Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

LIST ZE STRZAŁKOWIC

Wyrażam swój niepokój, a także niepokój tysięcy parafian, szczególnie ludzi młodych i przedstawicieli Polskich Organizacji na Ukrainie, odnośnie do masowej ukrainizacji rzymskokatolickich* parafian na Ukrainie. Ten problem dotknął centralną i wschodnią Ukrainę, Bukowinę i wkracza na Ukrainę zachodnią.
Znam wiele takich miejscowości, lecz z przyczyn znanych nie będę ich wymieniać. Podaję w załączniku artykuły z prasy o kościele w Połonnym i o kościele pw. świętego Antoniego we Lwowie. Przypominam sobie ten sam problem w Drohobyczu, który został rozwiązany przez nowego proboszcza. [...]
W składzie delegacji z Ukrainy uczestniczyłem w Vl Zjeździe Polonii i Polaków z Zagranicy w Warszawie, gdzie nagłośniłem ten problem w Sejmie RP. O problemie języka polskiego w Kościele Rzymskokatolickim na Ukrainie mówili inni delegaci z Ukrainy, Białorusi, Rosji, w czasie obrad Komisji do spraw duszpasterstwa wśród Polaków za Granicą i na audiencji u Arcybiskupa Kazimierza Nycza i u biskupów Episkopatu RP. Uczestnicy Zjazdu wystosowali w tej sprawie kilka wniosków do Władz RP i do zwierzchników Kościoła Łacińskiego.
Nie mogą Polacy nie pamiętać o takich uroczystościach jak Matki Bożej Królowej Polski, Konstytucji 3 Maja i Niepodległości RP.
Nie życzymy sobie być członkami „Rymokatołyćkoji Cerkwy”, bo dzięki temu, że nasi rodzice nie chodzili do cerkwi – my chodzimy do kościoła.
Przykro nam bardzo, że nie możemy Świąt Trzech Króli, Bożego Ciała obchodzić razem z Polakami w Polsce i katolikami na świecie.
Zwracam na te sprawy uwagę biskupa Mokrzyckiego. Również bardzo nas zasmucił wywiad z Biskupem Mokrzyckim do „Radości Wiary” w języku ukraińskim. Przykro, że w seminariach duchownych na Ukrainie na niskim poziomie jest wykładany język polski, nie ma przedmiotów związanych z wiedzą o Polsce. Znane są fakty, jak księża-absoiwenci trafiają do polskich parafii i uczą się języka od parafian, od dzieci – tak jest w iepszych przypadkach, a w gorszych – używają języka ukraińskigo czy rosyjskiego.
Proszę przyjąć skuteczne rozwiązanie dla tych spraw. Nie mam na myśli dyskryminacji Ukraińców, języka ukraińskiego, ale duszpasterstwo wśród Polaków musi odbywać się po polsku.

Z wyrazami szacunku,
Marek Gierczak, organista Parafii Strzałkowice, dyrektor Centrum Kulturalno-Oświato­wego Wspólnoty Polskiej w Strzałkowicach

Strzałkowice 5.10.2007
do wiadomości:
1. Konsul Generalny we Lwowie
2. Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie
3. Prasa

* W kilku miejscach poprawiliśmy określenie rzymo­katolicki na rzymskokatolicki. Ruska forma tego słowa jest ciągle powszechnie używana na Wschodzie.
 
Wiernym, którzy przez lata sowieckiego ucisku przechowali wiarę i polskość, a po upadku komunizmu własnymi rękami odbudowywali kościoły, odbiera się dziś polski język. Dla jakich racji? Jakim prawem? (Medenice, 1992)