Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa Kontakt
ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
info@cracovia-leopolis.pl

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

W ciągu tegorocznego lata zmarło w Krakowie dwóch wybitnych Lwowian, naukowców, autorów dzieł niezwykle ważnych dla dziejów lwowskiej kultury i nauki. Obaj byli w wieku sędziwym, poza rodzinnym miastem spędzili ponad 60 lat, a jednak przez dziesięciolecia, poza codzienną pracą zawodową oraz w latach emerytury, znajdowali chęć, siły i czas na badania i twórczą pracę w dziedzinach, które ich pasjonowały, do których pogłębienia czuli się zobowiązani. Ich wysiłek nie poszedł na marne. Jesteśmy im za to wdzięczni. Cześć ich pamięci.
Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 9 października ’07 w wieku 89 lat księdza prałata Zdzisława Peszkowskiego, kapelana Rodzin Katyńskich.
Zasługi ks. Peszkowskiego trudno przecenić. Przez lata upominał się o prawdę o Katyniu. Dzięki Jego staraniom udało się doprowadzić do końca budowę cmentarzy w miejscach pochówku polskich ofiar sowieckiej zbrodni ludobójstwa w Katyniu, Miednoje i Charkowie.
Sam, jako ówcześnie oficer WP (jeszcze nie duchowny), pojmany przez NKWD, cudem uniknął śmierci. Dlatego całe swoje długie dalsze życie, już jako ksiądz, poświęcił walce o prawdę i pamięć o ofiarach oraz opiece nad rodzinami pomordowanych.
Cześć Jego pamięci!
 
 
 
 
 
 
ZBYSŁAW POPŁAWSKI 1912–2007
W Krakowie 1 sierpnia zmarł w 95. roku życia doc.dr hab. inż. Zbysław Popławski, Lwowianin urodzeniem i sercem. Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Lwowskiej, związał się po ekspatriacji z krakowską AGH jako pracownik naukowy i dydaktyczny, autor wielu prac naukowych i skryptów ze swojej dziedziny, członek licznych stowarzyszeń naukowo-technicznych.
Najważniejszym jednak dziełem Z. Popławskiego jest pionierska monografia Dzieje Politechniki Lwowskiej 1844–1945, wydana w r. 1992, a także Wykaz pracowników naukowych Politechniki Lwowskiej w latach 1844–1945, (wyd. 1994). Również w innej monografii Politechniki Lwowskiej – pracy zbiorowej wydanej we Wrocławiu (1993) – Z. Popławski miał swój poważny udział.
 
 
TADEUSZ KRZYŻEWSKI 1911–2007

W Krakowie 3 września zmarł nagle w wieku 96 lat dr Tadeusz Krzyżewski, znakomity Lwowianin i duchowy obrońca Lwowa, jego polskości i kultury. W ostatnim okresie swego bogatego i owocnego życia sam przygotował treść nekrologu, w którym zawarł najważniejsze fakty i dokonania własnego życia. Jego przedruk z kilku gazet krakowskich najlepiej pokaże, kim był Zmarły.


dr n. hum. TADEUSZ KRZYŻEWSKI
Starszy dyplomowany kustosz biblioteki
Politechniki Krakowskiej.
Absolwent Wyższej Szkoły Handlu
Zagranicznego we Lwowie.
Absolwent Wyższej Szkoły Muzycznej we Lwowie.
Magister Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Urodzony w 1911 roku we Lwowie.
Ostatni członek Zarządu
Królewskiego Stołecznego Miasta Lwowa 1936–1939.
Kierownik komórki wywiadu AK w Zarządzie Lwowa
pod okupacją sowiecką 1941–1944.
Więziony w stalinowskim kryminale.
Wykładowca szkół wyższych, odznaczony
Złotym Krzyżem Zasługi za pracę pedagogiczną.
Autor 10 książek fachowych oraz artykułów o Lwowie
w kraju i w wydawnictwach Koła Lwowian w Londynie.
Jedyny w Polsce członek amerykańskiego
towarzystwa reklamy AAA.
Wykładowca nauki o reklamie,
odznaczony Złotym Orłem Reklamy.
Członek Towarzystwa Miłośników Lwowa
i Kresów Południowo-Wschodnich.
Najlepszy Mąż i Ojciec, wierzył w Boga
i w niezłomny Lwów.


Przypomnijmy, że ostatnią książką, jaką wydał Tadeusz Krzyżewski, była Księga humoru lwowskiego. Teoria, dzieje i antologia humorystyki lwowskiej z lat 1800–1944. (Agencja Wyd.-Inf. „Iwar” (Warszawa 1995).