Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa Kontakt
ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
info@cracovia-leopolis.pl

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

PRZECZYTANE

Ostatnio zdarzyło mi się przeglądać stare gazety i w „Dzienniku Polskim” z 28 V ’77 natrafiłem na artykuł niejakiego Władysława Błachuta: O humorze bibliofilskim. Humor bibliofilski uprawiano od dawna w wielu miastach, nie tylko Krakowie – my pamiętamy doskonale lwowskie grono znakomitych prześmiewców z Franciszkiem Biesiadeckim i Mieczysławem Opałkiem* na czele**. W 1994 r. – Roku Lwowskim – gronu temu poświęciliśmy osobną gablotę na wielkiej wystawie w Bibliotece Jagiellońskiej pt. Kresy Południowo-Wschodnie w zbiorach bibliofilów i kolekcjonerów. Odbyło się tam też spotkanie z udziałem kilku żyjących jeszcze bibliofilów lwowskich, niestety nie nagraliśmy ich wypowiedzi***.
I oto przy końcu artykułu pana Błachuta przeczytałem następujące słowa:
… już tylko krok do opowieści spod znaku „Kobieta, wino i śpiew”, co najpełniejszy wyraz znalazło we wspomnieniach krakowskiego autora Mieczysława Opałka (podkreślenie red.). Między innymi Opałkowi przypisuje się zdobiący kiedyś jeden z krakowskich przybytków Bachusa napis:

Ktokolwiek tutaj spędzasz miłe chwile,
Wśród dźwięku szklanic, śmiechu i pogwarki,
Wiedz: przy tym stole siedzą bibliofile –
Pogodni chwalcy ksiąg i pełnej czarki…

No cóż, Lwów jednak miał Opałka, a Kraków Błachuta…

*    M. Opałek zmarł w 1964 r. w Nowym Sączu, gdzie zamieszkał po II wojnie.
**    Ponadto: z Rudolfem Mękickim, Aleksandrem Semkowiczem i innymi.
***    Zob. CL 1/95.