Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa Kontakt
ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
info@cracovia-leopolis.pl

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

NASZYM ZDANIEM

UJK tylko we Lwowie
Krakowski „Dziennik Polski” z 16 III zwraca uwagę na kuriozum, wynikłe (całkiem obocznie) z przemianowania Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach na Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego. Autor artykułu pt. Wzrost poziomu nauczania czy triumf nieuctwa W. Wilczyński pisze:
Świadczy o tym częstotliwość używania nowego skrótu – UJK – przez pracowników i władze uczelni w informatorach, adresach internetowych, a zwłaszcza w mediach. A przecież skrót UJK oznacza całkiem inną uczelnię. Kielecki „UJK” nie jest w żadnej mierze spadkobiercą tradycji lwowskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza. Gdyby np. w Jarosławiu powstał uniwersytet, tamtejsza społeczność, z racji elementarnej przyzwoitości, nie ośmieliłaby się skracać jego nazwy do „UJ”, bo to skrót już zajęty, znak firmowy innej instytucji
Nie mamy nic przeciwko uczelni kieleckiej, tym bardziej że wychodzi stamtąd sporo prac o Lwowie. Jednak zlekceważenie – chyba na skutek niewiedzy – skrótu jednego z najczcigodniejszych uniwersytetów polskich – jest nieeleganckie. Prawdziwy UJK nie może się bronić, tak jak UJ, możemy więc jedynie stawiać na zrozumienie u ludzi, od których mogłaby zależeć zmiana zaistniałej kolizji.
Możemy też przytoczyć analogię, w której zwyciężyła godność historyczna i kultura. Oto przed laty, gdy tworzono nowe województwa (likwidując reformę gierkowską), powstał problem, jak nazwać województwo w obrębie historycznej Małopolski, ze stolicą w Rzeszowie (za komuny nazywało się rzeszowskie). Część ludzi nowych nie miała problemu – oczywiście Małopolska Wschodnia. Szczęśliwie znaleźli się ludzie na poziomie*, którzy przekonali, że pojęcie Małopolski Wschodniej ma swoje miejsce w naszej historii i tradycji i niszczyć tego nie wolno. Wtedy powstala nazwa województwa podkarpackiego.
Uważamy, że TMLiKPW, moralnie odpowiedzialne za pamięć o Lwowie, o jego historii, kulturze, nauce, ludziach i instytucjach, powinno zwrócić się do rektora uczelni kieleckiej i zaproponować zmianę: Uniwersytet im. Jana z Czarnolasu – UJC. Kulturalni Polacy powinni to zrozumieć.