Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa Kontakt
ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
info@cracovia-leopolis.pl

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

JAK CO ROKU

Matka Boża Łaskawa z Katedry Lwowskiej. Witraż w kościele św. Mikołaja w Brzegu. Projekt Jerzy MasternakJak co roku – już po raz piąty – modliliśmy się w Krakowie o rychłą beatyfikację Sługi Bożego Józefa Bilczewskiego, arcybiskupa lwowskiego w latach 1900–1923. 23 marca mszę św. koncelebrowaną odprawił i homilię wygłosił w wypełnionym kościele oo. Dominikanów ks. biskup Jan Szkodoń (pod nieobecność ks. kardynała Franciszka Macharskiego), przy udziale o. płk. Adama Studzińskiego i czterech innych ojców dominikanów oraz ks. dra Józefa Wołczańskiego. Na czas mszy św. wystawiono przy głównym ołtarzu starą kopię MB Częstochowskiej, przywiezioną z lwowskiego kościoła dominikańskiego (oryginał znajduje się w Gdańsku). Śpiewał Chór Cecyliański.
Przytaczamy Modlitwę wiernych (ułożoną przez p. Martę Walczewską), odmówioną w czasie mszy św.

Módlmy się o rychłą beatyfikację Sługi Bożego Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego – arcypasterza Kościoła Lwowskiego.
Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie!
Módlmy się, aby Osoba Sługi Bożego Józefa, Syna Ziemi Krakowskiej, tak bardzo zasłużonego dla Lwowa i całej lwowskiej Archidiecezji, łączyła więzami miłości i przyjaźni dwa miasta – Kraków i Lwów i dwie części Małopolski – zachodnią i wschodnią.
Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie!
Módlmy się, aby Sługa Boży Arcybiskup Józef Bilczewski, który brał w obronę ludność Lwowa i Kresów podczas konfliktów polsko-ukraińskich i szukał możliwości porozumienia, stał się patronem ułożenia stosunków między oboma narodami.
Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie!
Módlmy się, aby Sługa Boży Józef – budowniczy licznych kościołów w Archidiecezji Lwowskiej – stał się orędownikiem odbudowy Kościoła rzymskokatolickiego na tych Ziemiach.
Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie!
Prośmy Boga Miłosiernego, aby nasi Rodacy, którzy żyją na rodzinnej Ziemi, mogli się modlić w języku ojczystym.
Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie!
Módlmy się, aby naśladując gorliwość apostolską Sługi Bożego Józefa Bilczewskiego, umieli pracować dla dobra Kościoła na naszej Ziemi ojczystej.
Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie!
Módlmy się, aby nam – urodzonym we Lwowie i na Kresach – towarzyszyła gotowość służenia naszym Rodakom, pozostałym na tamtych Ziemiach, i abyśmy tę służbę przepajali Chrystusową Miłością.
Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie!
Módlmy się, aby nasz umiłowany Ojciec Święty Jan Paweł II mógł dokonać beatyfikacji dwóch lwowskich kapłanów – Sługi Bożego Józefa Bilczewskiego i ks. Zygmunta Gorazdowskiego – w mieście, w którym służyli Bogu, bliźnim i Ojczyźnie – we Lwowie.
Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie!
Módlmy się o wysłuchanie naszych próśb, zanoszonych przed Boski Tron, za pośrednictwem Sługi Bożego Józefa.
Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie!
Módlmy się, abyśmy za przyczyną Matki Bożej Łaskawej z Lwowskiej Katedry mogli otrzymać potrzebne nam Łaski.
Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie!
Obraz z kościoła dominikańskiego we Lwowie, wystawiony w czasie mszy św. Fot. Jan Walczewski