Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa Kontakt
ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
info@cracovia-leopolis.pl

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

OBRAZ ZAWSZE LWOWSKI

W krakowskim „Dzienniku Polskim” z 8 VIII ’08 czytamy rozmowę red. Wacława Krupińskiego z ks. Zdzisławem Sochackim, od niedawna proboszczem Katedry Wawelskiej. Rozmowa toczy się na temat cudownego obrazu Matki Bożej Łaskawej z Katedry Lwowskiej, zabranego – dla ratowania – ze swego miejsca przez ks. arcybiskupa Eugeniusza Baziaka, gdy został on zmuszony do opuszczenia Lwowa w 1946 roku. Obraz znajdował się kolejno w klasztorze Bernardynów w Kalwarii, w Krakowie i Tarnowie, a od 1974 r. w Lubaczowie, gdy utworzono tam zastępczą rezydencję arcybiskupów lwowskich. I na końcu, gdy przywrócono faktyczną archidiecezję lwowską w 1991 r., nowo mianowany arcybiskup Marian Jaworski przekazał obraz – jak napisał Redaktor – archidiecezji krakowskiej. Od tego czasu znajduje się on w skarbcu katedralnym na Wawelu.
Nie wiemy, jak interpretować słowo przekazał, a także tytuł artykułu Tu jest jego miejsce. Czy są to sformułowania redaktorskie?
Ołtarz MB Łaskawej, umieszczony w głównym ołtarzu Katedry Lwowskiej, został ukoronowany diademami papieskimi przez abpa Wacława Sierakowskiego w 1776 roku. Ma on dwie XX-wieczne kopie: pierwsza znajduje się w Lubaczowie i została osobiście ukoronowana przez Jana Pawła II na Jasnej Górze w r. 1983. Druga, ozdobiona diademami poświęconymi przez Jana Pawła II w czasie Jego pobytu we Lwowie w 2001 r., znajduje się dziś w głównym ołtarzu Katedry Lwowskiej.
Sytuacja wydaje się zawiła. Najbardziej czcigodny oryginał Cudownego Obrazu – ten, który we Lwowie powstał i przez cztery wieki zaskarbił sobie uznanie jako cudami słynący, znajduje się w Krakowie. W istniejącej sytuacji może to być rozwiązanie korzystne, niech jednak wszyscy pamiętają, że ten obraz jest własnością Katedry Lwowskiej, jest jej częścią. Obie ukoronowane kopie – obecna lwowska i lubaczowska, są symbolami, które ten prawdziwy Obraz nam zastępują.
Oryginalny Obraz będzie teraz od czasu do czasu wystawiany dla wiernych w Katedrze Wawelskiej. Natomiast nie przewiduje się eksponowania go na stałe.
Zachęcamy Lwowian z innych miast RP, zwłaszcza bliższych Krakowa, do organizowania pielgrzymek do tej naszej Świętości, oczywiście po uprzednim uzgodnieniu daty z Księdzem Proboszczem (może być za naszym pośrednictwem).