Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa Kontakt
ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
info@cracovia-leopolis.pl

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

KOMUNIKAT O ŚMIERCI ABPA TOKARCZUKA


W sobotę, 29 grudnia 2012 roku zmarł Abp. Ignacy Tokarczuk

Abp. Ignacy Tokarczuk

 

Urodził się w 1918 r. w Łubiankach Wyższych k. Zbaraża. Po maturze złożonej w Gimnazjum w Zbarażu wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Lwowie. Studia odbywał na Wydziale Teologicznym UJK. Po wybuchu II wojny światowej i zajęciu miasta przez sowietów kontynuował studia tajnie
w konspiracyjnym seminarium. Święcenia otrzymał w czerwcu 1942 r. we Lwowie z rąk biskupa sufragana Eugeniusza Baziaka. Podjął pracę jako wikariusz w parafii Złotniki, gdzie 22 lutego 1944 cudem uniknął śmierci z rąk OUN-UPA. Po przyjeździe do Lwowa pracował w parafii św. Marii Magdaleny. Po powtórnym zagarnięciu Lwowa przez sowietów, w listopadzie 1945 r. został ekspatriowany do Katowic, gdzie został wikariuszem w parafii Chrystusa Króla.

W latach 1946–51 odbył studia na KUL, uwieńczone doktoratem z filozofii. Przez rok był asystentem na Wydziale Filozofii KUL. W związku ze wzmagającymi się represjami komunistycznymi wyjechał do Olsztyna, gdzie był wykładowcą w tamtejszym Seminarium Duchownym i równocześnie pomagał
w duszpasterstwie. W latach 1954–57 był proboszczem w Gutkowie, a następnie duszpasterzem akademickim. W 1962 r. powrócił do Lublina, gdzie został adiunktem Teologii Pastoralnej KUL.

W 1965 r. został mianowany na biskupa przemyskiego. Konsekracji udzielił mu ks. Prymas, kardynał Stefan Wyszyński. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa „Deus Caritas” (Bóg Miłością). W 1967 r. wszedł w skład Komisji Głównej Episkopatu Polski, a od 1975 należał do Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Ogólnego i Komisji Budowy Kościołów. Przewodniczył Komisji „Iustitia et Pax”. Papież Jan Paweł II obdarzył Go w 1991 r. godnością arcybiskupa ad personam, a w 1992 r. podniósł do rangi arcybiskupa metropolity przemyskiego.

Władze komunistyczne uważały Go za jednego z głównych swoich przeciwników, obok kardynałów
S. Wyszyńskiego i K. Wojtyły. Podczas trwających 28 lat rządów w diecezji przemyskiej I. Tokarczuk rozwinął szeroką działalność duszpasterską i organizacyjną. Została poważnie rozbudowana sieć parafialna – powstało ponad 220 nowych parafii. Wybudowano bez zezwolenia władz ok. 200 kościołów parafialnych i ok. 170 filialnych. W Przemyślu został wzniesiony z Jego inicjatywy nowy gmach seminarium. Zreformował studia teologiczne. W 1978 r. pomnożył znacznie liczbę dekanatów, reaktywowano kapituły kolegiackie w Jarosławiu i Brzozowie.

W 1993 r. papież Jan Paweł II przyjął rezygnację ks. abpa Tokarczuka z urzędu. Pozostał On najstarszym polskim biskupem. Zmarł w sobotę 29 grudnia 2012 r.

Powyższy komunikat nadesłał nam p. Stanisław Szarzyński (z Przemyśla?), serdecznie dziękujemy.

Tekst podajemy z pewnymi skrótami, ponieważ w następnym numerze CL ukaże się omówienie książki M. Krzysztofińskiego pt. „Rozmowy z Abp. Ignacym Tokarczukiem”, wydanej jeszcze za życia Ks. Arcybiskupa
i przygotowanej wcześniej przez nas do druku w CL. Z rozmowy tej dowiadujemy się wielu szczegółów z życia Arcybiskupa.