Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

Paweł Brzegowy, SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI JUBILEUSZOWEJ „LWÓW W HISTORII I KULTURZE POLSKIEJ”, 19–20 X 2018 R.

W związku z trzydziestą rocznicą założenia Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej (TKPZL) – największej rodzimej organizacji kulturalnej na Ukrainie, w dniach 19–20 X 2018 r. odbyła się we Lwowie konferencja jubileuszowa „Lwów w historii i kulturze polskiej”. Słowo wstępne wygłosił konsul generalny RP we Lwowie Rafał Wolski, a referat wprowadzający Szkice z trzydziestoletnich dziejów TKPZL przedstawiła doc. dr n. med. Ewelina Hrycaj-Małanicz – pomysłodawczyni konferencji i przewodnicząca komitetu organizacyjnego. W sesji pierwszej z referatami wystąpili: dr hab. Zbigniew Romek, prof. Instytutu Historii PAN, z prelekcją Lwów w historii polskiej, prof. dr hab. Katarzyna Dormus opowiadająca o Lwowie jako miejscu narodzin nowoczesnej prasy kobiecej, prof. dr hab. Andrzej Zięba z wystąpieniem Lwów międzywojenny – odrodzenie miasta niepodległego, dr hab. Witold Wilczyński, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, który przedstawił obraz Rusinów/Ukraińców w pracach Jana i Eugeniusza Romerów, oraz dr Stanisław Dziedzic z pasją kreślący losy Madonn lwowskich i ich powojennych peregrynacji. Podczas sesji drugiej, we wczesnych godzinach popołudniowych, zgromadzeni goście wysłuchali referatu dr Karoliny Grodziskiej o twórczości rzeźbiarskiej Janiny Re­ichert-
-Toth, wystąpienia dra Sławomira Dorockiego i Pawła Brzegowego o Zofii Batyckiej i jej wkładzie w sztukę filmową dwudziestolecia międzywojennego oraz dra Tomasza Walczyka z tematem Ze Lwowa do Krynicy. Nieznana stolica Galicji. Po zakończeniu dyskusji referenci w towarzystwie Mariana Frużyńskiego udali się do Muzeum Historii Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki, po którym zostali oprowadzeni przez dyrektora Yuriya Hudymę. O godz. 18 w Lwowskiej Filharmonii Narodowej odbył się koncert Orkiestry Symfonicznej pod batutą prof. dra hab. Bogdana Boguszewskiego, w trakcie którego wykonano symfonię Polonia Ignacego Jana Paderewskiego. Pierwszy dzień konferencji zakończyła uroczysta kolacja wydana przez organizatorów w restauracji hotelu Lwów.

W sobotę 20 X o godz. 9 złożono kwiaty przed pomnikami Adama Mickiewicza oraz Tarasa Szewczenki, godzinę później zaś rozpoczęła się msza św. w Bazylice Archikatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W samo południe uczestnicy jubileuszu TKPZL udali się do Lwowskiego Narodowego Akademickiego Teatru Opery i Baletu im. Salomei Kruszelnickiej na pierwszorzędnie przygotowaną akademię i występ Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kawiorowej oraz chóru „Echo”.

Z uznaniem o zorganizowanych wydarzeniach wypowiedział się ich uczestnik senator Robert Gaweł. Obchody jubileuszowe domknęło wydane z wielkim rozmachem przyjęcie w hotelu Lwów. Godzi się odnotować, że konferencja była okazją do odznaczenia Jana Tyssona – nestora lwowskich aktorów, medalem dwudziestopięciolecia warszawskiego Instytutu Lwowskiego. Prezesowi TKPZL Emilowi Legowiczowi i doc. dr n. med. E. Hrycaj-Małanicz – kierującej Stowarzyszeniem Lekarzy Polskich we Lwowie i Lwowskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, gratulujemy i jednocześnie dziękujemy za trud włożony w przygotowanie prześwietnego jubileuszu, który wspominano jeszcze długo po zakończeniu.

 

 

Powitanie referentów i uczestników konferencji przez prezesa TKPZL E. Legowicza i doc. dr n. med. E. Hrycaj-Małanicz

 

Wizyta w Muzeum Historii Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki (od prawej: dr S. Dziedzic, dr T. Walczyk, prof. dr hab. K. Dormus, dyr. Y. Hudyma, dr hab. W. Wilczyński, prof. UP)

 

Akademia w Lwowskim Narodowym Akademickim Teatrze Opery i Baletu im. S. Kruszelnickiej