Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa Kontakt
ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
info@cracovia-leopolis.pl

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

W KRAKOWIE I DALEJ

TEGO ROKU W PRZEMYŚLU

W połowie lipca odbył się w Przemyślu zjazd odłamu środowisk kresowych, którym przewodzą Jan Skalski i Edward Prus na Górnym Śląsku. Zjazd zgromadził ok. 400 osób (uprzednio trzy takie zjazdy odbyły się w Częstochowie). Na zaproszeniach wymieniono w składzie komitetu honorowego szereg prominentnych osób, nie bardzo zorientowanych w charakterze imprezy, w tym marszałków Sejmu i Senatu, posłów i senatorów – okazało się jednak, że bez ich zgody. Na wykorzystywanie swego nazwiska nie zgodził się też ks. Prymas. Powołano się również na nazwiska osób z zagranicy, jak E. Moskal – prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej, znakomita artystka p. Włada Majewska, na pewno mało zorientowani.
Zjazd zyskał negatywny rozgłos w mediach, co postawiło pod znakiem zapytania jego skuteczność. Towarzystwo Miłośników Lwowa i KPW oraz Federacja Organizacji Kresowych dystansują się od tych imprez, nie tyle ze względów ideowych, co z uwagi na przyjętą formę działania, która – jak się podejrzewa – przynosi w aktualnej sytuacji więcej szkody niż pożytku. (Red.)

Notatki

• Kościół pw. św. Jadwigi Królowej na Krowodrzy w Krakowie jest kościołem patronalno-garnizonowym Żołnierzy Armii Krajowej Polskich Kresów Wschodnich. Pisaliśmy już parokrotnie o tablicach pamiątkowych, wmurowywanych na „Ścianie Pamięci” w tym kościele (w poprzednim numerze pokazaliśmy tablicę, upamiętniającą Orlęta Lwowskie). Z końcem września ub.r. odsłonięto tam dwie nowe tablice pamiątkowe: gen. dyw. Kazimierza Jędrzeja Sawickiego, komendanta Obszaru Lwowskiego AK w latach 1941–43, oraz ks. prałata Jakuba Dymitrowskiego, generalnego wikariusza Archidiecezji Lwowskiej na teren okupacji niemieckiej. Sylwetki obu postaci zamieścimy w jednym z najbliższych numerów CL.

• Z końcem grudnia 1997 (przed rokiem) odprawiona została w kościele Miłosierdzia Bożego w Krakowie msza św. w intencji beatyfikacji Sługi Bożego ks. Zygmunta Gorazdowskiego, na kilka dni przed 78. rocznicą Jego śmierci (zmarł we Lwowie 1 stycznia 1920 r.).
Na uroczystą mszę św. zaprosiły nas – członków TMLiKPW – zakonnice ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Józefa, zakonu, który założył ks. Gorazdowski w 1884 r. we Lwowie, dla niesienia pomocy najbiedniejszym. Świątobliwy ksiądz, założyciel wielu instytucji charytatywnych, zyskał sobie we Lwowie tytuł „księdza dziadów”. Piękną postać Sługi Bożego przybliżyła w homilii s. Wikaria – dr Dolores Siuta.
Uroczystość uświetniła obecność grupy księży, którzy obchodzili swoją rocznicę święceń.

• W tym roku (w lutym) minęło 15 lat od śmierci ks. Włodzimierza Cieńskiego, ostatniego proboszcza kościoła św. Marii Magdaleny we Lwowie. Ks. Cieński urodził się we Lwowie w 1897 r., w 1940. został aresztowany i zesłany do Rosji. Uwolniony w r.1943 został naczelnym kapelanem II Korpusu WP na Zachodzie. Po wojnie wstąpił do zakonu trapistów we Francji i zmarł w 1983 r. w opactwie Briquebec.
O bracie o. Włodzimierza, biskupie Janie Cieńskim, pisaliśmy w CL 4/97, a o ich ojcu Tadeuszu Cieńskim w CL 3/98.

• W Londynie zmarł Józef Baraniecki, działacz narodowy na wychodźstwie. Lwowianin z urodzenia, był w pewnym okresie prezesem Koła Lwowian w Londynie, a ostatnio przewodniczącym Komitetu Głównego Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego w kraju.

Adam Hollanek• Kolejna wielka strata, jaka dotknęła nas w tym roku, to śmierć red. Adama Hollanka, pisarza, poety i publicysty. Lwowianin z krwi i kości, przez wiele powojennych lat mieszkał w Krakowie, był redaktorem, „Dziennika Polskiego”. Później przeniósł się do Warszawy i tam – w latach po upadku komuny – rozwinął szeroką działalność twórczą i organizacyjną na „niwie lwowskiej”.
Jako dziennikarz i publicysta interesował się szczególnie nauką, fantastyką naukową, publicystyką popularnonaukową. Lwowianin z urodzenia i wielkiej miłości, wśród 30 wydanych książek opublikował wspomnienia: I zobaczyć miasto Lwów, Pacałycha, Ja z Łyczakowa, a ostatnio powieść Mudrahela.
Adam Hollanek ur. się we Lwowie w r. 1922, zmarł nagle w sierpniu na zawał serca w Zakopanem (właśnie wybierał się z kilkoma osobami w Bieszczady!). Spoczął na Powązkach. Żegnamy Go ze smutkiem.
W jednym z najbliższych numerów CL przedstawimy szersze wspomnienie o niezapomnianym Człowieku i Autorze.
u Ojciec Św. Jan Paweł II odznaczył hr. Helenę Mycielską Orderem św. Sylwestra Papieża. Odznaczenie to, przyznawane za szczególnie trudną pracę dla Kościoła, nadano p. Mycielskiej za jej pionierską walkę (od lat 60.) w obronie życia poczętego oraz organizowane przez nią akcje poparcia dla kardynała Wyszyńskiego w czasie jego uwięzienia. Order wręczył wyróżnionej ks. kard. F. Macharski.
Helena z hr. Broel-Platerów (ur.1906) jest wdową po hr. Ludwiku Mycielskim, III ordynacie borynickim. Borynicze położone są nieopodal Lwowa (pow. Bóbrka), przy linii kolejowej Lwów–Chodorów. Ordynacja borynicka była w rękach hr. Borkowskich, potem drogą sukcesji przeszła na hr. Dembińskich, a wreszcie na Mycielskich.

• W krakowskim Instytucie Fizyki Jądrowej uroczyście obchodzono w marcu br. 65. urodziny jego dyrektora, prof. Andrzeja Budzanowskiego. Jubilat urodził się w 1933 r. we Lwowie, studia ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim. Instytutem kieruje od 1990 r. W swoim dorobku naukowym ma wiele ważnych odkryć.

• Brodzianie zjechali się w Wiśle po raz szósty. Animatorką zjazdu, jak i całej chwalebnej aktywności wygnańców z tego wschodniomałopolskiego grodu jest p. dr Stanisława Valis-Schyleny (o Brodach i tamtejszych problemach pisaliśmy niejednokrotnie – patrz CL 1/97, 2/98). Na VI Zjazd przybyły z całej RP 63 osoby. Problemem numer jeden dla brodzkiej diaspory (i oczywiście dla Polaków w Brodach) jest sprawa budowy kościoła i ten temat, jak zawsze, dominował na spotkaniu. Wybudowaną wreszcie – po latach starań – tymczasową kaplicę poświęcił w grudniu ’97 ks.abp. Marian Jaworski, a ks. Bronisław Gwóźdź z Lubaczowa ofiarował 270-kilogramowy dzwon, zakupiony z własnych oszczędności.
W sprawie piętrzących się od wielu lat trudności w budowie nowego kościoła, w miejsce parafialnego, zabytkowego, zawłaszczonego przez grekokatolików, wystąpiła do prezydenta RP p. Zdzisława Łotocka, zam. w Warszawie.

• Na marginesie afery wokół Polskiego Związku Piłki Nożnej (i jego niechcianego prezesa), jaka toczyła się latem tego roku, przypomnijmy, że honorowym prezesem PZPN jest Kazimierz Górski, znakomity lwowski piłkarz i trener, a po II wojnie czołowa postać polskiego futbolu.