Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa Kontakt
ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
info@cracovia-leopolis.pl

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

POLACY Z POLAKAMI

Do zapamiętania
• „Sokół” krakowski zaprosił jak co roku młodzież zza wschodniego kordonu na dwutygodniowy integracyjny obóz sportowy (sportowo-językowy) w Tyliczu k. Krynicy. Przyjechały 15-osobowe grupy z Żydaczowa, gdzie w organizacji jest gniazdo sokolskie, oraz z Nadwórnej, gdzie gniazdo takie może powstanie, a także kilkuosobowa grupa dzieci spod Żytomierza. Sponsorem obozu była krakowska Wspólnota Polska, a do organizacji włączył się odział TMLiKPW z Krakowa. Z gośćmi spotkał się dr Jerzy Masior, prezes nowosądeckiego oddziału Towarzystwa. Wszystkim dziękujemy!

• W Krakowie bawiły tego lata dwie grupy młodzieży polskiej z Małopolski Wschodniej. Pierwsza – pod hasłem „Podarujmy dzieciom lato”, zaproszona przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, którego prezesem jest Kazimierz Barczyk – liczyła 70 dzieci i młodzieży ze Lwowa, Żółkwi, Mościsk i Czerwonogrodu. Jedną z 6 opiekunek była dobrze nam znana p. Zosia Iwanowa. Druga grupa to dzieci z Borszczowa i okolicy (woj. tarnopolskie, w krakowskiej prasie mylnie podano, że były to dzieci z Zaleszczyk). Ich pobyt w Krakowie został zorganizowany przez oo. Marianów i Koło Zaleszczykowian przy TMLiKPW w Krakowie.

• Grupa działaczy TMLiKPW z Gniezna odwiedziła w czerwcu Strzelczyska i Krysowice, którymi ten oddział od dawna się opiekuje. Przywieźli, jak corocznie, zaproszenie dla dzieci polskich na wakacje w RP, a ponadto, wśród darów, dwa piękne ornaty dla kościoła w Krysowicach, wykonane przez uczennice Technikum Odzieżowego w Gnieźnie Małgorzatę Bartczak i Annę Lewandowską pod kierunkiem p. Elżbiety Sekulskiej. List z Gniezna opublikowaliśmy w CL 3/01.

• Polacy z Małopolski Wschodniej brali udział w tym roku w następujących imprezach, zorganizowanych przez krakowski oddział Wspólnoty Polskiej (a to jeszcze nie koniec roku!):
- w styczniu, jak co roku, kurs wyrównawczy dla młodzieży maturalnej z Małopolski Wschodniej i Ukrainy,
- w lutym warsztaty języka polskiego dla studentów filologii polskiej z państwa Ukraina; udział wzięły 33 osoby, w tym z Drohobycza, Stanisławowa, Ostroga,
- w lipcu szkoła letnia dla studentów; wśród 33 osób była młodzież z Lwowa, Drohobycza, Stryja,
- w lipcu szkoła letnia języka i kultury polskiej dla dorosłych; były 34 osoby, w tym ze Lwowa i Stryja,
- w lipcu sfinansowano obóz sportowo-językowy w Tyliczu – o tym napisaliśmy wyżej,
- w lipcu i sierpniu dofinansowano oazę w Dolinie – dla dzieci i młodzieży z obszaru archidiecezji lwowskiej, organizowaną przez proboszcza dolińskiego, ks. K. Panasowca; udział wzięło na kilku turnusach 260 osób.
- w lipcu i sierpniu dofinansowano kolonie społeczne, organizowane również na terenie Małopolski Wschodniej: w Jazłowcu dla 80 dzieci z Czerniowiec (na 2 turnusach, organizowały ss. Urszulanki), w Modryczu k. Truskawca dla 52 dzieci z Sambora oraz półkolonie w Łanowicach i Sąsiadowicach k. Sambora dla łącznie 55 dzieci (organizowało Tow. Kultury Polskiej ZL w Samborze), w Schodnicy k. Truskawca dla 50 dzieci (na 2 turnusach, organizowało TKPZL w Truskawcu),
- w sierpniu obóz historyczno-krajoznawczy; na 21 osób dwie były ze Lwowa.
 
• Przed przyjazdem Papieża do Kijowa zorganizowano tam w czerwcu cykl spotkań i imprez, przygotowujących tamtejszych katolików do tego wydarzenia. W ramach tych przygotowań wystąpił w Kijowie Chór „Organum” z Krakowa, pod dyrekcją Bogusław Grzybka. Wyjazd sfinansowała krakowska Wspólnota Polska.

• Na stażach zawodowych i naukowych przebywają w Krakowie młodzi Polacy ze Lwowa, Stanisławowa, Stryja, Nadwórnej, Łucka. Koszty pokrywa Wspólnota Polska.