Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa Kontakt
ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
info@cracovia-leopolis.pl

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

NOTATKI

— W Krakowie z początkiem listopada ’04 zmarł nagle Kazimierz Trafas (65 lat), profesor UJ, wieloletni kierownik Zakładu Kartografii i Teledetekcji, członek licznych organizacji naukowych komisji i zespołów krajowych i międzynarodowych, był twórcą polskiej szkoły kartografii regionalnej. Zasłużony dla Krakowa, był jednym z założycieli i wieloletnim przewodniczącym Obywatelskiego Komitetu Ratowania Krakowa.

Urodził się we Lwowie (rodzina z ul. Badenich). W pierwszych latach istnienia TMLiKPW w Krakowie – jako ówcześnie wyższy urzędnik Zarządu Miasta Krakowa – wielokrotnie pomagał Towarzystwu w rozwiązywaniu problemów. Żegnamy Go ze smutkiem.


— Również z wielkim żalem żegnamy prof. Bronisława Kopycińskiego, współtwórcę – po II wojnie – Politechniki Krakowskiej i jej rektora, zmarłego z końcem listopada. Urodził się we Lwowie w r. 1907, tam ukończył studia, był wybitnym inżynierem-konstruktorem, twórcą krakowskiej szkoły budownictwa betonowego. W czasie wojny był żołnierzem AK w rejonie Babiej Góry. W latach powojennych do czasów ostatnich redagował fachowe „Czasopismo Techniczne”, będące kontynuacją przedwojennego pisma Politechniki Lwowskiej o takim właśnie tytule. Zamieszczał tam wiele materiałów związanych z działalnością lwowskiego środowiska technicznego. W CL 2/97 – rozmowa z Profesorem.


— Wyróżnienia w Oddziale Krakowskim TMLiKPW: Zarząd nadał godność Prezesa Honorowego prof. dr. Jerzemu Kowalczukowi, który przewodniczył OK w dwóch pierwszych kadencjach 1989–92 i 1992–96. Obszerną notkę biograficzną Profesora zamieściliśmy w CL 1/99, a tu ją w skrócie przypominamy:

Urodził się w 1928 r. w Kulikowie, lata chłopięce spędził w Żółkwi (syn sędziego). Uczył się w XI Gimnazjum we Lwowie, maturę uzyskał w tajnym nauczaniu. W okresie okupacji niemieckiej i drugiej sowieckiej działał w NOW–AK. Po ekspatriacji podjął studia na AG w Krakowie, kończąc je jako inżynier-geofizyk. Przez całe życie zawodowe był związany z Zakładem Geofizyki AGH, dochodząc do stopnia profesora zwyczajnego, kierownika zakładu, wicedyrektora Instytutu i prodziekana wydziału. Autor wielu prac naukowych, uczestnik wypraw polarnych na Spitsbergen (1957–58).

Od kilkunastu lat redaguje biuletyn Ulica na Bajkach. W ostatnich latach wydał kilka monografii poświęconych lwowskim szkołom średnim (pisaliśmy o nich parokrotnie).


Za całokształt działalności w ramach Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich – Krzyż Kawalerski Orderu „Polonia Restituta” otrzymał mgr inż. arch. Andrzej Chlipalski. W ciągu kilkunastu lat był wiceprezesem i prezesem OK, członkiem i wiceprezesem (krótko) ZG we Wrocławiu, a od r. 1995 twórcą i redaktorem naczelnym kwartalnika „Cracovia–Leo­polis”.


Obecnie w ZG jest odpowiedzialny za starania o powołanie do życia Instytutu Polskiego Dziedzictwa Historii i Kultury Kresów Wschodnich.

— We wrześniu ’04 odbyło się zebranie Zarządu Głównego TMLiKPW w Kościelisku k. Zakopanego, a w lutym ’05 we Wrocławiu. Poza sprawami bieżącymi omawiano m.in. tryb i stan zaawansowania starań o powołanie Instytutu Polskiego Dziedzictwa HiKKW.

W tym numerze przedstawiamy treść listu w sprawie Instytutu, skierowanego do wielu organizacji i osób z prośbą o wstępne poparcie idei Instytutu.