Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa Kontakt
ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
info@cracovia-leopolis.pl

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

STRZELCZYSKA

Mijają właśnie dwa lata (wrzesień ‘03) od otwarcia nowej szkoły polskiej w Strzelczyskach k. Mościsk, wsi całkowicie polskiej. Relacji, którą poniżej przedstawiamy nie wydrukowaliśmy niestety we właściwym czasie – przeszkodził temu nawał materiału i mniejsza objętość kwartalnika, ale zawarte tam wiadomości są nadal w pełni aktualne. Prezesom Oddziału w Gnieźnie dziękujemy i prosimy o wybaczenie, także za niewielkie skróty.

Gnieźnieński Oddział TMLiKPW już od 1994 roku otacza swoją opieką wieś Strzelczyska i zamieszkujących ją naszych rodaków. Kiedy proboszczem tamtejszej parafii był ks. Andrzej Rams*, współpraca układała się nadzwyczaj dobrze. Za jego pośrednictwem staraliśmy się w różnej formie nieść pomoc tamtejszej ludności, a Ksiądz zawsze witał nas z otwartymi rękoma. Niestety jego brak daje się wyraźnie odczuć nie tylko tamtejszym mieszkańcom, dla których starał się być opiekunem i ojcem, ale również my ten brak także odczuwamy. [...]

Dotychczasowe nasze kontakty były prawdopodobnie powodem zaproszenia nas na otwarcie Polskiej Szkoły. Uroczystość ta poprzedzona została mszą św., której przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej ks. Marian Buczek. Następnie przed szkołą odbyły się oficjalne uroczystości jej otwarcia i poświęcenia. Kompletnym zaskoczeniem była dla nas forma, w jakiej uroczystość została przeprowadzona. Nie dość, że otwarcie polskiej szkoły [podkr. red.] prowadzono w języku ukraińskim, to dodatkowo popełniono kilka gaf podczas powitania zaproszonych gości (w powitaniu pominięto ks. Biskupa i prof. A. Stelmachowskiego). Największym aplauzem tamtejsza młodzież i ludność powitała ks. Andzeja Ramsa, co nie wszystkim było w smak.

Uwaga pani prowadzącej uroczystość skupiła się głównie na przedstawicielach władz ukraińskich; podnosiła ich szczególne zasługi, jakie poniosły w budowie szkoły. Powszechnie wiadomo jednak, że szkoła ta wybudowana została dzięki staraniom ks. Andrzeja Ramsa i „Wspólnoty Polskiej” z p. prof. A. Stelmachowskim – ze środków Senatu RP, a więc z naszych podatków. Natomiast strona ukraińska robiła wszystko, żeby opóźnić jej wybudowanie, a na koniec nie wyraziła zgody na nadanie jej imienia Jana Pawła II. Nawet za przesłane dwa tiry wyposażenia szkolnego przez „Wspólnotę Polską” zażądały opłacenia cła**. Ponieważ tamtejszego społeczeństwa nie stać było na jego zapłacenie, członkowie naszego Oddziału przeprowadzili wśród siebie zbiórkę, a zebrane środki na opłacenie cła przekazali Towarzystwu Przyjaciół Szkoły w Strzelczyskach. Podczas uroczystości delegacja nasza przekazała także artykuły szkolne w postaci kredy, zeszytów, pisaków, kredek oraz kilka kartonów słodyczy dla tamtejszych dzieci.

Dalsze jednak wysłuchiwanie pochwał i zachwytów pod adresem przedstawicieli władz ukraińskich przekroczyły naszą cierpliwość. Dlatego zrezygnowaliśmy z udziału w zakończeniu, ponieważ odnieśliśmy wrażenie, że uczestniczymy w otwarciu niepolskiej szkoły.

mgr Janusz Sekulski, prezes Oddziału

mgr Grzegorz Wieruszewski, sekretarz


Bylibyśmy wdzięczni za wiadomości o dalszym rozwoju sytuacji w Strzelczyskach. Czy kontakt został utrzymany? Z góry dziękujemy i pozdrawiamy.

* Niezapomniany ks. A. Rams pracuje obecnie w Chorzelowie k. Tarnobrzega – pisaliśmy o nim w CL 2/2000 Obecnym proboszczem jest ks. Janusz Potok.

** O przeszkodach, jakie stwarzały władze ukraińskie przy staraniach o budowę tej szkoły, pisaliśmy w CL kilkakrotnie. Np. jedną z przyczyn odrzucenia projektu w 2001 r. był. brak... schronu przeciwatomowego (patrz CL 2/02, s. 40; o otwarciu CL 4/03).