Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa Kontakt
ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
info@cracovia-leopolis.pl

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

PROFESOR ERNEST TILL (1846–1926)

Urodził się w Brzeżanach, jako syn Józefa i Marii z Winklerów. Uczęszczał do gimnazjum we Lwowie, studiował prawo i ekonomię na Uniwersytecie Lwowskim, w 1871 r. uzyskał doktorat prawa. Rozpoczął pracę w Prokuratorii Skarbu, a równocześnie praktykę kandydacką do adwokatury. Od 1878 r. prowadził znaną kancelarię adwokacką we Lwowie. Od 1873 r. wykładał prawo rolne na Akademii Rolniczej w Dublanach oraz prawo leśne w Szkole Gospodarstwa Leśnego we Lwowie. Habilitował się w 1877 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim, po czym został docentem w katedrze prawa cywilnego na Uniwersytecie Lwowskim. W 1888 r. został profesorem tytularnym, a w 1905 r. zwyczajnym, rezygnując zarazem z adwokatury. Kierował katedrą prawa prywatnego (jeszcze austriackiego), w r. 1906/07 był dziekanem wydziału prawa. W 1920 został profesorem honorowym, ale wykłady prowadził do końca życia. Zmarł we Lwowie, spoczywa na Cmentarzu Łyczakowskim.
Prof. E. Till był członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Towarzystwa Naukowego we Lwowie, w 1926 r. otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Lwowskiego. Posiadał najwyższe odznaczenia austriackie i polskie.
Profesor Till w swej pracy naukowej zajmował się prawem cywilnym – rzeczowym, spadkowym, prawem zobowiązań. Był twórcą lwowskiej szkoły prawa prywatnego, z której wywodził się szereg znakomitych prawników lwowskich: Roman Longchamps de Berier, Kazimierz Przybyłowski, Alfred Ohanowicz, Aleksander Doliński (zob. także Książki).