Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa Kontakt
ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
info@cracovia-leopolis.pl

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

POLACY Z POLAKAMI

KARTA POLAKA DLA RODAKÓW NA WSCHODZIE
Polacy zamieszkali na terenach byłego Związku Radzieckiego będą mogli otrzymać poświadczenie przynależności do narodu polskiego. Karta Polaka ułatwi im kontakty z ojczyzną.
W piątek [7 IX ’07] Sejm przyjął ustawę – Karta Polaka. Osobom deklarującym polską narodowość, mieszkającym w państwach powstałych na obszarze dawnego ZSRR, umożliwi ona m.in. wielokrotne przekraczanie granicy, kształcenie w polskich szkołach i na uczelniach, ułatwi uzyskiwanie stypendiów. Da też prawo do zwolnienia z opłaty za wizę pobytową lub do jej refundacji, pozwoli korzystać z ulgowych biletów kolejowych w Polsce.
Sejm przyjął poprawkę do rządowego projektu, która rozszerza uprawnienia wynikające z Karty o prawo do podejmowania pracy i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski. Odrzucił natomiast poprawkę PO, aby Karta Polaka objęła nie tylko Polonię żyjącą na Wschodzie, ale na całym świecie.
Kartę można przyznać osobie, która nie posiada obywatelstwa polskiego ani zezwolenia na osiedlenie się w Polsce. Musi wykazać się m.in. co najmniej bierną znajomością języka polskiego i w obecności konsula złożyć pisemną deklarację przynależności do narodu polskiego. Powinna też wskazać, że co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej lub posiadało polskie obywatelstwo albo dowieść swojej działalności na rzecz kultury polskiej lub polskiej mniejszości.
Karta, wydawana przez konsula, będzie ważna przez dziesięć lat z możliwością przedłużenia jej na wniosek zainteresowanego.
Powyższy tekst przepisaliśmy z „Rzeczypospolitej” 210/07.