Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa Kontakt
ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
info@cracovia-leopolis.pl

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

ZŁOTA KSIĘGA KRESOWIAN

Niezwykle interesującą propozycję złożył Oddział Szczeciński TMLiKPW, a w jego imieniu młody działacz, nowy członek Zarządu Głównego, dr Krzysztof Szczur. Przedłożono projekt opracowania Wielkiej Złotej Księgi Chwały Kresowian i Ziem Kresowych, w której miałyby być zawarte nazwiska i biografie wybitnych i szlachetnych Polaków, urodzonych na naszych Ziemiach Wschodnich albo tam osiadłych, którzy tam działali, tworzyli, bronili. Realizacja tego pomysłu byłaby nie tylko dla nich hołdem i pomnikiem naszej pamięci, ale też dawała nowym pokoleniom Polaków przykłady do naśladowania miłości i oddania się Ojczyźnie w pracy, twórczości, obronie, walce o godny byt Kraju i Narodu.

Inicjatorzy zwracają się przeto do wszystkich Osób związanych zarówno pochodzeniem, jak i duchem – o szeroką współpracę, najpierw przy wytypowaniu odpowiednich zasłużonych postaci kresowych, a następnie – sporządzaniu ich życiorysów. Z naszej strony oczywiście taki udział deklarujemy, prosząc kompetentnych Czytelników o zainteresowanie się tematem. Oczekujemy zarazem odpowiednich dyrektyw ze strony pomysłodawców.

Z naszej strony nie mamy wątpliwości, że lista wybitnych kresowych Polaków powinna dotyczyć wszystkich epok i całych Kresów, a więc nie tylko ziem polskich utraconych po II wojnie światowej, lecz także ziem ukrainnych, Białej Rusi, a nawet Kurlandii i Inflant. W tym celu byłoby niezbędne nawiązanie kontaktu ze środowiskami Wilnian, Wołynian itd.

Materiałami wyjściowymi byłby m.in. Polski Słownik Biograficzny i słowniki środowiskowe, a także odpowiednia literatura. Z naszej strony chętnie udostępnimy Archiwum Wschodnich Małopolan, podobnie zapewne wiele innych środowisk kresowych, które wydają własne słowniki. Jednak biogramy w ZKK powinny, naszym zdaniem, różnić się od suchych słownikowych, informując również o szczególnych zaletach ducha, serca i umysłu danej postaci, a także jej odniesieniach do ogólnopolskich oraz lokalnych dziejów i kultury, do jej powiązań społecznych, rodzinnych itd.

Te ostatnie mają szczególne znaczenie np. wobec ludzi z rodzin o niepolskich korzeniach (bliższych lub dalszych), którzy urodzili się i wzrośli wśród wspaniałej kresowej polskości, stając się wybitnymi Polakami. Przykładem: ludzie nauki jak Aleksander Bruckner, literatury – Zbigniew Herbert, sztuki – Artur Grottger, gospodarki – Antoni Tyzenhauz, polityki i administracji – Józef Dietl lub Józef Neuman, walki o niepodległość – Emilia Plater czy generał Franciszek Kleeberg.

Bądźmy wszyscy – w myśl intencji pomysłodawców – autorami życiorysów wielkich Polaków rodem z Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej – bo stamtąd ich ogromna część pochodzi, a współcześni rodacy o tym zapominają. Wystarczy przypomnieć dwóch spośród trzech Wieszczów: Mickiewicza i Słowackiego; największych wodzów: Sobieskiego, Kościuszkę, Piłsudskiego. I tak w każdej dziedzinie...

Propozycje i biogramy prosimy kierować pod adres: Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów PW, 71-431 Szczecin, ul. Ogińskiego 15/15 albo za pośrednictwem naszej redakcji.