Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa Kontakt
ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
info@cracovia-leopolis.pl

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Gen. Władysław Langner, PROTOKÓŁ O PRZEKAZANIU MIASTA…

Protokół o przekazaniu ­Miasta Lwowa wojskom ­Sowieckiego Sojuzu

22.09.1939, miasteczko Winniki

 

Przedstawiciele Dowództwa Wojsk Sowieckich:

Kom. Bryg. Kuroczkin, Kom. Bryg. Jakowlew, Płk Diedow, Płk Jotczenko, Płk Kom. Makarow.

 

Przedstawiciele Dowództwa Wojsk Polskich:

Dowódca VI Korpusu Gen. Bryg. Władysław Langner, Płk Dypl. Bronisław Rakowski

 

Ze względu na okrążenia Polskich Wojsk w mieście Lwowie oddziałami Czerwonej Armii i z drugiej strony oddziałami niemieckimi Dowódca Korpusu Wojsk Polskich generał Władysław Langner nie widzi możliwości kontynuowania dalszej walki i narażania niewinnej ludności na dalsze straty życia i mienia, zmuszonym został przyjąć przedstawione warunki o oddaniu garnizonu Lwowskiego wojskom Czerwonej Armii na następujących warunkach:

1.   Wojska Polskie na linii wysuniętych pozycji natychmiast wywieszą białe flagi (Zboiska, Krzywczyce, Pasieki Miejskie, Jałowiec, Bednarówka)

2.   Wojska Polskie opuszczą sektory w następującej kolejności:

a)   Sektor pierwszy: Boiska, Zamarstynów, Hołosko Wielkie

b)   Sektor drugi: Droga na Janów, Rzęsna (?) Polska

c)   Sektor trzeci: Droga Stryjska

d)   Czwarty sektor: połud.-zach. część miasta.

3.   Broń złożyć na punktach wyznaczonych.

4.   Władze Miejskie Miasta Lwowa przedstawią się mianowanemu Komendantowi Miasta przez Wojska Czerwonej Armii.

5.   Wszelkie składy zaopatrzenia, poczta, telegraf, koszary, dworzec kolejowy i urzędy państwowe przechodzą pod zarząd Wojsk Sowieckich.

6. Jeńcy szeregowi i młodzi oficerowie kolumnami pieszemi, starsi oficerowie autami opuszczą miasto wzdłuż szosy Lwów–Kurowice.

7. Ranni, którzy nie mogą maszerować, pozostają w szpitalach wraz z pełnym personelem i lekarzami (lekarze i personel polscy)

8.   Oficerom Wojsk Polskich gwarantuje się osobistą swobodę i nietykalność ich prywatnej własności, przy przejazdach do Państw obcych rozstrzyga władza miejska wraz z przedstawicielami władz dyplomatycznych danego Państwa.

9.   Łącznie z rozbrojeniem garnizonu podlega rozbrojeniu Policja i Żandarmeria.

 

Podpisani:

Przedstawiciele Sowieckich Wojsk Kom.: Bryg. Kuroczkin (m.p.), Kom. Bryg. Jakowlew (m.p.), Pułk. Diedow (m.p.), Pułk Jotczenko (m.p.), Pułk Kom. Makarow (m.p.).

Przedstawiciele Wojsk Polskich:

Dowódca VI Korpusu Generał Langner (m.p.), Pułk Dypl. Rakowski

 

Dowództwo Okręgu Korpusu P.R.VI

Lwów, dnia 22 września 1939 roku

Rozkaz dla wojska Załogi Lwowa

1.   Ulegając przemocy zarządzam poddanie się załogi miasta Lwowa Armii Sowietów.

2.   Na znak poddania d-cy Odcinków, na przedpolu których znajdują się oddziały sowieckie, zarządzą wywieszenie białych flag.

3.   O godzinie 13 rozpocznie się zajmowanie odcinków przez oddziały sowieckie. Po zluzowaniu załogi sektorów (szeregowi) maszerują w kolumnach czwórkowych po następujących osiach:

–    Załoga sektora I (płk Walkiewicza): ulicami Żółkiewską – Rynek – Piłsudskiego i dalej na szosę Sichów–Wodniki.

–    Sektor II (płk Brzezińskiego) ulicami Janowską–Słowackiego–Ossolińskich–Romanowicza–Zieloną i dalej na szosę Sichowską.

–    Sektor III (płk Janowski i ppłk Mrozek) ulicą Bajki–Lenartowicza–Pełczyńską–Jabłonowskich–Zieloną.

–    Oddziały Dywizji: (płk Szafran) z centrum miasta za sektorem III.

–    Sektor IV (płk Kanczuski) ulicami Piotra i Pawła– Szewczenki–Zieloną.

–    Obsada centrum (ppor Smereczyński) za załogą sektora IV.

–    Sprzęt przeciwlotniczy za obsadą centrum, sprzęt złożyć w koszarach przy ul. Teatyńskiej.

–    Pociągi pancerne pozostają na sta­cji Podzamcze, załoga odchodzi za załogą sektora I. Pozostawić na każdy pociąg prócz warty po jednym oddawcy.

–    Oddziały kawalerii złożą broń wraz z oddziałami taborów w swych koszarach.

–    Policja i drobne oddziały nie przydzielone w gmachu DOK, po czym wszyscy maszerują na szosę Sichowską.

4.   Kompanie i oddziały równorzędne pod dowództwem podoficerów, na każdy baon i dyon po jednym oficerze. Szeregowych i podoficerów zaopatrzyć w posiadany suchy prowiant.

5.   Na skrzyżowaniach dróg przemarszu winni być wystawieni oficerowie regulujący ruch, staraniem d-ców oddziałów.

6.   Wszyscy pozostali oficerowie zbierają się w gmachu DOK, skąd nastąpi przejazd na wschód.

      Bagaż można zabrać ze sobą.

7.   Ranni i chorzy, lekarze oraz personel sanitarny pozostają na miejscach swych przydziałów w szpitalach.

8.   Wzywam dowódców wszystkich stopni do zachowania niezbędnej dyscypliny do końca.

Dowódca OK. VI

Langner (m.p.) Gen. Brygady

Dowódca Okręgu Korpusu Nr VI

Lwów, dnia 22 września 1939 roku

Rozkaz do żołnierzy

Żołnierze!

Przez 10 dni załoga miasta Lwowa odpierała skutecznie natarcia niemieckie. Żołnierze Obrony Lwowa zapisali piękną kartę w historii wojen, przeciwstawiając się wielkiej technicznej przewadze wroga, nie szczędząc krwi i życia. Gdy teraz na rozkaz żołnierze obrony schodzą ze swych pozycji, muszą wiedzieć, że nie poddajemy się w walce Niemcom, żeśmy im się oparli, że ustępujemy Lwów wojskom Sowietów, z którymi nie walczyliśmy i z którymi walczyć nam nie kazano. Ustępując ratujemy Lwów od zupełnego zniszczenia i Was, Żołnierze, zachowujemy dla dalszej pracy w Ojczyźnie i dla Ojczyzny.

Ciężką tą dla każdego Żołnierza decyzją obciążam własne sumienie. Innego wyjścia dzisiaj nie mamy. Wam pozostaje rozkaz karnie wykonać – posłusznie spełnić Wasz ostatni do czasu żołnierski obowiązek.

Dziękuję Wam za krew i trudy. Ojczyzna Wam tego nie zapomni. Niech żyje Polska!

 

Dowódca Okręgu Korpusu Nr VI
Langner, gen. bryg.