Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa Kontakt
ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
info@cracovia-leopolis.pl

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Marta Walczewska, MODLITWA WIERNYCH

Msza Święta w Bazylice Mariackiej w Krakowie, 22 listopada 2012

 

Boże, Ojcze Nasz – gromadzi nas tu w Bazylice Mariackiej 94. rocznica bohaterskiej Obrony Lwowa. Przyjmij, Panie, ofiarę życia lwowskich dzieci i młodzieży, złożoną na Ołtarzu Ojczyzny. Ty, który jesteś Źródłem Pokoju i Jedności, spraw, aby zniknęła złość i nienawiść między ludźmi.

Ciebie prosimy – wysłuchaj nas, Panie!

 

Boże, przyjmij modlitwę Twoich dzieci, rozproszonych po całym świecie, urodzonych na Ziemiach Utraconych. Przyjmij do Swej Chwały tych, którzy oddali życie za Ojczyznę.

Ciebie prosimy – wysłuchaj nas, Panie!

 

Boże Wielki – pamiętając zasługi Twoich Świętych – Stanisława i Wojciecha – Patronów Polski, Kazimierza Królewicza, patrona Litwy, Jozafata i Jacka Odrowąża – Patronów Rusi, Apostołów Słowian – Cyryla i Metodego, Męczennika Andrzeja Bobolę – wybaw nas od zwątpienia, nienawiści, niezgody i wszelkiej złej woli. Daj moc Kapłanom wobec zagrożeń.

Ciebie prosimy – wysłuchaj nas, Panie!

 

Ziemie Kresowe zrodziły wielu Ludzi Bożych – gorliwych kapłanów, zakonnice i zakonników, ludzi świeckich. Wierzymy, że Błogosławiony Jakub Strzemię i Święty Jan z Dukli – Patroni Lwowa, czuwają nad miastem i Archidiecezją Lwowską. Święci – Arcybiskup Józef Bilczewski – budowniczy kościołów, ksiądz Zygmunt Gorazdowski – opiekun ubogich, błogosławiona Marcelina Darowska z Jazłowca, błogosławiona Maria Antonina Kratochwil ze Zgromadzenia Sióstr de Notre Dame, błogosławiona siostra Marta Wiecka – pielęgniarka pracująca w Śniatynie, to bezcenne perły zrodzone przez tę Ziemię. O wyniesienie na Ołtarze ludzi świątobliwych –

Ciebie prosimy – wysłuchaj nas, Panie!

 

Boże, wspomnij też na zasługi niezłomnego Sługi Bożego Biskupa Rafała Kiernickiego, zesłańca na „nieludzką ziemię”, wieloletniego proboszcza lwowskiej Katedry, który wiele wycierpiał służąc zarówno rzymskim katolikom, jak i Cerkwi Grekokatolickiej.

O Niebieską Nagrodę dla Niego –

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!

 

Duchu Święty, daj siłę i moc biskupom, kapłanom, siostrom i braciom zakonnym, podejmującym pracę na Kresach. Prosimy, aby Polacy żyjący na ziemi rodzinnej mogli modlić się w kościołach w języku swoich ojców, aby zachowali wiarę rzymskokatolicką i tożsamość narodową. Otocz opieką lwowski kościół św. Marii Magdaleny, który wciąż użytkowany jest jako sala organowa. Aby parafianie odzyskali swój kościół

Ciebie prosimy – wysłuchaj nas, Panie!

 

Boże Wielkiego Miłosierdzia, przyjmij nasze modlitwy w intencji ludzi, którzy pracowali, a często oddawali życie za ukochany Lwów. Wspominamy Józefa Bobrowskiego z Energopolu, z wdzięcznością za odbudowanie Cmentarza Obrońców Lwowa, i niedawno zmarłego Eugeniusza Cydzika – zesłańca, obrońcę polskości Kresów, strażnika Cmentarza Orląt, opiekuna polskich mogił. Przyjmij do Swego Królestwa Andrzeja Przewoźnika – Sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, tragicznie zmarłego w katastrofie smoleńskiej, stróża i obrońcę śladów polskości na Kresach. O Wieczną Nagrodę dla nich 

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!

 

Matko Boża Łaskawa – Opiekunko Miasta Lwowa, Królowo Korony Polskiej – wielbi Cię Ziemia Lwowska, Stanisławowska, Tarnopolska, oddając cześć w licznych sanktuariach nawiedzanych przez pobożny lud w Kochawinie, Sokalu, Podkamieniu, Rudkach, Jazłowcu, Żółkwi, Czortkowie.

Maryjo, Matko Boża – módl się za nami!

 

My, wygnani z miast, miasteczek i wsi kresowych, modlimy się do Ciebie, Matko, słowami pieśni: Śliczna Gwiazdo Miasta Lwowa – Maryjo! Pani nasza i Królowo – Maryjo! Uciekamy się do Ciebie – bądź nam Matką tu i w Niebie, Maryjo!

Modlitwę przygotowała Marta Walczewska