Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa Kontakt
ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
info@cracovia-leopolis.pl

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Samuel ze Skrzypny Twardowski, ZBARAŻA CO ZA SITUS

W należącym do Wiśniowieckich Zbarażu książę Jarema przygotowuje się do zatrzymania nadciągających Kozaków i Tatarów. Tu ma się odbyć starcie rozstrzygające o losach Rzeczypospolitej.

Zamek jest we Zbarażu, z skały mając twardy
Wał i mury kowane, których beloardy
Duże cztery pilnują. W przeźrzoczyste pole
Ku wschodowi wydany, na bliskie Podole
Patrzy zaraz. Jakie ma i spół dnia widoki
Piękne barzo. Z zachodu na górze wysoki:
Zamek drugi Zbaraskich, nie mniej kiedyś bitnych,
Jako wielkich rozumem książąt starożytnych
Przedtym dom i stolica: który przykre skały
I posieczy około gęste opasały.
Toż miasto na północy z głębokiego dołu
Wzgórzę lekko powstawa, a między pospołu
Nim i zamkiem potężną groblą staw ujęty,
Od którego wierzchowin najpierwej zaczęty
Stanął obóz, ambitem swoim zawierając
Czoło wszytko, a zamek w tyle sobie mając
Dla rekursów wszelakich.


Wiersz zaczerpnięty z tomiku pt. WYBÓR POEZJI Samuela ze Skrzypny Twardowskiego (Wydawnictwo WBP, Poznań 2002).


SAMUEL ZE SKRZYPNY TWARDOWSKI herbu Ogończyk, ur. między 1595 a 1600 r. we wsi Lutynia w Wielkopolsce. Edukację odebrał w kolegium jezuickim w Kaliszu. W 1621 r. uczestniczył w kampanii chocimskiej. Dużą część swego życia spędził na Podolu, wiążąc się najpierw z księciem Krzysztofem Zbaraskim, politykiem i dyplomatą, jako jego sekretarz, potem z ks. Januszem Wiśniowieckim. Z ks. Zbaraskim odbywał podróże (Konstantynopol 1622). Otrzymał odeń w dzierżawę wieś Zarubińce pod Zbarażem. Był świadkiem wielu wydarzeń wojennych, w tym najazdu kozackiego w 1648 r. Przeżycia podróżnicze i wojenne opisywał w swych wierszach i poematach, wchodząc w szereg poetów polskiego baroku. Na starość powrócił do Wielkopolski, zmarł w 1661 r.