Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa Kontakt
ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
info@cracovia-leopolis.pl

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

W KRAKOWIE I DALEJ


 Nowy Zarząd TMLiKPW w Krakowie

19 października 2012 r. odbyło się zebranie wyborcze Krakowskiego Oddziału TMLiKPW, na którym wybrano nowy 11-osobowy Zarząd na kadencję 2012–2016.

 

Prezesem został ponownie Adam Gyur­kovich, wiceprezesem Stanisław Czerny, skarbnikiem Edward Adles, sekretarzem Zarządu obrano Annę Madej (Klub Tarnopol), członkiem prezydium Zarządu Krystynę Stafińską (Klub Stanisławów). Redaktorem naczelnym kwartalnika „Cracovia-Leopolis” jest nadal Andrzej Chlipalski.

 

Pozostali członkowie Zarządu: Ryszard Defort, Ryszard Kucała (nowy członek), Urszula Kogut, Barbara Szumska. Zastępcami członków Zarządu zostali: Anna Stengl, Anna Hoszowska-Baron, Barbara Olasińska.

 

27 LAT U DOMINIKANÓW

23 stycznia bieżącego roku przeżyliśmy w Krakowie pamiętny, choć smutny dzień. Oto wieczorem tego dnia w historycznym (dla nas szczególnie) romańsko-gotyckim Kapitularzu klasztoru oo. Dominikanów odbyła się pożegnalna msza św., która symbolicznie zakończyła prawie 30 lat spotkań członków krakowskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów PW – w tym właśnie zabytkowym wnętrzu. Zebrało się dwadzieścia kilka osób – akuratnie w tych dniach przeżywaliśmy mrozy niepamiętane od kilku lat, co stworzyło problem dla starszych. Mszę św. odprawiał Ojciec Przeor Paweł Kozacki, który w pięknych słowach omówił łączność wygnańców z dominikańską wspólnotą w Krakowie, zapoczątkowaną przez Ojca Adama Studzińskiego – rodem z lwowskich stron. Dodajmy, że owe kontakty zaczęły się przed ponad trzema dziesiątkami lat, jeszcze przed zaproszeniem nas do dominikańskiego klasztoru, ale również przed powołaniem do życia Towarzystwa. Na zakończenie mszy odmówiliśmy Wieczne odpoczywanie dla Ojca Generała Studzińskiego, którego piątą rocznicę śmierci (2008) teraz właśnie obchodzimy.

Podziękowanie Ojcom Dominikanom złożyła p. Zdzisława Stopczyńska, która organizowała (na początku wspólnie z p. S. Wasiuczyńskim) i prowadziła spotkania w Kapitularzu. Wyrazy wdzięczności przekazała również głównym wykonawcom programów: Jerzemu Bożykowi, Piotrowi Korpantemu, Jadze Wrońskiej. Było ich oczywiście wielu…

Po zakończeniu mszy prof. Jerzy Kowalczyk odczytał historię naszych początków u Dominikanów, najpierw w tzw. Krypcie, potem przez długie lata w Kapitularzu. Dobrze się złożyło, że w naszym kwartalniku z 2006 r. (nr 3) zamieściliśmy tę historię, zebraną z zapisków piszącego te słowa, w kalendarzach z lat 1970–80–90., a także szeregu innych wspomnień z lat następnych.

Od tamtych czasów bardzo starannie – jak zapewne Czytelnicy zauważają – notujemy wydarzenia mniej lub bardziej ważne, jak choćby utratę drugiego, wieloletniego miejsca spotkań – w Klubie „Zaułek”. Co nas jeszcze czeka?

Andrzej Chlipalski