Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

Z TAMTEJ STRONY

JUBILEUSZ 15-LECIA Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie oraz Polskiego Towarzystwa Radiowego „Radio Lwów”
W CL 1/08 (w dziale „Z tamtej strony”) informowaliśmy o listopadowej uroczystości XV-lecia dwóch ważnych organizacji polskich we Lwowie. Teraz – dzięki Pani Teresie Dutkiewicz – możemy dać szerszą informację o tym pięknym wydarzeniu. Żałujemy, że nie było nam dane wziąć w nim udziału...
Trzecia dekada listopada w życiu Polaków na Ukrainie miała wymiar szczególny – obchodziliśmy XV-lecie utworzenia Federacji Organizacji Polskich oraz XV-lecie odrodzonego po wojnie „Radia Lwów”. Uroczystość miała miejsce we Lwowie 24–25 listopada. Obowiązek opracowania i zrealizowania programu obchodów wzięły na siebie Emilia Chmielowa i Teresa Dutkiewicz z Federacji – przy ogromnym, moralnym i finansowym wsparciu Konsulatu RP we Lwowie i Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” – oraz Teresa Pakosz z „Radia Lwów”. Pomocni byli również lwowscy członkowie Zarządu FOPnU oraz radiowcy „Radia Lwów”.
Na uroczystość przybyli zaproszeni Goście z RP i z dalszej zagranicy:
–    prof. Marek Ziółkowski, wicemarszałek Senatu RP
–    Artur Kozłowski, dyrektor biura polonijnego Senatu RP
–    Helena Miziniak (Londyn), honorowy prezes Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych
–    Tomasz Janik, Konsul Generalny RP w Łucku
–    Maria Piotrowicz, sekretarz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
–    Bogdan Rzońca, wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
–    Robert Choma, prezydent Miasta Przemyśla
–    Adam Halwa, dyrektor Centrum Kulturalnego w Przemyślu
–    przedstawiciele Radia Kraków
–    przedstawiciele Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

W pierwszym dniu uroczystości odbyła się jubileuszowa audycja „Radia Lwów”, w której wzięło udział 12 prezesów z organizacji polskich (z Krymu, z obwodów winnickiego, czerkaskiego, kijowskiego, chmielnickiego, żytomierskiego, mikołajowskiego, lwowskiego). W galerii „Własna Strzecha” odbyła się konferencja prasowa, połączona z wystawą młodych plastyków „Skrzydła”.
Oprócz wyżej wymienionych gości konferencję zaszczycili swą obecnością Konsul Generalny RP we Lwowie ambasador Wiesław Osuchowski wraz z korpusem dyplomatycznym. Przybyli również przedstawiciele zarządów organizacji członkowskich FOPnU z terytorium Ukrainy i dziennikarze pism polskojęzycznych. Kluczowymi pytaniami naturalnie były temat „Karty Polaka” oraz zbliżającego się wejścia Rzeczypospolitej Polskiej do strefy Schengen. Praktycznie każdy z obecnych otrzymał folder, dotyczący zasad uzyskania „Karty Polaka”, przygotowany przez Konsulat RP we Lwowie. Odpowiedzią na drugie pytanie było zapewnienie, że po otrzymaniu ostatecznych dyrektyw rządowych społeczeństwo polskie na Ukrainie będzie poinformowane w pierwszej kolejności.
Emilia Chmielowa wręczyła dyplomy uznania działaczom Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi z okazji XV rocznicy FOPnU.
Po zapoznaniu się z ciekawymi pracami młodych plastyków goście i gospodarze udali się do hotelu na spoczynek, bowiem wiele osób pokonało niemałe odległości.
Zarząd FOPnU zebrał się jednak, aby poinformować swych najbliższych współpracowników o wykonanej w ostatnim okresie pracy oraz o planach na najbliższą przyszłość.
Następny dzień rozpoczął się uroczystą mszą św. w Katedrze lwowskiej, celebrowaną przez ks. proboszcza Wiktora Antoniuka. Po mszy św. uczestnicy uroczystości spacerkiem przeszli do polskiej szkoły nr 10, która gościnnie udzieliła swego pomieszczenia (dyrektor Marta Markunina).
W przestrzennym korytarzu, wiodącym do sali, gdzie miało odbyć się kolejne wydarzenie, zorganizowana została przez redaktorkę naczelną Biuletynu FOPnU Teresę Dutkiewicz i jej współpracowników imponująca wystawa pełnego kompletu Biuletynów, wydawnictw literackich za okres piętnastu lat oraz nagród i odznaczeń przyznanych w tym okresie Federacji. Natomiast w sali odbył się koncert jubileuszowy, na który złożyły się skecze i recytacje aktorów-amatorów „Radia Lwów”. Oprawę muzyczną, opartą na repertuarze lwowskich piosenek, dokonał młody zespół-kapela „Sześć złotych”. Zarówno skecze, jak piosenki były przyjmowane entuzjastycznie, budząc zachwyt, wzruszenie i zadumę. Odbyła się projekcja filmu TV Polonia o historii „Radia Lwów”.
W międzyczasie Teresa Dutkiewicz, przewodnicząca Jury, ogłosiła wyniki konkursu literackiego „XV lat szlakiem odrodzenia polskości na Ukrainie i więzi z Macierzą”. Zwycięzcą został przedstawiciel młodego pokolenia Marek Gierczak, który napisał książkę o swej rodzinnej wsi Strzałkowice. Marek Gierczak jest studentem Lwowskiej Akademii Muzycznej i kierownikiem artystycznym ww. zespołu.
Po krótkim przyjęciu nastąpił czas na szczególną ucztę duchową. Organizatorzy zadbali, aby Opera Lwowska w tym dniu stała się oazą polskości i była gremialnie zapełniona przez uczestników z całej Ukrainy, Lwowa i Ziemi Lwowskiej. Przed rozpoczęciem opuszczona została słynna kurtyna Henryka Siemiradzkiego.
Początek uroczystości: przemówienia, gratulacje, odczytywanie listów, prezenty. Wzruszenie obecnych było ogromne. Niektórzy z nich po raz pierwszy w życiu znaleźli się w tak niezwykłym miejscu, na tak znamiennej uroczystości. A przecież to my wszyscy razem i każdy z osobna na swoim miejscu dołożył swą pracą cząstkę, która złożyła się na całość. Dziś jesteśmy zauważalni, chociaż za często głośno się o tym nie mówi. Na wniosek Zarządu FOPnU i przy poparciu Konsulatów RP na Ukrainie Rząd Rzeczypospolitej Polskiej przyznał odznaczenia „Zasłużony dla Kultury Polskiej” dwu organizacjom oraz 51 osobom ze Lwowa, Truskawca, Borysławia, Czerniowiec, Starej Huty, Charkowa, Symferopola, Dowbysza, Żytomierza, Nowogrodu Wołyńskiego, Susłów, Gródka Podolskiego.
Federacja jako organizacja otrzymała Złoty Medal Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, 15 osób – Złote, Srebrne i Brązowe medale. Nagrody wręczali Ambasador Wiesław Osuchowski, Maria Piotrowicz – sekretarz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Helena Miziniak – prezes honorowy Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.
Finałowy moment uroczystości: podnosi się kurtyna i miejscowi artyści Opery przy pięknej scenografii i wspaniałych indywidualnie wykonanych strojach wykonują po polsku operę Stanisława Moniuszki „Straszny dwór”. Dla wielu gości była to rzecz trudna do pojęcia, że coś takiego może się zdarzyć, zaś dla organizatorów ogromna satysfakcja – znak tolerancji i uszanowania dla obywateli Ukrainy narodowości polskiej, dla organizacji polskich.
Po wysłuchaniu opery jedni goście się rozjeżdżali, inni zostawali jeszcze parę godzin, czekając na swe pory odjazdu. Naturalnie zbierali się, dzieląc się wrażeniami – były to „wieczorne Polaków rozmowy”. Jeszcze bardziej zbliżyliśmy się ku sobie podczas szczerych rozmów, rozumiejąc, że stanowimy jedną ogromną rodzinę. Zawdzięczając to minionym piętnastu latom, potrafiliśmy się odnaleźć w różnych zakątkach ogromnego kraju. Przed nami jeszcze wiele spraw, które musimy zrealizować.
Teresa Dutkiewicz