Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa Kontakt
ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
info@cracovia-leopolis.pl

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

DZIAŁALI DLA DOBRA RODAKÓW I OJCZYZNY


ks. HENRYK MOSING Ks. HENRYK MOSING (MOSSING,1910 Lwów – 1999 Lwów). Absolwent wydziału lekarskiego UJK, mikrobiolog, doktorat 1937. Praca w War- szawie, a od 1939 w Instytucie Badań nad Tyfusem prof. R. Weigla we Lwowie. Podczas kolejnych okupacji pełnił kierownictwo naukowe placówki. Odbywał podróże służbowe po całym ZSRR i zarazem nie- jawnie przygotowywał głównie młodzież do odnowienia życia religijnego. W 1961 w Laskach kard. Wyszyński udzielił mu tajnie święceń (jako franciszkanin o. Paweł), co umożliwiło pełnienie posługi kapłańskiej, szczególnie na bliskich Ziemiach Wschodnich. Założył w konspiracji stowarzyszenie formacyjne, które zaowocowało kilkoma powołaniami.

 

IRENA BERG IRENA BERG (1926 Szumsk – 2005 Tarnopol). 1940 wywieziona z rodziną do Kazachstanu; po repatriacji nie wyjechała do RP. Ukoń- czyła szkołę w Szumsku, studia med. we Lwowie. Praca w Tarno- polu jako lekarz-rentgenolog, a zarazem zaangażowana w pracę społeczno-patriotyczną w Tow. Kultury Polskiej. Stworzyła bibliote- kę polską, zorganizowała ratowanie grobów, rozwinęła opiekę nad potrzebującymi rodakami. Była przewodniczką dla przybywających Polaków, wyjeżdżała na spotkania do RP. Prezydent nadał jej pol- skie obywatelstwo.

 

GABRIEL SOKOLNICKI (1877 Koszewy k. Kutna – 1975 Lwów). Ukończył szkołę realną w Łodzi, wyższe studia w Darmstadt (Niem- cy), wydział elektrotechniczny, dyplom 1900. Od 1901 we Lwowie, od asystenta po profesurę w 1921, później dziekan wydz. mechanicznego, 1931–32 rektor Politechniki. Stworzył szereg podstawowych projektów dot. elektryfikacji COP, głównych aglomeracji miejsko-przemysłowych, potem (1929) całego kraju. Po II wojnie pozostał we Lwowie, nadal jako profesor, 1965 emerytura. Pobyt w willi w Brzuchowicach uchronił go w 1941 przed zamordowaniem na Wulce. W domu tym urządzali Sokolniccy wakacje dla polskich dzieci ze Lwowa.

 

 

Maria JarosiewiczMARIA JAROSIEWICZ (1888 Zagórz n. Sanem – 1983 Lwów). Stu- dia na wydziale humanistycznym UJK we Lwowie, ukończone 1911; w 1924 doktorat z filozofii tamże. Uczyła geografii w szkołach lwow- skich: przed II wojną w gimnazjach, po wojnie w szkołach z polskim językiem nauczania. W jej domu – podobnie jak w domach innych nauczycieli – odbywały się w latach powojennych niejawne lekcje historii Polski.

 

 

Irena Sandecka

IRENA SANDECKA (1912 Humań, Podole ros.-ukr.) – 2010 Krze- mieniec). Po rewolucji z rodziną uszła do RP, osiadła w Krzemieńcu, ukończyła seminarium naucz., a potem w Krakowie studia na UJ. Praca w kilku miejscach (m.in. w Belgii) do wybuchu II wojny. Za kolejnych okupacji podejmowała różne prace, ale przede wszystkim zaangażowała się w niejawną działalność społeczną, głównie zwią- zaną z nauczaniem młodzieży i współpracą z księżmi. Opracowała elementarz, który krążył w odpisach. Stała się liderką polskiej wspól- noty w Krzemieńcu. Pisała wiersze.