Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

Z ARCHIWUM

Wszystkie | 2005 | 2006 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2007 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Sortuj alfabetycznie | Sortuj numerami

[4/2010] SESJA NAUKOWA SPRZED 20 LAT

W czerwcu 1990 r. odbyła się we Wrocławiu, zorganizowana przez Zarząd Główny Towarzystwa Miłośników Lwowa*, I Sesja Naukowa pt. Stan i perspektywy badań nad dziejami Lwowa**. Było to 5 lat przed powstaniem niniejszego kwartalnika, nie zostało więc w nim dla naszej pamięci zapisane. Nie ukazało się też żadne wydawnictwo pokonferencyjne. Wydaje się przeto, że warto przynajmniej wynotować z Zaproszenia tematy referatów i ich autorów.

–    ks. prof. dr M. Zahajkiewicz: Źródła i kierunki badań nad przeszłością łacińskiej Archidiecezji Lwowskiej
–    prof.dr K. Malczyńska: Stan i perspektywy badań nad historią książki i bibliotek we Lwowie
–    prof. dr S.S. Nicieja: Biografistyka lwowska, jej stan i potrzeby
–    doc. dr T. Zielińska: Zbiór Aleksandra Czołowskiego
–    dr R. Majkowska: Lwowiana w zasobie Oddziału Archiwum PAN w Krakowie
–    mgr D. Lewandowska, mgr. T. Morawski: Archiwalia lwowskie w zbiorach Oddziału II Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie
–    mgr J. Micewicz: Fotografia i kartografia lwowska w zbiorach Centralnego Archiwum Wojskowego
–    mgr T. Wawrzyński: Akta dotyczące Lwowa w zbiorach Centralnego Archiwum Wojskowego
–    dr A. Garlicka: Ikonografia fotograficzna miasta Lwowa (oraz otwarcie wystawy towarzyszącej)
–    dr Z. Budzyński: Stan badań nad dziejami Lwowa w okresie staropolskim
–    dr A. Janeczek: Czarna i biała legenda polskiej ekspansji na Rusi Czerwonej – rozważania historiograficzne
–    dr R. Szczygieł: Dzieje społeczne Lwowa XV i XVI wieku w źródłach i historio­grafii
–    mgr S. Gajerski: Znaczenie Łucji Charewiczowej dla badań nad przeszłością Lwowa
–    prof. dr H. Madurowicz-Urbańska: Stan badań nad historią Lwowa w okresie 1772–1918
–    dr H. Kramarz: Źródła i materiały do dziejów Rady Miejskiej Lwowa w latach I wojny światowej
–    doc. dr A. Leinwand: Stan badań nad dziejami Lwowa w latach 1918–1939
–    doc. dr A Mankowicz: Stan badań nad dziejami Lwowa w latach 1939–1949
–    dr A. Korman: Źródła do badań nad eksterminacją ludności polskiej przez UPA.


*    Nazwa Towarzystwa została dopiero później rozszerzona o: i Kresów Południowo-Wschodnich.
**    Niestety następnych sesji nie było.