Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

KOŚCIÓŁ ŚW. MARII MAGDALENY WE LWOWIE NALEŻY DO WIERNYCH RZYMSKICH KATOLIKÓW

Zgodnie z prośbą Księdza Proboszcza Parafii św. Marii Magdaleny we Lwowie, Zarząd Oddziału Krakowskiego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo‑Wschodnich zwrócił się do swoich członków z prośbą o poparcie starań Parafian u władz administracyjnych Lwowa o zwrot świątyni Wiernym rzymskokatolickim, do których należy ona z prawa i tradycji od chwili powstania, tzn. od XVII wieku. Apel Ks. Proboszcza i historię kościoła przedrukowaliśmy w numerze 1/2010 naszego kwartalnika, obecnie przedstawiamy treść pisma, pod którym znalazło się 91 podpisów.
Jego oryginał został przesłany Proboszczowi ks. Włodzimierzowi Kuśnierzowi do Lwowa.

 

Wspólnota Ekspatriantów ze Lwowa i całej Archidiecezji Lwowskiej obrządku rzymskokatolickiego, zamieszkałych dziś w Krakowie, solidaryzuje się z Parafianami kościoła św. Marii Magdaleny oraz jego Proboszczem w sprawie domagania się zwrotu tej świątyni rzymskim katolikom we Lwowie, do których kościół ten z mocy prawa i tradycji należy od czterech wieków, tj. od chwili powstania.
Władze miejskie Lwowa dokonują różnych mało zrozumiałych pociągnięć administracyjnych, które mają utrudnić i oddalić zwrot kościoła oraz jego pełne użytkowanie przez wspólnotę wiernych katolików obrządku rzymskiego. W tej kwestii administracja Lwowa pozostaje w rażącej sprzeczności z zasadami, jakie są stosowane w cywilizowanych krajach Europy, gdzie – podobnie jak w Polsce – świątynie zachowują swój status i funkcję religijną, a zarazem mogą być wynajmowane na imprezy artystyczne, będące w zgodzie z szeroko rozumianą kulturą. Przykładem wspaniałe kościoły krakowskie, gdzie odbywają się liczne koncerty organowe i orkiestralne, przy zachowaniu godności świątyni.
Analogicznego postępowania muszą się domagać wierni rzymskokatoliccy, ale powinny ich popierać również sfery kulturalne i osoby innych obrządków chrześcijańskich, którym zasady europejskie nie mogą być obce.
Zwracamy się przeto z apelem i prośbą do Władz Lwowa o uregulowanie sprawy kościoła św. Marii Magdaleny z korzyścią dla parafian obrządku rzymskokatolickiego – obywateli Lwowa. Z góry za to dziękujemy.

Kraków, Wielkanoc 2010