Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

Jana Wingralka, APEL

Szanowni Przyjaciele, Miłonicy Lwowa
i Kresów Wschodnich!

 

Zwracam się do Państwa jako wieloletni członek T.M.L. i K. Płd.-Wsch. z prob±-apelem o powstrzymywanie nieodpowiedzialnych i kłamliwych wypowiedzi o odbudowywanym i rekonstruowanym Cmentarzu Obrońców Lwowa – „Orl±t”*. W 2005 r. strona ukraińska przekazała formalnie stronie polskiej „odbudowany” Cmentarz. W ten sposób uwiarygodniono zafałszowanie historii. Tak zwane negocjacje trwały 17 lat, podczas których wymuszano ustępstwa Polaków, grożono np. wyrzuceniem polskiego wykonawcy, oskarżeniami do prokuratora o „wandalizm” polskiego szefa odbudowy, wstrzymywaniem robót itp.

Niedawno, 28-letni Polak, po studiach, opowiadał, że podczas wycieczki na Cmentarzu przewodnik ukraiński mówił m.in. że dzieci polskie w czasie walk o Lwów strzelały i zabijały dzieci ukraińskie! Słuchał tych nieodpowiedzialnych i jakże szkodliwych bzdur i uwierzył! Dziesi±tki tysięcy odwiedzaj±cych Nekropolię Orl±t Lwowskich jest karmionych kłamstwami. Budzi to najwyższy niepokój, wszak odbywaj± się tutaj lekcje historii dla dzieci z Polski, Ukrainy i innych państw. Wypaczanie historii należy ograniczyć, np. podczas oprowadzania po Cmentarzu komentowanie przez przewodników z Polski lub innych znaj±cych temat, co i jak odbudowano lub zrekonstruowano, a czego nie i dlaczego. Wszystkie odstępstwa tak odbudowanego Cmentarza odnosimy do konwencji genewskich, również odstępstwa „wynegocjowane”.

Już czas wyzbyć się lęku przed odpowiedzialnoci± za brak poprawnoci politycznej. Apeluję do organizatorów wyjazdów na Kresy, przewodników wycieczek, do autorów ksi±żek i przewodników tamże o mówienie wyjeżdżaj±cym do tak „odbudowanej” Nekropoli Orl±t tylko prawdy. W tym miejscu apeluję również do profesora S. Niciei, znawcy historii Kresów Wschodnich, w tym historii Obrony Lwowa. Zachowajmy się jak 17-letnia Inka Siedzikówna – jak trzeba. Z Panem Bogiem!

Jan Wojciech Wingralek

były szef odbudowy Cmentarza Orl±t we Lwowie


 

* Przypomnijmy sobie: 1. Państwo Polskie musi zmierzyć się z problemem odbudowy Cmentarza Orl±t. Należy zakończyć odbudowę i rekonstrukcję cmentarza oraz nie zapominać o poprawieniu sfałszowanych napisów, np.: na centralnej mogile znanej jako Grób Nieznanego Żołnierza, na mogile Lotników Amerykańskich i Piechurów Francuskich, uzupełnieniu napisów na tablicach, odtworzeniu orderów wojskowych na rzeĽbach aniołów w katakumbach i wiele innych. 2. Tygiel problemów i zagadnień, którymi żyje Ukraina, jest olbrzymi. Przewagę w mediach ma krzykliwa propaganda UPA. Na 24 obwody-województwa na Ukrainie w pięciu bohaterem jest Bandera. Od dawna inspiratorem jest władza moskiewska. Od „poniżania dumy narodu ukraińskiego”, przez gloryfikację UNA-UPA i wyparcie się ludobójstwa na Polakach, do „walki na pomniki” itp. I jeszcze Krym i wojna z Putinem. I nasze Polskie usprawiedliwianie się, że ukraińsk± „chorobę dziecięc±” należy przeczekać.