Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

APEL DO SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO

W Krzemieńcu na Wołyniu – rodzinnym mieście Juliusza Słowackiego – stoi dworek, w którym Poeta spędził lata dziecinne. Dworek ten został uznany za zabytek i pamiątkę kultury polskiej. Obecnie mieści się w nim miejska biblioteka publiczna im. Juliusza Słowackiego. Nieliczni Polacy z miasta i okolicy, zrzeszeni w Towarzystwie Kultury Polskiej, mają statutowy obowiązek opiekowania się zabytkami własnej historii, a szczególnie związanymi z Poetą i jego rodziną. Przy ofiarnym udziale pracowników Energopolu, w roku 1990 wyremontowano zagrzybione sutereny dworku, ale z powodu sprzeciwu miejscowych władz nie doszły wtedy do skutku starania o kapitalny remont i konserwację budynku.
Z biegiem czasu ujawniły się liczne zaniedbania i zniszczenia, których nie usuwano z braku funduszy na ratowanie obiektu. W związku z upadkiem gospodarki państwowej nie mamy nadziei na uzyskanie potrzebnych kwot w najbliższych latach. Mimo wysiłków pracowników biblioteki dworek niszczeje z dnia na dzień. Drewno stropów, konstrukcja dachu i ganek są w katastrofalnym stanie.
Kilkanaście lat temu władze miasta przyrzekły przekształcenie dworku w muzeum Wieszcza i przeniesienie tam obecnie istniejącej w muzeum krajoznawczym ekspozycji, poświęconej Słowackiemu. Do dzisiaj jest to jedyna w świecie ekspozycja Poety – na tyle bogata, by stanowić samodzielne muzeum. Kult Słowackiego w Krzemieńcu, pamiątki po nim i jego matce, stale organizowane obchody – uroczystości związane z jego imieniem przy udziale polskich instytucji naukowych i oświatowych, są podstawą utrzymania i krzewienia polskości w polskich środowiskach na terenie tego państwa. Są też niezwykle wartościowym elementem kultury, przyciągającym rzesze zwiedzających z Polski i Ukrainy. Dewastacja dworku i brak funduszy na jego wyremontowanie przekreślają nadzieje na odrodzenie upragnionego muzeum i przynoszą wielką moralną stratę kulturze.
Z powyższych względów pragniemy poinformować wszystkie urzędy, instytucje państwowe, naukowe, kulturalne i oświatowe, stowarzyszenia katolickie i inne organizacje społeczne, a także środki masowego przekazu Polski i Ukrainy – o zagrożeniu tego obiektu. Apelujemy o ratowanie budynku, perły zabytków krzemienieckich. Wyrażamy nadzieję na przychylny stosunek całego społeczeństwa polskiego do naszego apelu.
Konto na rzecz Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu zostało założone w Krakowie:
FUNDACJA „JANINEUM”, 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 22, tel. 639-63-71, w. 375.
PKO BP I O. Kraków, ul. Wielopole 3, Nr 35510-164-249-132-3. Hasło: MUZEUM SŁOWACKIEGO W KRZEMIEŃCU.

Prezes Towarzystwa Odrodzenia Kultury Polskiej im. J. Słowackiego (–) Jadwiga Gusławska, 283280 Ukraina, Krzemieniec, ul. Morgwy 21, tel. /3546/ 241-53
Członek Towarzystwa (–) E. Szulgana