Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa Kontakt
ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
info@cracovia-leopolis.pl

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

ODZNACZENIA DLA LUDZI GODNYCH

Jak Czytelnicy zapewne pamiętają, wystąpiliśmy w 2011 r. do Kapituły Orderu POLONIA MATER NOSTRA EST w Warszawie z wnioskiem o uhonorowanie wymienionym orderem dwóch znakomitych Polaków działających na terenie Krakowa. Są to:

 

Konrad Firlej, prezes Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Krakowie oraz Rady Odrodzenia TG „Sokół” w Polsce,

 

Mariusz Graniczka, dyrektor Gimnazjum nr 1 im. S. Konarskiego w Krakowie.

 

Kapituła rozpatrzyła życiorysy i zasługi obu proponowanych przez nas Osób i wyraziła zgodę na ich odznaczenie. Dekoracje te miały miejsce w ubiegłym roku przy okazji Świąt Państwowych: Konrada Firleja w maju, Mariusza Graniczki w listopadzie. Z naszej strony składamy gratulacje obu Panom, a Kapitule Orderu podziękowanie za uwzględnienie naszego wniosku.

 

Poniżej przedstawiamy teksty laudacji obu Odznaczonych, odczytane w czasie uroczystości (w Galerii Porczyńskich w Warszawie).

 

KONRAD FIRLEJ

Konrad Firlej

 

Prezes Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Krakowie oraz Rady Odrodzenia TG „Sokół” w Polsce. Jego dziełem jest nie tylko reaktywowanie w 1989 roku zdelegalizowanego przez Urząd Bezpieczeństwa tego patriotycznego Towarzystwa, ale ustawiczne i skuteczne propagowanie przez ponad dwadzieścia lat, głównie wśród młodych członków „Sokoła”, wartości, które legły u podstaw powstania TG „Sokół” w warunkach zaborów i były kultywowane w II Rzeczpospolitej. Są to, jak powszechnie wiadomo, wartości nie tylko fizyczne, lecz moralne i patriotyczne. Obecnie znajduje to wyraz w deklaracji ideowo-programowej i ślubowaniu, jakie składają i przyjmują młodzi druhowie wstępując do tej organizacji.

 

Na przestrzeni wspomnianych lat Konrad Firlej był jednym z głównych inspiratorów i organizatorem odtworzenia Sokolstwa w Polsce, zwłaszcza w regionach południowych i południowo-wschodnich. Dzięki Jego zaangażowaniu i profesjonalnej pomocy prawniczej (adwokat) i pracy w charakterze nauczyciela akademickiego „Sokół” odzyskał częściowo swoje sokolnie w Brzesku, Gorlicach, Łańcucie, Mielcu, Zakopanem i w Krakowie.

 

Gmach krakowskiego „Sokoła” gromadzi codziennie dziesiątki dzieci, młodzieży, dorosłych i ludzi starszych na zajęciach rekreacyjno-gimnastycznych, sportowych, a także na najróżniejszych imprezach łączących elementy wychowawcze, patriotyczne i duchowe. W zakresie sportu wyczynowego dziewczęta krakowskiego „Sokoła”, występując w reprezentacji Polski, zdobyły w akrobatyce srebrny (2009) i brązowy (2009) medal na Mistrzostwach Europy.

 

Kierowane przez Konrada Firleja Towarzystwo utrzymuje żywe kontakty z polskim sokolstwem za granicą: w Kanadzie, USA, Wielkiej Brytanii, Francji, na Litwie i Ukrainie (wspomaga je także finansowo i organizacyjnie) oraz z bratnimi Towarzystwami w Czechach, Słowacji, Serbii, Chorwacji. Umacnia sokole więzi przez organizowanie lub udział polskiego sokolstwa w ogólnoświatowych i krajowych zlotach oraz sportowych imprezach, jak np. Sztafeta Przyjaźni (biegaczy i kolarzy) ze Lwowa, przez Kraków i Racibórz do czeskiej Opawy.

 

Towarzystwo systematycznie organizuje konferencje naukowe i prowadzi wydawnictwo „Przeglądu Sokolego”. W siedzibie krakowskiego „Sokoła” gromadzone są także, z inicjatywy Druha Konrada Firleja, sokole sztandary i inne unikalne pamiątki tej patriotycznej organizacji.

 

Za pracę w charakterze nauczyciela akademickiego Konrad Firlej został odznaczony „Medalem Komisji Edukacji Narodowej”, a kierowany przez Niego krakowski „Sokół” Medalem „Cracoviae Merenti”.

 

 

 

MARIUSZ GRANICZKA

 

Mariusz Graniczka

 

 

 

Od 1992 r. dyrektor Gimnazjum nr 1 im. S. Konarskiego w Krakowie.

 

Zaangażowany aktywnie w problematykę patriotycznej edukacji młodzieży, nie tylko w kierowanej przez siebie szkole. Szczególne tematy, jakie stara się młodzieży przekazać, to polskie dziedzictwo historii i kultury oraz wybitni Polacy z dawnych Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej.

Realizując te założenia organizuje od 2000 r. wycieczki dla Gimnazjum nr 1 na tamte Ziemie (obecnie Ukraina, Białoruś, Litwa) – corocznie wyjeżdża około 100 uczniów, w wielu wypadkach z rodzicami i dziadkami. Wraz z wjazdami organizowana jest pomoc materialna – książki i materiały szkolne, odzież, środki czystości.

Zarazem organizuje przyjazdy do Krakowa uczniów z Krzemieńca, Gródka Podolskiego, Brodów i in. Do tej pory goszczono w Gimnazjum nr 1 na tygodniowych pobytach edukacyjno-turystycznych ok. 150 osób (zakwaterowanych w domach rodziców uczniów krakowskich).

Co szczególnie istotne: w 2000 r. zaproponował i doprowadził do uchwalenia przez Radę Miasta Krakowa programu Poznanie dawnych Kresów Wschodnich przez krakowskich gimnazjalistów. Przez dwa lata wyjechało już ok. 1200 uczniów. Równocześnie zaproponował program Edukacja patriotyczna dla uczniów Krakowa, którego celem jest kształtowanie postaw patriotycznych, włączenie krakowskich szkół do praktykowania pamięci o przeszłości, budowanie poczucia wspólnoty oraz szacunku dla przeszłych pokoleń. Program ten został uchwalony przez Radę M. Krakowa w 2010 r.

 

Ponadto:

 

– w 2005 r. dla uczniów i rodziców zorganizował w Gimnazjum nr 1 sesję historyczno-naukową w XXV rocznicę powstania Solidarności (połączoną z wystawą);

– doprowadził w 2005 r. do realizacji w te­atrze przedstawienia poświęconego historii Lwowa. Impreza ta zbiegła się z otwarciem Cmentarza Obrońców Lwowa;

– w 2007 r. był współorganizatorem sesji historyczno-naukowej poświęconej prasie podziemnej wydawanej w okresie stanu wojennego (była to realizacja programu MEN Wychowanie patriotyczne młodzieży 2007);

– w 2008 r. w Urzędzie Wojewódzkim, w 90. rocznicę zakończenia walk polsko-ukraińskich o Lwów, zorganizował wystawę fotograficzną, połączoną z sesją popularno-naukową dla uczniów szkół Krakowa;

– organizuje dla młodzieży spotkania z rodakami, którzy swoje życie w dużej mierze poświęcali Ojczyźnie – zesłańcami Sybiru, żołnierzami AK, WiN;

– uczniowie Gimnazjum nr 1 objęli opieką tablicę Związku Sybiraków na placu o. Adama Studzińskiego przy Krzyżu Pamięci Narodowej;

– pod koniec października każdego roku uczniowie Gimnazjum nr 1 wyjeżdżają do Lwowa w celu porządkowania grobów na cmentarzach Łyczakowskim i Janowskim;

– po Katastrofie Smoleńskiej od 18 kwietnia 2010 r. uczniowie z Gimnazjum nr 1 i ich rodzice pełnili przez 10 dni i nocy wartę honorową pod Krzyżem Pamięci Narodowej pod Wawelem.