Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa Kontakt
ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
info@cracovia-leopolis.pl

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

XIII ZJAZD BRODZIAN

W dniach 30–31 maja odbył się tradycyjnie w Wiśle doroczny Zjazd Brodzian, już XIII. O kolejnych spotkaniach zamieszczamy każdorazowo relacje w naszym kwartalniku, nadsyłane do ub. roku przez śp. dr Stanisławę Valis-Schyleny, założycielkę oraz wieloletnią, niestrudzoną prezeskę i organizatorkę działalności Koła Ekspatriantów z Brodów. Tegoroczny zjazd był pierwszym po odejściu Doktor Stasi. Poniżej zamieszczamy (ze skrótami) sprawozdanie, nadesłane nam przez pp. J. Nasiek, K. Milerską i D. Bazielich.

Brodzianie w Wiśłe, ostatni po prawej mgr Wacław Fastnacht, członek TMLiKPW w Krakowie

W przeddzień otwarcia Zjazdu odbyło się powitanie uczestników przez D. Bazielich-Sirko, która poświęciła wspomnienie zmarłym ostatnio członkom Koła, w szczególności zmarłej St. Valis-Schyleny. Jej życiorys, napisany przez W. Fastnachta (Kraków) był drukowany w CL 1/05. Życzenia i bukiet kwiatów wręczono 97-letniej Eugenii Wawrzyckiej-Dąbrowskiej.

Pierwszy dzień Zjazdu rozpoczęła w miejscowym kościele msza św. odprawiona przez ks. Proboszcza oraz księdza z Pogórza, gdzie odbywają się kolonie dla dzieci z Brodów.

Jako pierwszy głos zabrał inż. Andrzej Chlipalski – członek Zarządu Oddziału Krakowskiego TMLiKPW, który w bardzo interesujący sposób nakreślił szkic dziejów Kresów Wschodnich i zwrócił uwagę na unicestwiony dorobek życia wielu pokoleń Polaków, zmuszonych do opuszczenia tych ziem, sprofanowane kościoły i cmentarze, zniszczone zabytki. Zaapelował do dokumentowania obecności, życia i działalności Polaków na naszych Kresach Wschodnich.

Następnie odczytano wiele listów od brodzian, którzy obecni byli na Zjeździe tylko sercem i duchem. D. Bazielich przedstawiła sprawozdanie finansowe za okres 29 V ‘04 – 25 V ‘05. Przychody Koła (saldo z ub.roku, wolne datki, odsetki) wyniosły 6477 zł, rozchody 5296 zł. Sprawozdanie ze zbiórki funduszy na budowę kościoła w Brodach przedstawił W. Fastnacht: w ciągu roku wpłynęło na konto Koła w Lubaczowie 3885 zł, śp. ks. B. Gwóźdź wpłacił ze swoich środków 3000 USD, przeznaczone na kontynuację prac przy sklepieniu kościoła. W sumie na budowę kościoła w ciągu 7,5 lat wpłacono 29 829 dolarów.

Po odczytaniu sprawozdania W. Fastnacht zgłosił wniosek, żeby pieniądze wpływające obecnie na konto w Lubaczowie przeznaczyć na ufundowanie trzech tablic upamiętniających zasłużonych brodzian: Józefa Korzeniowskiego, Feliksa Westa i ks. bpa Jana Olszańskiego. Tablice te – za zgodą Kurii Metropolitalnej – zostałyby umieszczone na ścianach kościoła i stanowiłyby dla parafian trwały dowód czci i pamięci o nich.

W dalszym ciągu W. Fastnacht opowiedział o kontaktach z Muzeum Historyczno--Krajoznawczym w Brodach, które mieści się w budynku przedwojennego starostwa przy Rojekówce, a część jego ekspozycji znajduje się w pałacu zamkowym. Pracownicy muzeum zwrócili się o materiały dotyczące J. Korzeniowskiego, F. Westa i innych zasłużonych brodzian. W odpowiedzi F. Fastnacht wysłał Dzieła wybrane J. Korzeniowskiego (w 8 tomach), książkę o ks. bp. J. Olszańskim Pasterz i twierdza i inne materiały. W otrzymanym w rewanżu z Brodów przewodniku turystycznym widzi się uporczywe zakłamywanie, zmierzające do ukrycia polskiej historii tego kraju, tak jak gdyby nie było polskiego wkładu w życie i rozwój tych ziem.

Zbigniew Grata przedstawił stan zaawansowania zbiórki pieniędzy na projektowany pomnik J. Korzeniowskiego w Brzegu. Pomnik ma kosztować ok. 120 tys. zł, a ze zbiórek jest aktualnie 1370 zł, Rada Ochrony Pamięci WiM przyznała zaś 10 tys. zł. Spodziewana jest dotacja z Ministerstwa Kultury w wysokości 25 tys. zł.

Drugi dzień Zjazdu wypełniła dyskusja nad dalszą działalnością Koła, wybrano nowy Zarząd, przyjęty jednogłośnie. Prezesem została Joanna Nasiek-Karpacka, a do Zarządu weszli ponadto: Jolanta Grata-Wróblewska, Zygmunt Huzarski i Wacław Fastnacht. Swoją pomoc w organizacji zjazdów obiecała Renata Valis-Majewska, córka zmarłej Doktor Stasi. Dotychczasowym członkom Zarządu złożono serdeczne podziękowanie

W folderku zjazdowym wydrukowano taką oto Pieśń do Madonny Brodzkiej:

Matko Najświętsza z kościoła brodzkiego, Uproś nam łaski Syna Swojego, Bądź z nami zawsze, w każdej potrzebie – Madonno nasza, błagamy Ciebie! Pamiętaj o tych, którzy Cię czczą w Brodach I tych rozsianych hen po świata grodach. Daj nam brodzianom spotkać Cię w niebie Madonno nasza, błagamy Ciebie.

(melodia Zdrowaś Maryja, Boga Rodzico! Błagamy Ciebie...)