Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa Kontakt
ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
info@cracovia-leopolis.pl

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

LICEALIŚCI KRAKOWSCY STANĘLI DO KONKURSU

Uczestnicy Konkursu wiedzy o Obronie Lwowa i jego historii – w sali gimnastycznej krakowskiej Sokolni
W listopadzie ub.r. – na tydzień przed 80. rocznicą zrywu Orląt Lwowskich – odbyła się w Krakowie interesująca impreza: konkurs przeznaczony dla uczniów szkół licealnych o Obronie Lwowa i historii tego miasta. Pomysłodawcą i głównym realizatorem szeroko zakrojonej imprezy był p. Andrzej Pawłowski, prezes „Sokoła-Macierzy-Lwów” (z siedzibą w Krakowie), a zarazem naczelnik (z-ca prezesa do spraw sportowych) krakowskiego PTG „Sokół” i członek krakowskiego oddziału TMLiKPW. Wszystkie wymienione organizacje wspomogły druha Andrzeja w przygotowaniu i przeprowadzeniu tego niezwykle ciekawego eksperymentu. Organizację konkursu poparł kurator oświaty p. Jerzy Lackowski, obejmując nad nim protektorat, podobnie jak prof. Jacek Majchrowski, b. wojewoda krakowski, oraz prof. Zygmunt Kolenda i dr Krystyna Gąsowska ze „Wspólnoty Polskiej”. Bardzo cenna była pomoc p. Macieja Beiersdorfa z Centrum Młodzieży, który udzielił rad, jak się tego rodzaju konkursy organizuje i przeprowadza.
Do konkursu zgłosiło się 13 szkół, ale odpowiedzi na pytania eliminacyjne, które do tych szkół wcześniej rozesłano, przysłało tylko 9 drużyn – w tym 3 drużyny z tego samego liceum. Pytania eliminacyjne obejmowały kilkadziesiąt kwestii na różne tematy historyczne, poczynając od średniowiecza, na obronach Lwowa w latach 1918–20 kończąc. Różne też były odpowiedzi – tych jednak można było udzielić na podstawie wskazanych materiałów pomocniczych.
Nadszedł dzień 14 listopada 1998. W wielkiej hali gimnastycznej krakowskiej Sokolni zebrało się kilkadziesiąt młodych osób – „zawodnicy” i ich „kibice”, a także profesorowie liceów i rodziny. Przybyli liczni członkowie „Sokoła” i TMLiKPW. Jury konkursu tworzyli: p. Andrzej Pawłowski jako przewodniczący, p. Antoni Grochal, przedstawiciel Kuratorium Oświaty, dr Henryk Kotarski z WSP, p. Andrzej Chlipalski z krakowskiego oddziału TMLiKPW oraz p. Halina Cyrkowicz jako sekretarz.
Każda drużyna otrzymała zestaw czterech pytań, dotyczących historii dawnej, obrony Lwowa 1918–20, a także zabytków Krakowa, wybitnych lwowian itd.
Przebieg sesji konkursowej wykazał, że pytania były trudne, może nawet za trudne, zbyt szczegółowe w niektórych tematach, nie można bowiem wymagać od nastolatków głębokiej wiedzy o sprawach odległych w czasie i przestrzeni – wiedzy, jakiej nie musi posiadać nawet profesjonalny historyk, zajmujący się inną gałęzią tej dyscypliny. Nieco łatwiejsze być może były pytania na tematy zabytków czy literackie – tu wszak może grać rolę ogólne oczytanie, znajomość albumów lub nawet doświadczenia turystyczne. To dobra lekcja na przyszłość, bo trzeba powiedzieć, że uczestnicy – nawet ci „przegrani” – postulowali powtarzanie podobnej imprezy. Corocznie? Może co dwa lata?
A wyniki? Pierwsze miejsce w konkursie finałowym zdobyła dryżyna V Liceum Ogólnokształcącego im. Witkowskiego, w składzie: Joanna Brzozowska, Ewelina Bubania i Agata Fabiańska. Nagroda za to zwycięstwo to trzydniowa wycieczka do Lwowa.
Laureatki konkursu

Drugie miejsce (300 zł nagrody) zdobyła I drużyna LO im. św. Rodziny, trzecie (duże albumy „Lwów” A. Bujaka) – z II LO im. Sobieskiego. Kolejne miejsca zajęły: VII LO im. Nałkowskiej, III drużyna z LO im. św. Rodziny, drużyna Liceum Zawodowego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, II drużyna z LO im. św. Rodziny oraz drużyny Technikum Kolejowego i Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 Liceum Ekonomicznego. Nagrodami dla członków tych drużyn były małe albumy „Lwów” Bujaka. Wszystkie nagrody ufundowało PTG „Sokół” w Krakowie.
Kazimierz Selda