Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa Kontakt
ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
info@cracovia-leopolis.pl

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

KULTURA NAUKA

LWOWSKA BITWA POD GRUNWALDEM
W wawelskich pracowniach konserwatorskich został ostatnio odnowiony – przywieziony z obecnego Muzeum Historycznego we Lwowie – wielki obraz lwowskich malarzy Tadeusza Popiela i Zygmunta Rozwadowskiego Bitwa pod Grunwaldem, wykonany przed 1910 r., na pięćsetną rocznicę bitwy. Powodem wykonania drugiego – po matejkowskim – obrazu Bitwy pod Grunwaldem był brak zgody „Zachęty” w Warszawie, gdzie znajdował się (i nadal znajduje) obraz Matejki, na wypożyczenie go do Krakowa na obchody 500. rocznicy bitwy.
Drugi obraz powstał więc i był eksponowany w Krakowie w 1910 r. w pawilonie zbudowanym na ten cel przy  placu św. Ducha. Potem wrócił do Lwowa, jednak nie został wystawiony na widok publiczny. W 1989 r. prof. Zdzisław Żygulski odnalazł go w magazynach lwowskiego Muzeum Historycznego.
W tym roku przypada 600. rocznica Bitwy, zwrócono się więc do administracji we Lwowie o wypożyczenie obrazu na uroczystości rocznicowe w Krakowie. Uzyskano zgodę, a formą rewanżu (!) jest odnowienie techniczne i artystyczne płótna.
W Krakowie obraz zostanie pokazany w dzień rocznicy – 15 lipca br., potem we Wrocławiu i ośmiu innych muzeach RP.
„Bitwa pod Grunwaldem” T. Popiela i Z.  Rozwadowskiego, w pracowni konserwatorskiej na Wawelu. Na pierwszym  planie  prof. Jan Ostrowski, dyrektor Wawelu
Kronika
• Prasa doniosła, że po długich staraniach powołano do życia w Rzeszowie Komitet Opieki nad Grobami Dziennikarzy Polskich na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Utworzyli go dziennikarze związani z Polskim Radiem Rzeszów oraz z innych rzeszowskich mediów. Założyciele komitetu liczą na zainteresowanie ich inicjatywą i wsparcie w całej RP. Chodzi o to, by nie odeszła w niepamięć ważna część historii Polski za jałtańskim kordonem.
Grobów dziennikarskich jest na Łyczakowie zapewne kilkadziesiąt, ale nie można też zapomnieć o cmentarzu Janowskim, o cmentarzu w Tarnopolu (niestety cmentarz w Stanisławowie został przez sowietów doszczętnie zniszczony), w Drohobyczu, może w Samborze, Brodach…

• Z powyższą informacją koresponduje chwalebnie kolejna, przepisujemy:

Uprzejmie informuję, że Fundacja Wspierania Reformy Prawa i Obrony Praw Człowieka we Lwowie wystąpiła z propozycją odnowienia grobów wybitnych polskich prawników: prof. Władysława Abrahama i prof. Ernesta Tilla, pochowanych na Cmentarzu Łyczakowskim. Jest to kolejna, po renowacji grobu prof. Juliusza Makarewicza, inicjatywa tego typu. W nekropolii łyczakowskiej spoczywa ponad sześćdziesięciu luminarzy polskiego życia prawniczego. Groby ich w wielu przypadkach są w bardzo złym stanie. Biorąc pod uwagę powyższe, jak też mając na względzie sprawną realizację projektu dotyczącego pochówku prof. J. Makarewicza, honorowy patronat nad wspomnianą inicjatywą objął Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie Grzegorz Opaliński. Wiadomo mi, że zarówno Fundacja, jak też Dyrekcja Cmentarza Łyczakowskiego nie dysponują dostatecznymi środkami finansowymi. W tej sytuacji wsparcie udzielone przez polskie instytucje prawnicze będzie nieocenioną i jakże zaszczytną pomocą. Zgodnie z dotychczasową praktyką informacje o donatorach znajdą się na odnowionym nagrobku. We wszelkich sprawach związanych z ewentualną partycypacją w projekcie uprzejmie proszę o kontakt:

adwokat Tadeusz Piłat
Piłat i Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych, 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 2/4; tel./faks +48 22 828 31 30, list@pilatpartnerzy.pl, www.pilatpartnerzy.pl