Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa Kontakt
ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
info@cracovia-leopolis.pl

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Radosław Janica, MODLITWA WIERNYCH W 96. ROCZNICĘ OBRONY LWOWA

 w czasie mszy św. rocznicowej 22 listopada 2014 r. w Bazylice Mariackiej w Krakowie

 

Jak co roku chcemy podziękować Panu Bogu za to, że dożyliśmy następnej rocznicy Obrony Lwowa oraz prosić o opiekę i powierzyć Mu dusze naszych bliskich.

 

 

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Módlmy się za Kościół Święty, aby głosząc cierpiącym i prześladowanym Ewangelię nadziei pozostawał zawsze nieskrępowany w swojej misji niesienia pokoju, przebaczenia i pojednania.

Ciebie prosimy – wysłuchaj nas, Panie!

 

W nadchodzącym roku kościelnym ogłoszonym przez papieża Franciszka Rokiem Życia Konsekrowanego obchodzonym w całym Kościele od I niedzieli Adwentu – módlmy się za papieża Franciszka oraz Pasterzy Kościoła, aby w sercach wszystkich ludzi rozpalali pragnienie świętości, które towarzyszyło w życiu św. Janowi Pawłowi II. Niech miłosierny Bóg umacnia papieża i duchownych napełnia apostolskim duchem i strzeże dla dobra całego Kościoła. Ciebie prosimy…

 

Święta miłości kochanej Ojczyzny, czują cię tylko umysły poczciwe! Dla ciebie zjadłe smakują trucizny. Dla ciebie więzy, pęta nie zelżywe (bp Ignacy Krasicki) – Módlmy się za naszych Rodaków żyjących za wschodnią granicą, bo gdzie jeden Polak tam i Polska, o łaskę i błogosławieństwo dla nich, siły do przezwyciężania codziennych trosk, niejednokrotnie osamotnienia i trudnych warunków życia oraz świadomość, że my w granicach kraju o nich pamiętamy. Aby Pan otoczył opieką dbających o ocalenie polskiej kultury na Kresach i wynagrodził dobrym zdrowiem i życzliwością ludzi. Ciebie prosimy…

 

Cum tacet, clamant (łac. milcząc, wołają)Módlmy się za Polaków, którzy żyli, pracowali i walczyli we Lwowie podczas wojny ukraińsko-polskiej w 1918 roku. Niech Najwyższy wplecie ich dusze w węzeł życia i obdarzy ich niewiędnącym wieńcem chwały. Aby Bóg przyjął ich do Swojego Królestwa, a ich ofiara przyczyniła się do zgody, pojednania w prawdzie i wzajemnego szacunku naszych narodów. Cześć ich pamięci.Ciebie prosimy…

 

Módlmy się za organizacje kresowe, w tym szczególnie za krakowski oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich i wszelkie organizacje pomocy Polakom na Kresach jednoczące mieszkańców i sympatyków Kresów w trosce o pamięć i dobro dziedzictwa, solidarność oraz o zainteresowanie sprawą Kresów wielu, którzy będą przekazywać to dzieło następnym pokoleniom i nie pozwolą, aby męczeństwo Polaków na Kresach poszło w zapomnienie. Ciebie prosimy…

Módlmy się za pokój na świecie, zwłaszcza za pokój na Ukrainie. Niech nasz Bóg, który jest Królem pokoju, obdarzy ludzi mądrością i przebaczeniem do pokojowego rozwiązywania wszelkich konfliktów. Ciebie prosimy…

 

Módlmy się za zmarłych polecanych podczas tej Eucharystii, aby przebywali z Chrystusem w niebie, po prawicy Boga. Ciebie prosimy…

 

Módlmy się za nas dziś otaczających ołtarz Chrystusa w tej mszy św. w intencji Kresów. O przemianę życia, przebaczenie i pamięć o wspominanych wydarzeniach, abyśmy mimo wielorakich trudności potrafili dążyć do spraw Bożych.Ciebie prosimy…

 

Módlmy się za kierujących narodami, Polską, aby w swoim działaniu mądrze łączyli sprawiedliwość i miłosierdzie, a kierując się właściwymi wartościami, mieli zawsze na uwadze dobro wszystkich obywateli. Ciebie prosimy…

 

Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby dobroć zwyciężała w niej nad krzywdą, miłosierdzie sięgało dalej niż sprawiedliwość, a gotowość pomocy przezwyciężała postawę obojętności. Ciebie prosimy…

 

Módlmy się za chorych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, aby w każdym położeniu potrafili zawierzyć Bożej miłości. Ciebie prosimy…

 

Módlmy się o pokój wieczny dla Polaków pomordowanych na Wołyniu i Kresach Południowo-Wschodnich, o przebaczenie win i Boże miłosierdzie dla sprawców śmierci i cierpień swoich bliźnich, a także o łaskę wzajemnego przebaczenia i pojednania pomiędzy narodami polskim i ukraińskim. Ciebie prosimy…

 

W czasie listopada w modlitwach wspominkowych pamiętajmy o ofiarach wojny, totalitarnych systemów i wszelkich zgubnych ideologii, o naszych Braciach i Siostrach, którzy zginęli w obronie wartości duchowych i patriotycznych. Ciebie prosimy…

 

Modlitwa przed błogosławieństwem: Boże miłosierny i sprawiedliwy, przyjmij ofiarę naszych Braci i Sióstr, którzy złożyli ofiarę krwi na Ołtarzu Miłości Ojczyzny na Wschodzie. Obmyj ich w krwi Baranka, Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby mogli się przyodziać w białe szaty zbawienia. Niech ich ofiara przyniesie pokój, zgodę, sprawiedliwość i miłość. Prosimy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Panie Boże Wszechmogący, wejrzyj na nasze prośby i przemieniaj nasze serca, abyśmy pragnęli tylko tego, co jest miłe Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.