Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa Kontakt
ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
info@cracovia-leopolis.pl

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Stefan Adamski, POD ZNAKIEM LILII NA ZIEMI LWOWSKIEJ

W latach osiemdziesiątych, na fali kolejnego zrywu w ruchu harcerskim w Polsce, zostaje zainicjowana idea odrodzenia harcerstwa – duchowej odnowy tej organizacji. Pomijając historię tego ruchu, trzeba jednak wspomnieć o powstałym w ramach tego zrywu referacie „Wschód” organizacji ZHR. Referat ten postawił przed sobą zadanie odtworzenia harcerstwa na dawnych Kresach Rzeczypospolitej.
W roku 1990 we Lwowie i Mościskach pojawiają się instruktorzy i harcerze z Polski i w skupiskach młodzieży polskiej zaczynają organizować pierwsze zbiórki, kominki, ogniska, kursy i szkolenia – jednym słowem zapoznają z życiem harcerskim. Latem 1991 harcerze ze Lwowa wyjeżdżają na swój pierwszy obóz do Polski – już jako zawiązane drużyny: 1. Lwowska Męska Drużyna Harcerzy „Trop” im. A. Małkowskiego i 3. Lwowska Drużyna Harcerek „Kresowa Łąka” im. J. Bitschana. Obie te drużyny zostały zorganizowane wśród uczniów polskiej Szkoły nr 10 we Lwowie. Przez pierwsze dwa lata opiekowała się nimi i prowadziła pracę instruktorską p. Halina Makowska. Wśród uczniów lwowskiej Szkoły nr 24 przy udziale instruktorów ZHP z Bydgoszczy powstaje trzecia we Lwowie drużyna – 24 LDH „Ptaki”. Drużynę tę prowadzi dh M. Tur.
Zaistniała w r. 1993 sytuacja w środowiskach ZHR zmusza lwowskie drużyny do usamodzielnienia się. Zostają zorganizowane pierwsze samodzielne obozy na terenie dzisiejszej Ukrainy. Obozy te pozwalają sprawdzić, czy trud włożony w naszą młodzież już zaczyna procentować i potwierdza gotowość do samodzielnej pracy. Dalsze lata wysuwają harcerzy z „Jedynki” na coraz to odpowiedzialniejsze funkcje, i w końcu z inicjatywy 1.LMDH „Trop” zostaje w listopadzie 1995 r. powołany Lwowski Harcerski Hufiec „Barć”. W następnym roku Hufiec organizuje zgrupowanie drużyn na obozie „Butywlanie” w miejscowości Korostów, z udziałem ponad 150 uczestników.
Zaczynają się pierwsze poważne kursy – drużynowych i instruktorów na stopień przewodnika, które prowadzą dla nas instruktorzy z Mokotowskiego Środowiska ZHR im. Szarych Szeregów. Pierwsze próby na stopnie, pierwsze nominacje – coraz bardziej harcerstwo na dawnych Kresach Wschodnich zaczyna przypominać normalnie funkcjonującą organizację harcerską. Od 1997 r. w Hufcu zaczyna działać własna szkoła drużynowych i instruktorów „Źródło”.
W 1998 r. 15 instruktorów LHH „Barć” bierze udział w światowej harcerskiej pielgrzymce do Rzymu z okazji 20-lecia pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. Z tej okazji zostaje Papieżowi ofiarowany dar naszych harcerzy: harcerski tryptyk „Polskie Madonny”, przedstawiający cztery wizerunki Matki Boskiej: Zwycięską z Kozielska, Ostrobramską z Wilna, Łaskawą ze Lwowa i Panią Jasnogórską z Częstochowy, na tle sylwetek sanktuariów, z których pochodzą. Kapliczka ta jest dziełem instruktorów ze Lwowa.
Z inicjatywy i przy udziale komendy Hufca „Barć” przeprowadzane są co roku – dla integracji drużyn, rozsianych na stosunkowo dużym terenie województwa lwowskiego – dwie ogólnohufcowe imprezy: Harcerski Konkurs Piosenki i Rajd „Uśmiech Lwowa”.
Pierwsza impreza tradycyjnie odbywa się w pierwszych dniach stycznia, a wśród konkurencji uczestnicy muszą przedstawić zapomniane piosenki ludowe, stare kolędy, pieśni patriotyczne, coraz rzadziej słyszane wśród młodzieży. Pozwala to samym uczestnikom wciąż odkrywać dla siebie bogactwo folkloru i tradycji naszego narodu.
Druga impreza została zorganizowana dla uczczenia rocznicy powołania przez Andrzeja Małkowskiego 22 maja 1911 r. pierwszych trzech drużyn harcerskich polskiego skautingu. Rajd co roku jest poświęcony innej postaci wybitnego Polaka. Harcerze uczcili w ten sposób kolejno Kornela Makuszyńskiego (stąd nazwa rajdu), Mickiewicza, Słowackiego i Chopina. Młodzież ma okazję głębiej poznać te postacie i odszukać w zakamarkach Lwowa miejsca z nimi związane.
Z roku na rok Hufiec powiększa się o coraz to nowe drużyny. U progu nowego roku harcerskiego 1999/2000 ich mapa wygląda następująco: Mościska – 2 drużyny męskie, 1 żeńska i powstająca drużyna wędrowniczek; Lwów – 2 męskie, 1 żeńska, 1 gromada zuchów; Sądowa Wisznia – 1 drużyna wędrowniczek; Sambor – 1 męska, 1 żeńska, powstająca drużyna wędrowników i gromada zuchów; Łanowice k. Sambora – 1 męska, 1 żeńska; Turka – 2 samodzielne zastępy; a także, choć nie leży w Ziemi Lwowskiej, w Kostopolu na Wołyniu, (w okolicy Równego) – drużyna harcerska.
W sierpniu 1999 r. reprezentacja Hufca uczestniczyła w jubileuszowym zlocie
X-lecia ZHR w Lednicy. Na zlocie tym, w czasie uroczystej mszy św. celebrowanej przez Prymasa Polski kardynała J. Glempa, został poświęcony sztandar Harcerstwa Polskiego na Ukrainie.
Stefan Adamski

Od redakcji: O harcerstwie polskim we Lwowie i Ziemi Lwowskiej informowaliśmy wcześniej w  CL 3/97. Widać, że od tamtego czasu powstały nowe drużyny, ale była też w Drohobyczu. Czy nie istnieje?