Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa Kontakt
ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
info@cracovia-leopolis.pl

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Antoni Grochal, WE LWOWIE - ARTYŚCI NIEZALEŹNI

W połowie ub. roku powstała we Lwowie nowa organizacja polskiej inteligencji (choć deklaruje dostęp nie tylko dla Polaków): Lwowskie Towarzystwo Miłośników Sztuk Pięknych. W swoim liście intencyjnym organizatorzy poinformowali, że chcieliby skupić w swoim gronie p r o f e s j o n a l i s t ó w: plastyków, fotografików, aktorów, literatów i dziennikarzy, architektów, historyków i znawców sztuki.
Celem organizacji ma być zaspokojenie potrzeb duchowych mieszkańców Lwowa oraz reaktywowanie p o l s k i c h tradycji narodowych, języka i kultury, odrodzenie i rozwój wszystkich dziedzin sztuki, tworzonej przez artystów żyjących we Lwowie, widzianej jako integralna część sztuki światowej.

Towarzystwo w swojej działalności statutowej ma być organem niezależnym od władz samorządowych i partii politycznych oraz innych organizacji społecznych. To ostatnie założenie wydaje nam się szczególnie ważne, zwłaszcza w bieżącym okresie.

Z LTMSP związana jest Galeria o pięknej nazwie „Własna Strzecha”.

Prezesem Towarzystwa został art. malarz Mieczysław Maławski, docent ASP we Lwowie (jego wystawę w Galerii „Wspólnoty Polskiej” w Krakowie opisywaliśmy niedawno w CL), wiceprezesem Bożena Rafalska, redaktorka naczelna „Lwowskich Spotkań”, a sekretarzem Jadwiga Pechaty, art. plastyczka. Siedziba Towarzystwa i Galerii mieści się przy ul. Badenich 9/6 (pytać o ul. Rylejewa). Lokal ten niedawno pozyskano i zaadaptowano kosztem Senatu RP, za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Towarzystwo ma zamiar urządzać wystawy indywidualne i zbiorowe, plenery, spotkania literackie i teatralne, wieczory poetyckie, wycieczki, wieczorki towarzyskie, spotkania z ciekawymi osobami z kręgu kultury i sztuki, koncerty, wystawy prac dziecięcych, spotkania kombatantów, a także spotkania z miłośnikami Lwowa i polskich miast.

Organizatorzy informują o dotychczasowych dokonaniach Towarzystwa:

– we wrześniu ’02 odbyła się wystawa pt. Piękno zbawi świat; były to fotogramy ks. Piotra Cholewki, benedyktyna z Francji;

– w październiku wystawa artystów zrzeszonych w Tow. Miłośników Muzyki przy ZPAP w Warszawie;

– w listopadzie wystawa w ramach IV Festiwalu Kultury Polskiej: grafika Jadwigi Pechaty (byłoby miło, gdybyśmy w Krakowie mogli zobaczyć jej wystawę).

Warto przypomnieć przy okazji, że w ramach poprzednich Festiwali prezentowano twórczość plastyczną (znaną nam już w Krakowie) Krystyny Grzegockiej i Heleny Jacyno, ale po raz pierwszy odbywa się to we własnym lokalu;

– w grudniu wystawa fotografii Stanisława Wierzgonia Kościoły kresowe.

Mamy dla Was sugestię: we Lwowie mieszkało po wojnie kilkoro plastyków, którzy Miasta nie opuścili, ale już odeszli za rzekę w cień drzew. Nie wiemy, co stało się z ich spuścizną artystyczną. Może dałoby się coś odszukać i przypomnieć tych ludzi? Byłby to piękny pomost między dawnymi i nowymi czasy. Warto by też kiedyś pokazać polskie czasopisma z terenu tamtego państwa (a może nie tylko), a może przy okazji podyskutować o celach i zadaniach takich wydawnictw?

Zarządowi i Członkom LTMSP życzymy sukcesów twórczych i organizacyjnych, spokojnej pracy i – co bardzo ważne – niezależności. Strzeżcie jej solidarnie jak oka w głowie!