Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa Kontakt
ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
info@cracovia-leopolis.pl

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

POZNAŃSKIE NAGRODY SEMPER FIDELIS


 

Z Oddziału Poznańskiego TMLiKPW otrzymaliśmy pismo o treści następującej:

Podczas tegorocznych Dni Lwowa i Kresów w Poznaniu – podobnie jak w latach ubiegłych – zostanie wręczona wybranej osobie Statuetka Lwa, która jest odzwierciedleniem nadania honorowego wyróżnienia Semper Fidelis. Statuetka, którą wykonał artysta-plastyk Jarosław Labiedź, nawiązuje formą do lwów, jakie stały przed wojną na Cmentarzu Obrońców Lwowa przed Pomnikiem Chwały.

Laureatami wyróżnienia nadawanego w Poznaniu są ludzie wybitnie zasłużeni, obywatele RP lub posiadający Kartę Polaka, którzy przyczynili się do:

  •    ratowania Dziedzictwa Narodowego,
  •    upamiętniania Miejsc Pamięci Narodowej,
  •   niesienia pomocy Polakom i ich potomkom, którzy pozostali na terenach dawnej RP,
  •    przekazywania wiedzy o terenach i bohaterach, a także prawdziwej historii Kresów,
  •    dokumentowania szczegółów historycznych niezbędnych dla wiedzy naszego i następnych pokoleń.

Wyróżnienie ma na celu uhonorowanie osób, które w szczególny sposób dały dowody wierności Ziemi Kresowej. Materialnym elementem wyróżnienia jest posążek Lwa, symbolu Miasta Lwowa – miasta Semper Fidelis. W latach 2007–2012 wyróżnieni Statuetką zostali: ś.p. min. Andrzej Przewoźnik, ś.p. prof. Andrzej Stelmachowski, prezes Szczepan Siekierka, ś.p. przewodniczący Koła Bukaczowczan Tadeusz Tomkiewicz, prof. Stanisław S. Nicieja oraz Emilia Chmielowa.

 

Poprzednio kandydatury do tego wyróżnienia zgłaszane były przez członków Oddziału Poznańskiego TMLiKPW. Decyzję o jego przyznaniu, po uprzednim rozpatrzeniu zgłoszonych propozycji przez powołaną kapitułę, podejmował Zarząd Oddziału. Od ub. roku osoby, które otrzymają Lwa w czasie kolejnych Dni Lwowa i Kresów w Poznaniu, wybierane są spośród kandydatów zgłaszanych przez szersze gremium. Zwracamy się przeto z uprzejmą prośbą do osób, którym drogie są Lwów i Kresy, aby przysyłali na nasz adres swoje propozycje kandydatów do wyróżnienia – wraz z uzasadnieniem. Wszelkie wnioski kierować można do nas listownie lub drogą elektroniczną do końca maja br.

Hanna Dobias-Telesińska

Adres pocztowy: Towarzystwo Miłośników Lwowa i KPW, Oddział w Poznaniu

CK Zamek, 61-809 Poznań, ul. Św. Marcin 80–82, p. 336.

Adres internetowy: poznan @ lwowiacy.pl