Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa Kontakt
ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
info@cracovia-leopolis.pl

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

DO ZAPAMIĘTANIA

Gdzie szum Prutu, Czeremoszu... to tytuł relacji W. Ryszkiewicz w „Dzienniku Polskim” (lipiec ’04) na temat wycieczki młodzieży z Szarowa i Wieliczki w Czarno­horę – jako kontynuacji już kilkuletniej współpracy młodzieży polskiej z obu stron jał­tańskiego kordonu. Pod egidą Uczniowskiego Klubu Sportowego „Alfa” z Szarowa k. Kłaja pojechała tam ponad 50-osobowa grupa uczniów z Liceum Ogólnokształcącego w Wieliczce oraz Gimnazjum w Szarowie, pod opieką kilku pedagogów, pod hasłem: Z nadzieją na Kresy. We Lwowie gościła ich Szkoła nr 24. im. M. Konopnickiej, z którą przyjaźń trwa już kilka lat. Zwiedzano Stare Miasto i Cmentarz Łyczakowski.

W ciągu 8 dni wycieczkowicze przebyli drogę ze Lwowa przez Podole w Czarnohorę. W Kołomyi i sąsiedniej Jasini przyjmował ich proboszcz ks. Alek Górowski. Tam najbardziej utkwiło w pamięci młodzieży zdobycie dwóch szczytów-dwutysięczników, Howerli i Pietrosa. Wiidzieli też zdewastowany cmentarz polski, zaniedbane zagospodarowanie turystyczne jeszcze z przedwojennych czasów, a także biedę.

Najważniejszy wniosek wypływający z treści artykułu jest taki, że odpowiednio zachęcona młodzież z entuzjazmem poznaje tamte polskie ziemie. A więc cieszmy się – nauka nie pójdzie w las...

(DTS)


— Jako rewizyta – w Szarowie przebywała w październiku 30-osobowa grupa młodzieży polskiej ze Lwowa pod opieką dyrektorki Szkoły nr 24, pani Łucji Kowalskiej, oraz z Kołomyi – pod opieką ks. A. Górowskiego. Kolejna wymiana nastąpi przed wakacjami 2005 r. Młodzież z Szarowa zawiezie jak zwykle dary: żywność i inne niezbędne po tamtej stronie artykuły. Pomocy finansowej na organizację wymiany udziela zawsze krakowska „Wspólnota Polska” oraz MENiS.

— Działające na Górnym Śląsku Stowarzyszenie „Euromost” wespół ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej zapraszają corocznie młodzież polską z Drohobycza i okolic – na turnusy wakacyjne u oo. Dominikanów w Korbielowie. Organizatorem ze strony „Euromostu” jest p. Alicja Brzan- -Kloś, zamieszkała w Bytomiu (z lwowskim rodowodem).

— W grudniu ’04 po raz szósty wyjechała na tamtą stronę granicy młodzież z VII Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie. Corocznie zawożą tam przed Świętami po kilkaset paczek, fundowanych przez szereg tarnowskich szkół, przedszkoli i osoby prywatne, także z innych miejscowości małopolskich. Paczki trafiają do Lwowa, Strzelczysk i in. Zebrano ponadto kwotę 3000 zł, którą oddano do dyspozycji tarnowskiego oddziału TMLiKPW z przeznaczeniem na ratowanie Cmentarza Łyczakowskiego.

Powyższą informację podano na podstawie notatki S. Fołty (Tarnów) w „Naszym Dzienniku” 266/04.