Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa Kontakt
ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
info@cracovia-leopolis.pl

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Z TAMTEJ STRONY

RATUJEMY CMENTARZ ŁYCZAKOWSKI
Sprawozdanie z prac porządkowo-zabezpieczających i remontowych z roku 1997

Kontynuowano prace rozpoczęte w roku 1996 (opisane w CL 2/97). W r. 1997 wykonano następujące roboty:

I. Ekipa ks. A. Baczyńskiego:
a) Oczyszczono i uporządkowano pola lub części pól (w 2 etapach):
– pole 49 z 61 obiektami (grobami, nagrobkami, grobowcami),
– pole 50 z 84 obiektami,
– pole 52 z 24 obiektami,
– pole 53 z 20 obiektami,
– pole 69 z 24 obiektami,
– pole 71 z 32 + 124 obiektami,
– pole 72 z 145 + 27 obiektami,
– pole 73 z 11 obiektami,
– pole 74 z 9 + 7 obiektami.
Razem 727 obiektów.
b) Na polu 56 objęto robotami zabezpieczającymi (zakładanie płyt itp.) 70 obiektów.
II. Inne ekipy:
1. Ekipa pp. W. Popławskiego i T. Peszka:
a) Kaplica Bilińskich na polu 71 - remont,
b) Kaplica Chołoniewskich (PAX) na polu 71 – remont,
c) Nagrobek Władysława Bełzy na polu 1 – remont,
d) Nagrobek rodziny Kucharów na polu 1 – remont.

2. Ekipa p. W. Spirzewskiego:
a) Grobowiec dra T. Przesmyckiego na polu 1 – remont (zestawienie rozpadających się elementów),
b) Grobowiec rodziny bar. Dormusa na polu 2 – remont (jw.),
c) Grobowiec rodziny Hoffmanów na polu 2 – remont,
d) Grobowiec na polu 2 – remont,
e) Figury i krzyże wywrócone (5 szt.) – ustawienie i umocowanie na obiektach.

3. P. O. Kuryło: Grobowiec na polu 59 (bez tablic) – remont.

Wszystkie dokumenty, związane z ww. pracami oraz fotografie obiektów znajdują się w posiadaniu Zarządu Oddziału TMLiKPW w Krakowie. Zakres prac na br. podamy w najbliższym numerze CL.
Równocześnie informujemy, że podobne prace na Cmentarzu Łyczakowskim (jednak w mniejszym zakresie) sponsorują oddziały TMLiKPW w Gdańsku, Katowicach, Warszawie i Wrocławiu.
Andrzej Chlipalski
Ten sam grobowiec po remoncieGrobowiec na polu 2 – tak go zastaliśmy
 
Wydarzenia
• W poprzednim numerze donieśliśmy o wybraniu w marcu br. nowego Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej we Lwowie, jednak bliższe informacje o jego składzie (poza samym prezesem) otrzymaliśmy niedawno. Zarząd ukonstytuował się następująco:
Emil Legowicz – prezes
Zbigniew Jarmiłko – I wiceprezes
Bolesław Biłowus – II wiceprezes ds. kontaktów z Polakami na Ziemi Lwowskiej
Krystyna Kuryluk – sekretarz
Romana Sosulska – skarbnik
Bolesław Sudomlak – odpowiedzialny za kontakt z władzami
Sekcja edukacyjno-szkolna i pracy z młodzieżą:
Marta Markunina – przewodnicząca
Łucja Kowalska
Sekcja kulturalna:
Zbigniew Jarmiłko – przewodniczący
Anna Gordijewska
Sekcja historyczna i ochrony zabytków:
Jan Tysson – przewodniczący
Ryszard Szymański (Polskie Tow. Opieki nad Grobami Wojskowymi)
Ryszard Vincenz
Sekcja przedszkolna:
Zbigniew Pakosz – przewodniczący
Stanisław Osiadacz
Sekcja sportowo-turystyczna:
Marian Tur – przewodniczący
Kazimierz Dąbrowski
Sekcja charytatywna:
Czesław Bryk – przewodniczący
Alicja Sarabacha
Sekcja gospodarcza:
Jan Kot – przewodniczący
Danuta Rybij, Bogdan Hałas
Stowarzyszenie Lekarzy Polskich:
Ewelina Hrycaj-Małanicz
„Gazeta Lwowska”: Bożena Rafalska
Radio „Lwów”: Halina Owczarek
Dotychczasowego prezesa ZG, inż. Stanisława Czerkasa obdarzono godnością Prezesa Honorowego.
Zarząd Oddziału Krakowskiego TMLiKPW przesłał wszystkim gratulacje i życzenia, a nasza Redakcja do nich się dołącza.

• Papież Jan Paweł II mianował ordynariuszem niedawno przywróconej diecezji łuckiej (patrz CL 4/96) ks. biskupa Marcjana Trofimiaka, dotychczasowego sufragana lwowskiego (a wcześniej proboszcza w Krzemieńcu, zasłużonego w reaktywowaniu parafii rzymskokatolickich na Wołyniu). W ciągu ostatnich 2 lat administratorem apostolskim diecezji w Łucku był osobiście metropolita lwowski, ks. abp Marian Jaworski.
Nowy ordynariusz ma 51 lat, a jest z kolei 52. biskupem łuckim. Przypomnijmy, że w diecezji tej jest obecnie ok. 40 parafii. Tamtejsi księża wydają bardzo ciekawe pismo diecezjalne Wołanie z Wołynia, które tu w Krakowie regularnie otrzymujemy i chętnie czytamy.

• W czasie tegorocznych Zielonych Świąt przebywał we Lwowie kardynał Angelo Sodano, watykański sekretarz stanu. W Katedrze Łacińskiej odprawił mszę św. koncelebrowaną, wraz z nuncjuszem abpem Antonio Franco, abpem Marianem Jaworskim, bpem Marcjanem Trofimiakiem i biskupem grecko-katolickim Lubomirem Huzarem. Przyjazd kard. Sodano do Lwowa i Kijowa ma, być może, związek z ewentualną podróżą Papieża do Lwowa i na Ukrainę.

• Ks. arcybiskup Marian Jaworski udzielił w kwietniu święceń akolitatu i lektoratu piętnastu alumnom z Archidiecezji Lwowskiej, przygotowujących się do kapłaństwa w Lublinie (IV i III rok studiów).

• Z końcem maja została we Lwowie uroczyście poświęcona kaplica Matki Boskiej Łyczakowskiej (w górnej części ul. Łyczakowskiej), odbudowana – po zniszczeniu przez Sowietów – głównie za pieniądze Polaków. Ze strony Kościoła łacińskiego poświęcenia dokonali ks. Andrzej Baczyński i o. Władysław Lizun. Nabożeństwa rzymskokatolickie będą się tam odbywały trzynastego każdego miesiąca.
Elementy ukraińsko-nacjonalistyczne wykorzystały uroczystość jako manifestację polityczną, pojawiły się flagi UNA-UNSO.

• Pod patronatem prezydenta Krakowa i mera Lwowa odbyły się w połowie maja Dni Krakowa we Lwowie. Imprezy, przygotowane przez szereg krakowskich instytucji, trwały cały tydzień. Otwarto kilka wystaw, prezentowano filmy A. Wajdy, odbyła się sesja naukowa (Lwów – miasto – społeczeństwo – kultura) oraz kilka występów artystycznych: Leszka Długosza, Niny Repetowskiej, koncert Centrum Młodzieży i zespołu Concerto Lamelli, spektakl kabaretu Loch Camelot, pokaz gimnastyczny młodzieży krakowskiego „Sokoła” i kilka innych. Redakcję CL reprezentował we Lwowie p. Janusz Paluch.
W tym numerze i następnych będziemy publikować omówienia poszczególnych punktów programu Dni oraz refleksje wykonawców krakowskich – uczestników festiwalu.