Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

KULTURA, NAUKA

Kronika

• Grupa historyków architektury z Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach zorganizowała – przy pomocy finansowej Komitetu Badań Naukowych – wyprawę na ziemie wschodnie, w celu podjęcia prac dokumentacyjnych, dotyczących ufortyfikowanych miast, warowni i innych obiektów obronnych epoki staropolskiej. Jeden z uczestników wyjaśnił, że o ile w centralnej Polsce fortyfikacje miało 5-15% miejscowości, to na tamtych ziemiach 70%, tzn. około 400 miast.
Inicjatywa kielecka jest bardzo cenna, bo polskie zabytki na tamtym obszarze znajdują się w większości w stanie katastrofalnym. Mają więc być również sformułowane wnioski konserwatorskie (tylko kto je wcieli w życie?).
Obok więc programu inwentaryzacyjnego odnośnie do kościołów, realizowanego przez krakowskich historyków sztuki, rodzi się nowy program dotyczący cennych obiektów, które przez kilkaset lat skutecznie broniły całej Polski przed najazdami ze wschodu.
u Nieoczekiwane odbicie wydarzeń z II wojny w archiwaliach, pochodzących z lwowskiego klasztoru OO. Reformatów. W kronice tego klasztoru z 1940 r. czytamy: W ogrodzie zjedli bolszewicy wszystkie owoce – jeszcze zielone. Zerwali niedojrzałe ogórki, a pomidory musiał brat Polikarp zrywać jeszcze zielone, bo nie pozwalali im dojrzeć.
Archiwalia reformackie ze Lwowa, przechowywane dziś w klasztorze krakowskim, pokazano z końcem ub. roku (1998) na kolejnej wystawie z cyklu „Skarby krakowskich klasztorów” (o poprzednich wystawach innych zakonów i zawartych w nich leopolitanach, donosiliśmy w CL).

• W krakowskich Krzysztoforach – Muzeum Historii M. Krakowa – otwarto wystawę malarstwa seniora rodu Kossaków, Juliusza, autora obrazów batalistycznych, historycznych i rodzajowych. Tak obszerna ekspozycja dzieł tego artysty odbyła się przed stu laty we Lwowie, Krakowie i Warszawie. Na obecną wystawę wypożyczono ok. 200 eksponatów z 16 instytucji, w tym ze Lwowa. Atrakcją wystawy są ilustracje do Sienkiewiczowskiego Ogniem i mieczem.

• W krakowskim supermarkecie Geant – w nowo otwartej „Galerii Handlowej” – wystawiono tryptyk Jerzego Kossaka Bitwa pod Rafajłową (a nie Ratajłową, jak napisano w jednej z gazet). Obraz został ujawniony zaledwie przed paroma laty.