Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

BISKUP JAN CIEŃSKI

Mija piąta rocznica śmierci niezwykłego Człowieka i Kapłana, który całe swoje życie poświęcił wiernym w Ziemi Złoczowskiej.
Stamtąd pochodził: urodził się w 1905 r. w nieodległych Pieniakach, majątku rodzinnym w pow. brodzkim (odziedziczonym po Dzieduszyckich, zaś rodowym majątkiem Cieńskich było Okno k. Horodenki). Był synem znanego polityka, Tadeusza Cieńskiego, obrońcy Lwowa w 1918 r., który poniósł ogromne zasługi w staraniach politycznych o odzyskanie dla Polski Lwowa i Małopolski Wschodniej. Po I wojnie Tadeusz Cieński był senatorem, spoczął wśród Lwowskich Orląt. Dziadkiem Jana był Włodzimierz Dzieduszycki, marszałek krajowy Galicji i twórca Muzeum Dzieduszyckich we Lwowie (patrz CL 3/96).
Jan Cieński odbył studia teologiczne we Lwowie i zaraz po święceniach, na rok przed wybuchem II wojny, został wikariuszem w Złoczowie. Tam pozostał przez 54 lata.
Jego działalność i postawa w czasie wojny i po niej były heroiczne. Szczęśliwie nie został wysiedlony ani zesłany (zawdzięczał to zbiegowi niezwykłych okoliczności: uratował rannego NKWD-owca i za to pozostawiono Go w spokoju), ale też nie dał się „repatriować” po roku 1945. Jako kapłan został wtedy sam na ogromnym obszarze; niósł posługę duszpasterską na terenie trzech województw: lwowskiego, tarnopolskiego i wołyńskiego, a nawet na Ukrainie, w płoskirowskiej („chmielnickiej”) obłasti. W r. 1976, jako jeden z nielicznych tam i starszych księży,  został niejawnie podniesiony do godności biskupiej (in petto), co do końca Jego życia nie zostało podane do publicznej wiadomości. Zmarł w grudniu 1992 roku.
Trzeba tu wspomnieć, że księdzem był także brat ks. Biskupa, Włodzimierz (1897–1983), przed samą II wojną proboszcz kościoła św. Marii Magdaleny we Lwowie. W  1940 r. został aresztowany przez Sowietów i skazany na śmierć. Uwolniony w wyniku układu Sikorski–Stalin, był szefem Duszpasterstwa Armii Polskiej w ZSRR, potem w Anglii. W 1955 r. wstąpił do zakonu trapistów we Francji i tam zmarł.
Drugim bratem biskupa Jana był Stanisław Cieński, który do II wojny gospodarował w Pieniakach (ożeniony z ks. Marią Jabłonowską), po wojnie zaś mieszkał i zmarł w Krakowie. Jedna z ich sióstr, Magdalena (patrz CL 4/96), była żoną Edwarda Dubanowicza (1881–1943), znanego przedwojennego polityka orientacji narodowej, profesora prawa na UJK we Lwowie.
A.Ch.