Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa Kontakt
ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
info@cracovia-leopolis.pl

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Joanna Karpacka-Nasiek, PODRÓZ NA ZIEMIE BRODZKA

Poniżej prezentujemy skrót relacji Autorki, kładąc główny nacisk na ciekawe zdjęcia i komentarze do nich. W maju ’07 Brodzianie wyjechali ponownie (poprzednią pielgrzymkę opisali w CL 1/07) do rodzinnego miasta z zamiarem poświęcenia jemu i jego bezpośrednim okolicom więcej czasu niż zazwyczaj. Autorka wykonała i omówiła zdjęcia, z których część warto przedstawić – to jest historia naszej wspólnej Ziemi.

W kwaterze żołnierzy polskich, którzy zginęli w latach I wojny światowej w liczbie około 2 tysięcy, została podniesiona ze śmietnika płyta z napisem Nieznanemu Żołnierzowi 1914–1920 i Krzyżem Virtuti Militari. Groby żołnierskie wokół pomnika zostały uporządkowane.

Budynek „Brygady”, w którym przez 11 lat urzędował gen. Władysław Anders.

Uczestnicy wycieczki udali się w okolice Brodów – do Palikrów i Huty Pieniackiej. Jechali przez pustkowia bez żadnych domostw i nieuprawiane pola. Wsie bardzo nieliczne, jakby stanęły w rozwoju, czas się dla nich zatrzymał. Nie widać żadnego ruchu, autobusów, żadnych sklepów. Prawie nie widać było dzieci.
W Palikrowach, wsi przed wojną polskiej (z nielicznymi Ukraińcami), pozostała niezniszczona kaplica rzymskokatolicka, którą raz na tydzień odwiedza ksiądz z Brodów; na mszę św. przychodzi kilka osób. 12 marca 1944 r. bandy UPA zamordowały w Palikrowach 365 osób. Mieszkańców wypędzono na łąkę nad rzeczką Siowłę na tzw. mityng i po oddzieleniu Polaków od Ukraińców, których odesłano do domów, Polaków rozstrzelano. Żyją jeszcze świadkowie tej masakry.

Miejsce, na którym położona była polska wieś Huta Pieniacka, jest obszernym terenem, otoczonym lasem, na którym jedynym śladem bytności ludzi jest kapliczka. 28 lutego 1944 r. zamordowano tu lub spalono ok. 1300 Polaków. Domy i zabudowania spalono bądź rozebrano, drzewa i krzewy wycięto, by nie pozostały ślady po polskich mieszkańcach Huty Pieniackiej.

W 2005 r. władze polskie postawiły na wzniesieniu zbiorowej mogiły granitowy pomnik w kształcie krzyża z dwiema granitowymi płytami z nazwiskami Polaków zabitych przez SS Galizien i bandy UPA.


Ruina kościoła w Sydonówce (3 km. od Brodów), wybudowanego w 1938 r. ze składek mieszkańców Małopolski. Tu odprawiał msze ks. Andrzej Bardecki, który na swej pierwszej parafii po wyświęceniu pracował w Brodach (zm. 2001 r.).

Nowo budowany kościół rzymskokatolicki w Brodach. Częściowo otynkowany, wstawiono niektóre okna, ale w ostatnim roku nie nastąpił widoczny postęp w budowie. Oczekuje się wykończenia w ciągu dwóch lat.