Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa Kontakt
ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
info@cracovia-leopolis.pl

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

POLACY POLAKOM

Akowcy Obszaru Lwowskiego z sercem i pomocą dla Rodaków we Lwowie
Ogólnopolski Okręg Żołnierzy Armii Krajowej Obszaru Lwowskiego im. Orląt Lwowskich w Krakowie rozpoczął swoją działalność w styczniu 1992 roku, po 50 latach praktycznego niebytu szeregów kombatanckich żołnierzy AK Obszaru Lwowskiego jako organizacji. Okręg powołany został Uchwałą Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy AK jako ostatni z kresowych zwanych „Okręgami bez ziemi”.
Zarząd Okręgu realizując swoje cele statutowe nie pozostał obojętny na potrzeby swoich Rodaków, pozostałych na terenach Kresów Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej. Pamięć o braciach naszych, brutalnie oderwanych od Matki Ojczyzny, jest zawsze żywa wśród nas. Oni bowiem zgodnie ze strofami naszej patriotycznej pieśni „Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród...”, ziemi swojej rodzinnej nie rzucili. Oni pozostali u siebie i na swoim, na swej ojcowiźnie, w swoich domach, w których urodzili się, w których przyszli na świat ich ojcowie i pradziadowie – na ziemi, z której wyrastają od wieków. Są u siebie na ojcowiźnie, chociaż znajdują się dzisiaj w granicach państwa ukraińskiego i stanowią tam mniejszość narodową.
Nie była nam również obca sytuacja ekonomiczno-socjalna naszych Rodaków, którzy wprawdzie dzielnie i wytrwale znosili narastające trudności, jednak stawała się ona coraz cięższa. Mając to na uwadze, Zarząd naszego Okręgu postanowił zwrócić się do społeczeństwa polskiego, a szczególnie do kresowych żołnierzy-kombatantów Armii Krajowej oraz do wszystkich ludzi dobrej woli, którzy chcą i mogą pomóc naszym Rodakom z apelem o przekazywanie darów pieniężnych na doraźną pomoc dla nich. W wystosowanym apelu napisano: „...Wezwanie pomocy naszym Rodakom na Kresach Południowo-Wschodnich niech zaowocuje patriotycznie ofiarami naszych serc, gdyż jest to nie tylko ich – ale nasza wspólna sprawa, dzięki której umocni obustronnie naszą narodową tożsamość”.
Wystosowany apel nie pozostał bez echa. Na konto naszego Okręgu zaczęły napływać liczne ofiary z całej Polski. W ciągu dwóch lat zebraliśmy ponad 16 tys. zł. Kwotę tę przekazaliśmy do Lwowa poprzez Caritas Archidiecezji w Lubaczowie w pięciu ratach. Rozprowadzeniem tej kwoty wśród potrzebujących zajął się Caritas Archidiecezji Lwowskiej.
Na adres p. E. Chmielowej przesyłamy wszystkie nasze wydawnictwa, zarówno „Biuletyn Informacyjny” (po 35 egz.), jak i książki (każda w 10 egz.), które rozprowadzane są z uwzględnieniem w pierwszej kolejności Szkół Ogólnokształcących nr 10 i 24 z polskim językiem nauczania we Lwowie.
Na ręce p. Czesława Bryka, dla potrzeb Radia Lwów przekazaliśmy w ub. r. nieodpłatnie sprzęt wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych, a mianowicie: stół manipulacyjny, 3 magnetofony, 2 mikrofony, 6 głośników, 3 maszyny do pisania, 2 kalkulatory, 2 telefony nagrań specjalnych, 2 telefony wieloliniowe, 1 radioodbiornik Amator stereo, 1 stół mikserski, 1 generator, 1 wokabulator, 1 mostek, 1 częstościomierz, 1 miernik przekształceń, 2 kartony akcesoriów zawierające kable foniczne, sygnalizacyjne, złącza audio i złącza wysokiej częstotliwości, 3 komputery PC, 1 fax, 1 kopiarkę, jedną drukarkę i 3 magnetofony kasetowe.
W podziękowaniu za otrzymany sprzęt, Redakcja Programów Radiowych w języku polskim Radia Lwów pisze m.in.: Otrzymany w darze sprzęt stanowi zalążek samodzielnego ośrodka radiowego, emitującego programy w języku polskim we Lwowie. Jeszcze raz dziękujemy za pomoc i to bardzo wydatną w osiągnięciu wytyczonych celów. Równocześnie serdecznie dziękujemy Wam za przekazanie dla nas pieniędzy, które umożliwiły dokonanie gruntownej naprawy w Warszawie naszego samochodu oraz za zapewnienie naszej grupce zakwaterowania w Warszawie.
Raz jeszcze podkreślam, że Okręg nasz nie jest dotowany przez Państwo, nie posiada również sponsorów wspomagających finansowo, a zatem posiada ograniczone możliwości udzielania pomocy, jednakże w miarę możliwości pomocy takiej udziela, a przykładem tej pomocy jest aktualnie przekazana w dniu 7 lutego 1996 r. na konto TMLiKPW w Krakowie kwota 300 zł z przeznaczeniem na odbudowę Cmentarza Orląt we Lwowie.
Zarząd Ogólnopolskiego Okręgu Żołnierzy AK Obszaru Lwowskiego im. „Orląt Lwowskich” w Krakowie, mimo że posiada ograniczone możliwości udzielania pomocy, poczuwa się jednak do patriotycznego obowiązku w dalszym ciągu w takiej pomocy partycypować.

Prezes Ogólnopolskiego Okręgu
Żołnierzy Armii Krajowej Obszaru Lwowskiego
ppor. Jan Sura, ps. „Szczepan”


Zapamiętajmy
• W lipcu 1995 roku na zaproszenie Jasielskiego Domu Kultury (przy wsparciu finansowym Prezesa Banku Polskiego Hanny Gronkiewicz-Waltz) przebywała w Jaśle 35-osobowa grupa dzieci obu narodowości z Czortkowa, pod przewodnictwem czworga opiekunów i p. Marii Pustelnik, prezeski Towarzystwa im. Mickiewicza w Czortkowie. Program obejmował liczne imprezy i wycieczki, a dzieci opracowały okolicznościową gazetkę. Jedna z dziewczynek napisała w niej: „Można powiedzieć, że przychylili nam niebo do ziemi”.

• W ostatnią niedzielę listopada krakowska Caritas przeprowadziła na Rynku Głównym zbiórkę darów i pieniędzy dla Polaków na Wschodzie. Zbiórkę poprzedziła Msza św. w Bazylice Mariackiej, na którą ludzi dobrej woli zaprosił Prezydent Miasta Józef Lassota.

• Nowohuckie Towarzystwo Solidarnej Pomocy zorganizowało przed Bożym Narodzeniem pomoc żywnościową dla Polaków na Ziemiach Południowo-Wschodnich, przygotowując znormalizowane paczki o wartości ok. 10 zł (100 tys. zł starych), na które składali się mieszkańcy Krakowa w formie produktów lub pieniędzy. Wielkie uznanie za to należy się TSP i jego przewodniczącemu, p. Kazimierzowi Fuglowi, tym bardziej, że o miesiąc wcześniej pomoc taką zawieziono do Kazachstanu.
Krakowski Oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Płd. Wsch. dołączył do transportu TSP ponad 100 paczek, przeznaczonych dla Polaków w Nowym Mieście i okolicy (blisko Przemyśla, ale „po tamtej stronie”), na ręce tamtejszego proboszcza ks. Tomasza Trzebuni. Oddział Krakowski sprawuje opiekę nad Nowym Miastem w ramach „sieci opieki”, utworzonej przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i KPW nad skupiskami Polaków w Małopolsce Wschodniej.

• Z końcem 1995 roku przebywała na Podhalu przez dwa tygodnie IV klasa z polskiej szkoły w Strzelczyskach k. Mościsk, biorąc udział w lekcjach w jednej z tamtejszych szkół. (Strzelczyska – patrz „Słownik geograficzno-historyczny” w nrze. 3–4 CL.)

• Rozpisano IV Konkurs Literacki im. Kazimierza Wierzyńskiego dla Polaków na Ziemiach Południowo-Wschodnich. Temat dowolny: historia, najnowsze losy Polaków tam zamieszkałych, refleksja nad życiem.

• Krakowski Oddział „Wspólnoty Polskiej” czyni bardzo wiele dla Polaków na Wschodzie, w szczególności w Małopolsce Wschodniej. Jedną z istotnych form pomocy jest pokrywanie kosztów leczenia, operacji itp. dla szczególnie potrzebujących Rodaków z „tamtej strony”. Brakuje jednak pieniędzy na opłaty za pobyty chorych w szpitalach.
Pani dyrektor dr Krystyna Gąsowska zwraca się przeto do osób, które mogłyby i zechciały przyjść z pomocą finansową, o kontakt bezpośredni lub telefoniczny:
22 43 55 – przed południem
22 63 41 – po godz. 16.