Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa Kontakt
ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
info@cracovia-leopolis.pl

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

WYDARZENIA

W piśmie „Radość Wiary” (Lwów, 4/04) przeczytaliśmy, że w Jabłonicy k. Jaremcza poświęcono kościół pw. błogosławionego (niebawem już świętego) Zygmunta Gorazdowskiego. Poświęcenia dokonał we wrześniu 2004 r. ks. kardynał Marian Jaworski w obecności nuncjusza I. Jurkowicza oraz biskupów episkopatu metropolii lwowskiej. Kardynał w serdecznych słowach przybliżył wiernym postać Błogosławionego, który swoje życie poświęcił służbie Bogu i ludziom ubogim, dlatego nazywano Go księdzem dziadów. Pobłogosławił też obraz ks. Gorazdowskiego, przywieziony przez ss. Józefitki z Krakowa.

W Jabłonicy nie ma parafii, lecz ośrodek rekolekcyjno-wypoczynkowy archidiecezji lwowskiej dla dzieci i młodzieży Caritas-Spes, a duszpasterzem został tam ks. Andrzej Ziober, poprzednio administrator w Gwoźdźcu i Horodence.

Ucrainica

– Zapowiadane od paru lat przenosiny głównej siedziby władz ukraińskiej Cerkwi greckokatolickiej ze Lwowa do Kijowa dochodzą do skutku. Kardynał Huzar upatruje zapewne kilka korzyści: podniesienie znaczenia Cerkwi unickiej na Ukrainie do pozycji ogólnopaństwowej (dotychczas związanej w istocie z zachodnią prowincją, duchowo mało związaną z pra­wosławną Ukrainą właściwą), a to dałoby szansę podniesienia jej do rangi patriarchatu w ramach Kościoła Powszechnego (o co starają się bez skutku od dziesięcioleci). Były to zresztą niespełnione marzenia Szeptyckiego, ale w tamtych czasach całkowicie nierealne. Budowa katedry w Kijowie trwa podobno od kilku lat. Idea ta wzbudza wściekłość moskiewskiej Cerkwi prawosławnej, która uważa szeroko pojętą Ruś za swój teren kanoniczny, a przeniesienie Cerkwi unickiej do Kijowa za kolejny przejaw prozelityzmu ze strony Watykanu.


Z ostatniej chwili: Media doniosły, że uroczystość przeniesienia siedziby zwierzchnika ukraińskiej Cerkwi greckokatolickiej do Kijowa odbyła się 20 sierpnia ‘05, przy nieprzyjaznej manifestacji wiernych i duchownych Cerkwi patriarchatu moskiewskiego, a także zwolenników opozycyjnych ugrupowań politycznych. Wykrzykiwano: Katolicy do Polski!, Zdrajcy! Blokowano dostęp na teren greckokatolickiej świątyni. Uroczystość ochraniały setki milicjantów.

No proszę, tak im było źle w Polsce.– Przed konsulatem RP we Lwowie ustawiają się podobno nawet 1000-osobowe kolejki chętnych do otrzymania polskiej wizy. Jedna z gazet ukraińskich doniosła, że za 40 dolarów można taką kolejkę ominąć. Konsul generalny W. Osuchowski powiedział, że jego placówka nie ma wpływu na proceder handlowania miejscami w kolejce oczekujących.