Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa Kontakt
ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
info@cracovia-leopolis.pl

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

A JEDNAK KONTYNUACJA...

Szanowny Redaktorze, Drogi Andrzeju,

21 lat byłeś redaktorem naczelnym kwartalnika „Cracovia-Leopolis”.

To Ty stworzyłeś to czasopismo, nadałeś mu, dzięki swojej pracy i zaangażowaniu, rangę jednego z najważniejszych ogólnopolskich wydawnictw poświęconych tematyce kresowej.

Nie była to tylko rola redaktora. Opracowując każdy kolejny numer kwartalnika oddałeś swój talent, swoją wielką wiedzę, a przede wszystkim swoje serce na rzecz upamiętnienia dziedzictwa kulturowego utraconych ziem Kresów Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej wraz z pięknym, nieodżałowanym Lwowem. Twoja niezwykła wyobraźnia znalazła także wyraz w układzie graficznym każdego z numerów kwartalnika.

Ale wśród wielu innych Twoich zasług trzeba podkreślić jeszcze jedną.

W każdym zakątku naszego kraju można spotkać osoby, które kiedyś mieszkały we Lwowie i innych miejscowościach wschodniej Małopolski. Dla nich kontakt z czasopismem „Cracovia-Leopolis” był nie do przecenienia. Ci starsi ludzie czekali co kwartał na nowe teksty historyczne, wspomnienia, prozę, poezję, a także na świąteczne życzenia od redakcji, która pracowała dla nich.

Pragniemy wyrazić wielkie podziękowania za wieloletnią, wspaniałomyślną i bezinteresowną pracę, którą niosłeś radość innym i utrwalałeś pamięć o naszych stronach.

W imieniu Krakowskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich łączę serdeczne wyrazy wdzięczności.

Prezes Zarządu

Adam Guyrkowich

 

W Krakowie, 10 grudnia 2016 roku

 

 

Tym listem, pod którym podpisuje się też cała redakcja kwartalnika „Cracovia-Leopolis”, dziękujemy wraz z Oddziałem Krakowskim TMLiKPW za lata pracy i poświęcenia naszemu Przyjacielowi – redaktorowi Andrzejowi Chlipalskiemu, który nadal pozostaje w naszej redakcji. Aczkolwiek słowa, choćby najpiękniejsze, nie są w stanie wyrazić wdzięczności, jaką czujemy wobec Andrzeja. Kwartalnik „Cracovia-Leopolis” znów będzie się ukazywał systematycznie, a wszystko dzięki Państwu – Czytelnikom domagającym się, by pismo istniało, i Zarządowi Oddziału Krakowskiego TMLiKPW, który zadecydował o konieczności wydawania kwartalnika. Skład redakcji na razie niewiele się zmienia. Dziękuję wszystkim współpracownikom, którzy swą postawą wsparli mnie podczas podejmowania decyzji o kierowaniu naszym kwartalnikiem oraz w trakcie powstawania tego numeru. Zapraszając do lektury pisma, mam nadzieję, że „Cracovia-Leopolis” nadal inspirować będzie Szanownych Państwa do zapisywania swych rodzinnych historii, tworzenia interesujących artykułów poświęconych Kresom – ich przeszłości, ale i teraźniejszości.

 

Janusz M. Paluch