Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa Kontakt
ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
info@cracovia-leopolis.pl

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

KRONIKA

— W Galerii „GIL” Politechniki Krakowskiej czynna była w grudniu ub. r. wystawa znanego artysty i poety Adama Macedońskiego (dobrze pamiętanego z „Przekroju”) pt. Projekty pocztówek świątecznych i rysunków o tematyce polskiej.

Artysta, złoczowianin z urodzenia, a krakowianin z zamieszkania, zamieszcza w swoim kwadratowym świecie satyryczne spojrzenie na otaczającą go rzeczywistość. (DTS)

— W połowie grudnia wystąpiły na Rynku Krakowskim (niestety w strugach deszczu) dwa zespoły młodzieżowe: kapela Lwowska Fala oraz grupa taneczna Weseli Lwowiacy. Organizatorem występu była krakowska „Wspólnota Polska” w ramach dorocznych Targów Bożonarodzeniowych, organizowanych przez Miasto Kraków.

— Na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyła się w październiku ub. r. sesja naukowa pt. 100-lecie wytężeniowej hipotezy Maksymiliana T. Hubera. M. Huber (1872–1950) był jednym z najwybitniejszych uczonych polskich, a jego hipoteza wytężeniowa, która rozsławiła naukę polską, powstała na Politechnice Lwowskiej, gdzie Huber był profesorem (1908–28, potem w Warszawie) i rektorem (1921–22).

W przyszłym roku zamierzamy wydać numer inżynierski CL i tam chcielibyśmy przedstawić sylwetkę Maksymiliana Hubera.

— W krakowskim kościele oo. Bernardynów (pod Wawelem) ukończono konserwację kaplicy bł. Szymona z Lipnicy, w której odnowiono też polichromię, wykonaną już po II wojnie przez dwóch krakowskich profesorów, a przedstawiającą widoki polskich klasztorów bernardyńskich, w tym lwowskiego. Polichromii tej groziła likwidacja, ponieważ wedle niektórych znawców nie jest ona zgodna ze stylem i kolorystyką kościoła. Została jednak zachowana.

— Co dwa lata odbywa się w krakowskiej Akademii Pedagogicznej – organizowana przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa – Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Kraków–Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku. W listopadzie ub. r. odbyła się po raz siódmy. Referaty uszeregowano w trzech sekcjach: 1. Książki, biblioteki, wydawnictwa XIX i XX w.; 2. Czasopiśmiennictwo i kultura literacka XIX i XX w.; 3. Książki, biblioteki i wydawnictwa do końca XVIII w. (to nowość, w poprzednich konferencjach nie wychodzono wstecz poza w. XIX).

Trudno w tej chwili relacjonować bogaty plon konferencji – nie było wszak możliwości wysłuchania wszystkich referatów i komunikatów (toczących się w równoległych sekcjach). Ale niebawem zapewne ukaże się tom materiałów pokonferencyjnych i wtedy będziemy mogli wynotować ciekawsze omówienia. Warto natomiast zwrócić uwagę na – ciekawe dla nas – ilościowe porównanie wygłoszonych referatów (czynimy to zresztą każdorazowo, nie bez satysfakcji). Łącznie przygotowano 68 referatów i komunikatów. W tym: 29 dotyczyło Lwowa (w tym jeden Lwowa i Wilna), 24 Krakowa, 5 obu łącznie (Lwów–Kraków lub Galicja), innych – 10.

Aktualne zatem pozostaje spostrzeżenie z ubiegłych lat, że największym zainteresowaniem cieszy się nadal Lwów. Można to przypisać zarówno bogactwu lwowskiej problematyki, jak i nadrabianiu zaległości z lat komunistycznych zakazów. Trzeba przy tym zauważyć, że opisywanie tematów lwowskich wymaga niejednokrotnie wyjazdów do Lwowa, co wielu naukowców – z różnych zresztą dziedzin humanistyki – czyni dość intensywnie. Z drugiej strony obecność księgozbiorów i archiwaliów polskich we Lwowie prowokuje niejako tamtejszych naukowców do zajmowania się problematyką polskiej kultury. Jedno i drugie chyba pożyteczne.

— Po wielu latach starań o fundusze prawdopodobnie już w tym roku rozpocznie się w Krakowie budowa k o m p l e k s u m u- z y c z n e g o Capelli Cracoviensis, której twórcą, szefem i głównym dyrygentem jest Stanisław Gałoński – rodem z Ostrowczyka k. Trembowli. S. Gałoński jest dobrze znany naszym Czytelnikom, bo pisaliśmy o nim wielokrotnie – ostatnio w CL 3/02, w związku z relacją z tournée do Lwowa i Trembowli. Przypomnijmy, że w listopadzie 1994 r. Stanisław Gałoński organizował od strony muzycznej pamiętny koncert Homagium Leopoli.

Kompleks obejmie salę na ponad 1000 miejsc, drugą na 250, restaurację, kawiarnie, sklep muzyczny, galerie, a także wielki park z estradą. Inicjatywa i wysiłek S. Gałońskiego będą wielkim darem dla Krakowa. Może za to Kraków by dopomógł w odnowie trembowelskiego kościoła, zbezczeszczonego przez wandali XX wieku?

— Oddział Warszawski TMLiKPW zorganizował w listopadzie ’03 czterodniowe Dni Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Na program złożyło się kilka popołudniowych uroczystości i imprez w róznych miejscach miasta i o różnym charakterze: złożenie wieńców na Grobie Nieznanego Żołnierza, dwie msze św. (w 85. rocznicę Obrony Lwowa i za duszę ks. J. Popławskiego), dwa koncerty (w Dzielnicowym Ośrodku Kultury i w szkole sportowej), otwarcie wystawy Lwów w Domu Kultury na Woli oraz odczyt o prezydencie Lwowa St. Ostrowskim.