Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

KONKURS - MOJA ULICA, MOJA WIEŚ

Ulica była dawniej (dziś z tym gorzej) pewną całością – nie tylko w znaczeniu urbanistycznym, także społecznym, towarzyskim – była małym światem. Ludzie spotykali się na swojej ulicy, znali się, wiedzieli o sobie, o rodzinach, o losach. Podobnie na wsi.
Kiedy nastał zły czas, ludzie ci musieli opuścić swoje domy i dobytek, swoje ulice i wsie, sąsiadów i przyjaciół, czasem także swoje rodziny i najbliższych. Tych, którzy przeżyli, wiatr historii rozrzucił po całym świecie. Jedni osiedli w tej „nowej Polsce”, inni rozbiegli się po wszystkich kontynentach, jeszcze innych spotkał najgorszy los – zostali wywiezieni na „nieludzką ziemię”. I wreszcie niemała część takich, co zostali i trwają.
A przecież kiedyś mieszkali razem, przy jednej ulicy, tej niezapomnianej. Albo w tej samej wsi. Ktoś więc musi ją utrwalić, opisać, przekazać dzieciom i wnukom. Dla tych, którzy czują wewnętrzną potrzebę ocalenia swojego otoczenia z tamtych lat, ogłaszamy konkurs pt.
MOJA ULICA, MOJA WIEŚ
Przedmiotem konkursu są wspomnienia z obszaru Małopolski Wschodniej (odcięta granicą część województwa lwowskiego, województwa stanisławowskie i tarnopolskie), z czasów sprzed i z okresu II wojny światowej (do chwili wyjazdu, deportacji, wysiedlenia).
Tematem wspomnień powinno być to wszystko, co składało się na pojęcie mojej ulicy lub mojej wsi, a więc najpierw tło: jej kształt i wygląd, domy i ogrody, pomniki i kapliczki przydrożne, linia tramwajowa i ruch uliczny, lub tym podobne cechy. Potem to, co najważniejsze – ludzie tę ulicę zamieszkujący: dorośli i dzieci, właściciele i lokatorzy, ludzie zwykli i niezwykli, porządni i draby. A także wydarzenia, związane z tym małym światem: wielkie, doniosłe i małe, lokalne. Potrzeba jak najwięcej autentyzmu: zapamiętane nazwiska, daty, dalsze losy wspominanych ludzi.
Wspomnienia powinny mieć charakter opowiadania, ale mogą być wzbogacone o dane z zakresu historii ulicy i budynków przy niej stojących (zwłaszcza takich, które już nie istnieją), albo historii związanej z opisywanymi wydarzeniami lub ludźmi. Nie znaczy to oczywiście, że wspomnienia, które by takiej historycznej podbudowy nie zawierały, miały być niżej oceniane. Wcale nie. Mile widziane zdjęcia, rysunki, planiki.
Wspomnienia należy przysyłać w formie maszynopisu lub rękopisu (ale czytelnego!) w terminie do 30 kwietnia 1998, listem poleconym na adres:
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Płd. Wsch.
31-111 Kraków, ul. Piłsudskiego 27, „Sokół”.
Prace zostaną rozpatrzone i ocenione do dnia 31 maja. Przewiduje się następujące nagrody: I. 200 zł, II. 150 zł, III. 100 zł, oraz trzy wyróżnienia w formie książkowej.
Zachęcamy i czekamy niecierpliwie!
Redakcja