Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa Kontakt
ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
info@cracovia-leopolis.pl

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

POLACY POLAKOM

WSPÓLNOTA POLSKA ’97
Zarząd Krajowy Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” opublikował – jak corocznie – sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły – 1997. Była ona jak zwykle wielostronna: oświata, nauka, kultura, gospodarka, opieka zdrowotna, turystyka, sport, współpraca z organizacjami polskimi i polonijnymi w świecie, krzewienie wiedzy o Polsce.
Nie ma celu przedstawianie tu wszystkich dokonań Wspólnoty – są ich setki. Można o nich przeczytać w Biuletynie Stowarzyszenia 3/1998. Nas interesują najbardziej te, które dotyczą Wschodu, a w szczególności Małopolski Wschodniej. O wielu imprezach piszemy w naszym kwartalniku na bieżąco, gdy odbywają się w Krakowie (lub mają z nim związek, a nie jest to przypadkiem, bo oddział krakowski W.P. szczególnie nastawia się na najbliższy sobie – geograficznie, historycznie i komunikacyjnie – rejon wschodniomałopolski).
Wynotujmy natomiast ciekawsze imprezy w skali ogólnopolskiej:
- Oddział warszawski W.P. udziela pomocy harcerstwu, m.in. we Lwowie. Polacy żyjący do niedawna w ZSRR nie mają żadnych doświadczeń w pracy wychowawczej, prowadzonej w duchu ideałów skautowskich, a osoby starsze – pamiętające harcerstwo przedwojenne – już nie angażują się w pracę z młodzieżą. Prowadzona jest więc praca śródroczna instruktorów z RP i organizacja obozów letnich, rajdów i biwaków, wydawnictwo biuletynu, uruchamianie nowych drużyn itd. Używany jest wyłącznie język polski.
- Kursy metodyczne dla nauczycieli języka polskiego były organizowane w wielu miastach – siedzibach oddziałów W.P.
- W Koszalinie odbył się IX Festiwal Chórów Polonijnych, w Mrągowie III Festiwal Kultury Kresowej, w Białymstoku IV Przegląd Zespołów Kolędniczych.
- Odbywały się różnego rodzaju warsztaty – teatralne, taneczne, artystyczne, folklorystyczne – dla dzieci i dla instruktorów.
- Prace konserwatorskie – pisaliśmy o nich w poprzednim numerze CL, omawiając Ośrodek ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturowego poza Granicami Kraju. Warto dodać, że trwają przygotowania do przywrócenia świetności wspaniałego zespołu podominikańskiego w Kamieńcu Podolskim (niedawno nieznani sprawcy spalili tam dach kościoła).
- Pomoc socjalna starcom, rencistom, sierotom i bezrobotnym.
- Pomoc medyczna niezwykle różnorodna i szeroko zakrojona, oraz rehabilitacyjna dla dzieci i młodzieży (turnusy), zaopatrywanie w leki, wózki inwalidzkie.
- Specjalistyczne obozy oraz imprezy sportowe, w tym Polonijne Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej.
- Pomoc dla polskich rolników (nasiona i sadzonki, maszyny rolnicze). Zorganizowano I Zjazd Polskich Farmerów na Ukrainie.
- Wydawnictwa i materiały programowe, pomoc w wydawaniu czasopism i materiałów pokonferencyjnych, wyposażenie szkół.
To tylko mała cząstka bogatej działalności „Wspólnoty Polskiej”. Jest ona ogromna, ale potrzeby jeszcze większe.
Kazimierz Selda


Do zapamiętania
• Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu – za akceptacją władz tego miasta – przyjmie w najbliższym roku akademickim 15 studentów Polaków z państwa ukraińskiego. Studenci będą zwolnieni z opłat, otrzymają ponadto bezpłatnie mieszkanie w domu akademickim i stołówkę.

• Tradycyjnie już – jesienią 1997 r. – odbył się w Krakowie kurs dla bibliotekarzy ze środowisk polskich z państwa ukraińskiego. Organizatorami kursu były krakowskie instytucje: „Wspólnota Polska”, Wojewódzka Biblioteka Publiczna oraz Śródmiejski Ośrodek Kultury. Program przygotowany przez zespół bibliotekarzy pod kierunkiem pani Marii Pieniążek obejmował podstawowe zasady prowadzenia biblioteki oraz promocji i upowszechniania książki. Uczestnicy kursu mieli okazję odwiedzić biblioteki krakowskie oraz poznać życie kulturalne Krakowa.

• W marcu br. udało się do Lwowa Towarzystwo Teatralne „Pod Górkę” na warsztaty teatralne pod patronatem „Wspólnoty Polskiej”. Z aktorami Teatru Polskiego dzielono się nawzajem doświadczeniami z realizacji podobnych repertuarów: piosenki lwowskie, utwory Hemara. Goście wystawili spektakl „Ten drogi Lwów”, który wcześniej już dwukrotnie prezentowali w Krakowie.

• Od 8 lat działa w Londynie Komitet Pomocy Polakom na Wschodzie, który finansuje najróżniejsze przedsięwzięcia na rzecz organizacji polskich w państwach za jałtańską granicą (zrezygnowano z pomocy osobom indywidualnym ze względu na utrudnioną kontrolę i powstawanie konfliktów). Finansowano m.in. na terenie państwa białoruskiego półkolonie, w których łączono zabawę, naukę języka polskiego i całodzienne wyżywienie. Udzielana jest pomoc parafiom, chórom itd.
W planie jest m.in. sfinansowanie odnowienia wieży-baszty przy kościele w Drohobyczu (odzyskanej przez parafię po niemałych trudach), z przeznaczeniem na Polski Klub Młodzieżowy.

• Doroczna Szkoła Letnia, organizowana w Krakowie przez Stow. „Wspólnota Polska” dla studentów polskich ze Wschodu odbyła się w lipcu (6–19). Uczestnicy przybyli m.in. z Drohobycza, Lwowa, Mościsk, Sambora i Stanisławowa. Tematem kursu były język, historia i Polska współczesna. Wykładowcami byli znani nam historycy (także nasi Autorzy): dyr. J. Petrus, dr A. Czabanowska-Wróbel, dr. J. Wróbel, mgr. W. Drelicharz, oraz poloniści.

APEL
Kościół św. Zofii w Podwołoczyskach został zburzony w latach 60. Obecnie tamtejsi Polacy otrzymali teren pod budowę nowego kościoła (za cmentarzem). Jednak bez pomocy finansowej niemożliwe jest jakiekolwiek działanie. Działkę należy natychmiast zagospodarować, choćby fragmentarycznie, bo w innym wypadku grozi utrata terenu. Dlatego mieszkańcy Podwołoczysk-Polacy błagają o datki na konto:
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Płd.Wsch., 00-322 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 64
PKO VI O/Warszawa, nr 10201068-297064-270-1-111, Na kościół w Podwołoczyskach