Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa Kontakt
ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
info@cracovia-leopolis.pl

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

KULTURA, NAUKA

IMPRESJE LWOWSKIE
Zaczęło się od czterodniowej wycieczki do Lwowa z końcem czerwca minionego roku. Wśród uczestników znalazła się 6-osobowa grupa z Klubu Seniora Klubu Akcji Katolickiej przy parafii św. Szczepana w Krakowie. Osoby niezwiązane z naszymi ziemiami po drugiej stronie jałtańskiego kordonu były ciekawe – co to za miasto, ten Lwów, które tak rozkochało swoich mieszkańców, że mimo konieczności opuszczenia go i upływu dziesiątków lat, darzą je wielką miłością i tęsknotą.
Ten krótki pobyt we Lwowie zafascynował ich bogactwem miasta w pamiątki historii i kultury polskiej. Po powrocie postanowiono podzielić się swoimi spostrzeżeniami i wrażeniami, tym bardziej że przeżycia z tych dni utrwalono na kilkuset fotografiach.
25 października ’08 w Domu Parafialnym przy kościele św. Szczepana w Krakowie – w obecności Proboszcza, ks. prałata A. Waksmańskiego – p. Janusz Jandura, prezes oddziału Akcji Katolickiej, otworzył wystawę pn. Impresje lwowskie. Krótki zarys historii i kultury Lwowa jako wprowadzenie do wystawy wygłosiła p. Emilia Fedyk, a osobistymi spostrzeżeniami podzieliła się p. prof. Anna Cendrzak. Jej wypowiedź drukujemy niżej, w ramce
Emilia Fedyk

Kronika
• Profesor Jan Ostrowski, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu, został uhonorowany nagrodą im. Aleksandra Gieysztora, udzielaną za osiągnięcia w ochronie polskiego dziedzictwa kulturowego. Nagroda dla prof. Ostrowskiego została przyznana za niezwykłe dzieło, wypełniające olbrzymią lukę w stanie wiedzy o polskiej kulturze. Tyle podał w mediach PAP, jest jednak oczywiste, że chodzi o epokowe, nieporównywalne dokonanie, jakim są Materiały do dziejów sztuki sakralnej, dotyczące południowo-wschodnich województw II Rzeczypospolitej, wykonane przez Profesora wraz z kierowanym przezeń zespołem oddanych sprawie młodych ludzi, z ogromnym nakładem wiedzy, sił i kilkuletniej pracy. Dotychczas ukazało się 15 tomów Materiałów. w których zawarto ponad 400 opracowanych obiektów i zespołów.
Panu Profesorowi składamy gratulacje i najserdeczniejsze podziękowanie za ogromne i przykładowe dzieło, które oby znajdowało naśladowców wobec całej spuścizny polskiej kultury, nauki i cywilizacji powstałej przez wiele wieków na Ziemiach Wschodnich Rzeczypospolitej.

• Zamek Wawelski wzbogaca się corocznie o nowe przedmioty sztuki i pamiątki, pochodzące z zakupów, zapisów lub darów. W czerwcu br. ma zostać otwarta wystawa takich nabytków z ubiegłego roku, będziemy mogli więc w następnym numerze CL przedstawić wyczerpująca relacje. Tymczasem przepisujemy z krakowskiego „Dziennika Polskiego” (z 17 IV ’09) ciekawy dla nas fragment informacji:
Wśród obrazów wyjątkową pozycję stanowią dwa pejzaże pędzla włoskiego malarza Allessandra Magnasco (1667–1749). Obrazy te są darem Wandy i Jerzego Wrońskich, krewnych poprzedniego właściciela tych dzieł, wybitnego historyka sztuki Mieczysława Gębarowicza, profesora Uniwersytetu Jana Kazimierza i ostatniego dyrektora Ossolineum we Lwowie. Prof. Jerzy Wroński, ceniony malarz, członek Grupy Krakowskiej, przekazując dar Wawelowi, spełnił – jak podkreśla – wolę Mieczysława Gębarowicza.
Wśród kilku dzieł portretowych […] dwa portrety nawiązujące do wiedeńskiego biedermeieru, autorstwa Marcina Jabłońskiego, popularnego w XIX w. malarza lwowskiego, przedstawiają damę i mężczyznę w żupanie i kontuszu ze złotym haftem i takimiż naramiennikami. Ten zagadkowy strój – jak wstępnie poinformowano – to prawdopodobnie galicyjski mundur urzędniczy. Kim jest noszący ten ubiór mężczyzna, jeszcze nie wiadomo.

• Na początku kwietnia odbyła się w Krakowie promocja nowego albumu fotografii Adama Bujaka pt. Skarby Bernardynów. Pokazano tam po raz pierwszy wszystkie unikatowe zabytki, jakie posiadają Bernardyni w swych klasztorach w Polsce. Podczas promocji wystawiono zabytkową Golgotę, namalowaną dla lwowskiego kościoła Bernardynów przez Tadeusza Popiela w 1911 r. Obraz ten, obecnie po konserwacji, był dawniej wystawiany jako tło Bożego Grobu u Bernardynów we Lwowie, obecnie – w Krakowie.
Kraków, jak wiemy, jest bogaty w zabytki różnego rodzaju. Okazuje się jednak przy dość licznych okazjach, że przechowywane tu od II wojny lwowskie zabytki (nie tylko bernardyńskie) nie ustępują tym krakowskim, a czasem przewyższają. O ich lwowskiej polskości pamiętajmy wszyscy – krakowianie oraz lwowscy ekspatrianci i ich potomni.


Niedawno poruszaliśmy podobny problem: Cudownego Obrazu Matki Boskiej Łaskawej z Katedry lwowskiej.
Kolejna uczelnia w RP podejmuje temat znaczenia Lwowa dla wielowiekowego rozwoju i osiągnięć polskiej nauki i kultury. W ramach całego ciągu sesji, które w ciągu szeregu lat odbywają się na uczelniach i w instytutach krajowych – w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i innych miastach (ostatnio Modernistyczny Lwów na UW) – obecnie w Częstochowie przygotowywana jest konferencja naukowa na temat historii medycyny we Lwowie od czasów średniowiecznych po wiek XX.
Sesja, na którą złoży się kilkanaście referatów, odbędzie się w niedzielę 20 września 2009 od godz. 10 do 15 w Ratuszu przy ul. Biegańskiego. Wstęp wolny.