Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa Kontakt
ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
info@cracovia-leopolis.pl

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

W OSTROGU

W Ostrogu na Wołyniu miały miejsce w połowie listopada ’04 ważne dla tamtejszej społeczności polskiej uroczystości jubileuszowe. O mieście tym pisaliśmy w CL kilkakrotnie, głównie przy okazji omawiania prowadzonej tam chwalebnej akcji wydawniczej.

W bieżącym roku przypadły tam trzy jubileusze:

– XV-lecie odrodzenia parafii rzymsko­katolickiej pw. Wniebowzięcia NMP. Burzliwa historia tej parafii – jak i kresowego miasta – sięga połowy XV wieku. Okres II wojny światowej był równie burzliwy jak poprzednie wieki. Po wojnie wierni dzielnie walczyli o utrzymanie kościoła, ale ostateczne odebranie nastąpiło w 1960 roku. W 1989 r. usilne starania parafian i ks. A. Andruszczyszyna doprowadziły do odzyskania świą­tyni. Przez około dwa lata proboszczem był ks. W. Czajka, obecny dziekan w Równem, zaś od r. 1992 jest nim ks. W.J. Kowalów, który potrafił rozwinąć niezwykle energiczną i owocną działalność.

– X-lecie powstania Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Ostrogskiej. Rozbudzenie życia parafialnego zaowocowało po kilku latach powstaniem Towarzystwa, którego prezesem jest dziś p. Włodzimierz Filarowski. Podstawowe cele to nauka języka polskiego, historii i kultury, organizowanie zespołów młodzieżowych, konkursów recytatorskich i plastycznych, wyjazdów do RP.

– X-lecie dwumiesięcznika „Wołanie z Wołynia” – pisma religijno-społecznego Diecezji Łuckiej, wydawanego w wersji polskiej, ukraińskiej i mieszanej. Imponuje różnorodnością tematów i wysokim poziomem. Nieco młodsza (bo od 1997 r.) jest seria wydawnicza „Biblioteka WzW”, która osiągnęła już 34 pozycje.

Listopadowe uroczystości jubileuszowe w Ostrogu uświetnione zostały przybyciem wielu znakomitych gości i mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. bpa M. Trofimiaka z Łucka. Z kolei nastąpiło poświęcenie tablicy pamiątkowej, zakończenie konkursu plastycznego pt. Orędowniczko nasza oraz – na zakończenie – koncert muzyczny z udziałem pianisty japońskiego Hiro Kurotaki, który grał muzykę Chopina.

Kazimierz Selda