Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

ALICJA GRZEŚKOWIAK

Urodziła się przed 57 laty w Świrzu (powiat przemyślański, na płd.-wschód od Lwowa), dokąd jej ojciec, dr Eugeniusz Bautro – sędzia i asystent prof. Juliusza Makarewicza w Zakładzie Prawa Karnego na UJK – został wraz z rodziną wysiedlony ze Lwowa przez bolszewików (lwowski adres: ul. Na Bajkach 10). Po wygnaniu osiedli w Toruniu. Na Uniwersytecie M. Kopernika ukończyła studia prawnicze, tam uzyskała stopień doktora habilitowanego i tam pracowała w l. 1966–96, dochodząc do stopnia profesora i stanowiska dziekana Wydziału Prawa i Administracji. Obecnie wykłada na KUL prawo karne, jest autorką wielu publikacji – również na temat praw człowieka i rodziny. Opowiada się za całkowitym zakazem przerywania ciąży.
W ostatnich wyborach (we wrześniu ’97) została senatorem z listy AWS – już po raz czwarty (poprzednio z „Solidarności”, była też wicemarszałkiem Senatu). Jako pierwszą w dziejach Polski kobietę wybrano ją marszałkiem Senatu.
Sen. Alicja Grześkowiak od dawna interesuje się czynnie Polakami na Wschodzie. Znane są jej liczne starania o poprawę ich losu, o zachowanie godności i przestrzeganie praw polskich mniejszości w państwach postsowieckich.
Prof. Alicja Grześkowiak jest konsultorem Papieskiej Rady ds. Rodziny i członkiem Rady Fundacji Jana Pawła II w Watykanie, a także Damą Zakonu Grobu Bożego w Jerozolimie. Otrzymała doktorat h.c. Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.
Jako młoda dziewczyna uprawiała gimnastykę artystyczną. Za mąż wyszła w wieku lat dziewiętnastu. Ma jedną córkę, Kalinę.