Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa Kontakt
ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
info@cracovia-leopolis.pl

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Andrzej Chlipalski, W KRAKOWIE JUBILEUSZ

Oddział Krakowski Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich obchodzi w tym roku swoje XV-lecie: 1989–2004. Uroczystość rocznicowa odbyła się 24 kwietnia, a rozpoczęła ją msza św., odprawiona w południe, w Kościele Garnizonowym pw. św. Agnieszki. Celebrans, ks. prałat płk Henryk Polak, wygłosił piękną homilię, którą poniżej przedstawiamy.

W godzinach popołudniowych spotkano się w sali „Sokoła” na jubileuszowej akademii, którą prowadził prezes Oddziału A. Gyurkovich. Wicewojewoda, p. Jadwiga Nowakowska udekorowała troje członków Zarządu Oddziału: Jadwigę Cieślak Złotym Krzyżem Zasługi, Zdzisławę Stopczyńską i Jerzego Żuka Srebrnymi Krzyżami Zasługi, a przedstawiciel Urzędu Miasta p. Władysław Weber odczytał list Prezydenta. Po kilku przemówieniach i odczytaniu listów gratulacyjnych na estradę wkroczyła „Paka Rycha” z Bytomia, której zabawny, lecz wzruszający program wzbudził ogromny aplauz widowni. Piosenki lwowskie śpiewała sala razem z wykonawcami.

Uroczystości towarzyszyła wystawa 15 plansz ze zdjęciami, obrazującymi różne wątki działalności Oddziału i Kół Regionalnych. Osobna plansza była poświęcona naszemu kwartalnikowi.

Obszerne omówienie historii Oddziału i jego Kół Regionalnych – Stanisławowian, Tarnopolan, Stryjan i Zaleszczykowian – ich działalności i osiągnięć, zostało zawarte w dwóch specjalnych wydawnictwach: folderze rocznicowym, a także w książce wydanej na tę okazję – Lwów u siebie i pod Wawelem. Tomik ten omówimy w następnym numerze CL.

 

Obok prezentujemy dwa zdjęcia z katakumbowego okresu aktywności krakowskich Lwowian, jeszcze przed powstaniem Towarzystwa (Wrocław – 22 września 1988, Kraków – 25 lutego 1989). Zdjęcia z 1986 r. pokazują Lwowian na spotkaniu w „Krypcie” w piwnicach klasztoru oo. Dominikanów (później spotkania przeniesiono do pięknego gotyckiego Kapitularza).

 

Na pierwszym zdjęciu widzimy p. Stanisława Wasiuczyńskiego – w czasie II wojny członka Polowej Czołówki Teatralnej Nr 1 na Zachodzie – dawnej Lwowskiej Fali, który wraz z p. dr Janiną Winowską i o. płk. Adamem Studzińskim dali początek wspólnocie lwowskiej w Krakowie. To właśnie oni skrzyknęli i przygotowali nasze środowisko do zawiązania oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa.

 

Na drugim zdjęciu p. Ludwika Castori, niegdyś lwowska aktorka (była żoną dyr. Bronisława Dąbrowskiego, który przeprowadził wyjazd teatru ze Lwowa do Katowic) czyta wiersze na tym ­samym spotkaniu. Naprzeciw p. Ludwiki siedzi p. Stanisława Kondolewiczowa, siostra Szczepcia (Wajdy), za nią o. Adam Studziński.

 

W następnych numerach zamieścimy inne jeszcze dokumenty fotograficzne wydarzeń i ludzi, przeszłych już do historii.