Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa Kontakt
ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
info@cracovia-leopolis.pl

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

KRONIKA

— O książce Władysława i Ewy Siemaszków Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939–1945 pisaliśmy w CL S/01; szersze jej omówienie ukazało się w „Roczniku Lwowskim” 2002. Książka zyskała nagrodę „Przeglądu Wschodniego”, a ostatnio Nagrodę Literacką im. Józefa Mackiewicza.

Z końcem listopada w Śródmiejskim Ośrodku Kultury w Krakowie odbyło się spotkanie z Ewą Siemaszko, na które przybył tłum zainteresowanych. Autorka przedstawiła motywy i cel (nie pomijając trudności – obiektywnych, merytorycznych oraz całkiem subiektywnych!) dziesięcioletniej pracy nad dziełem, które można uznać za epokowe, ponieważ jest pierwszym rzeczowym i umotywowanym dokumentem na temat rzezi ukraińskich na naszych ziemiach południowo-wschodnich. Jak wyznała autorka, bezpośrednim bodźcem do wszczęcia pracy była wypowiedź profesora (!) Jerzego Tomaszewskiego, który kwestionował... prawdziwość wydarzeń na Wołyniu (może był wtedy na księżycu? Bo młodziutki nie jest). Następnie Ewa Siemaszko przedstawiła po krótce przebieg rzezi, ich rozmiary i drastyczne cechy (pomijając jednak zawarte w książce opisy zwyrodniałych okrucieństw), uzasadniające użycie określenia ludobójstwo.

Wśród kilkunastu pozytywnych głosów w dyskusji, tylko jeden wyrażał zdziwienie, że prowadzi się takie badania, skoro dążymy do pojednania... No, proszę!

— Pod koniec ub. roku otwarto w Krakowie dwie wystawy grafiki trzech lwowianek: Krystyna Grzegocka i Juriana Jur pokazały swoją twórczość graficzną w Klubie „Zaułek”, a Helena Jacyno przywiozła niezwykłe wycinanki i obrazy na szkle, zaprezentowane w Galerii „Wspólnoty Polskiej”.

K. Grzegocka jest naszym Czytelnikom znana: o niej i o jej poprzedniej wystawie w Galerii „Wspólnoty Polskiej” pisaliśmy w CL 3/99 (s. 61). Przypomnijmy: ukończyła studia artystyczne na ASP w Warszawie, potem przez kilka lat pracowała w Polskim Teatrze Ludowym we Lwowie. Obecnie uzupełnia swoje studia w zakresie scenografii na krakowskiej ASP. W tym numerze zamieszczamy jej artykuł.

J. Jur (rodem z Jaworowa) ukończyła na ASP w Krakowie studia rzeźbiarskie, obecnie kończy drugie – grafikę.

H. Jacyno jest po studiach na ASP we Lwowie. Uprawia grafikę (różne techniki), rysunek, wycinankę artystyczną, malarstwo sztalugowe i na szkle, batik.

u Informowaliśmy w CL 3/96, że cała spuścizna artystyczna Włodzimierza Puchalskiego, znakomitego fotografika przyrody, została przekazana przez jego żonę i córkę na Zamek w Niepołomicach, gdzie powstaje muzeum o kilku profilach. Na spuściznę po Puchalskim składają się m.in. rękopisy jego książek, filmy, zdjęcia i ponad 64 tys. negatywów oraz rzeczy osobiste. Zbiory są obecnie w opracowaniu i kolejno prezentowane.

W listopadzie otwarto pierwszą z cyklu wystaw pt. Sceny łowieckie. Fotogramy Włodzimierza Puchalskiego. Są to czarno-białe zdjęcia od lat 40. do 70.

— W galerii Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie czynna była w listopadzie ’02 wystawa pt. Pocztówka lwowska 1873–1945 ze zbiorów Marka Sosenkize zbiorów Marka Sosenki.

Nieuświadomionym Czytelnikom wyjaśniamy, że M. Sosenko to król kolekcjonerów polskich, za jakiego jest w Krakowie uważany. Posiada ogromne zbiory z wielu dziedzin, słynna jest m.in. jego niezwykła kolekcja zabawek z kilku wieków.

W pierwszej części wystawy pokazano dzieje pocztówki w ogóle: Chiny przed tysiącem lat, Norymberga 1480, Paryż 1653, Berlin 1815 – to różne formy otwartych przesyłek pocztowych, które mogą być uznane za pierwowzory pocztówki. Pierwsze prawdziwe pocztówki, w dzisiejszym rozumieniu, to 1861 – USA i 1869 – Niemcy. W rok później (1870) wydano w Niemczech pierwszą w i d o k ó w k ę.

Najstarsza widokówka lwowska posiadana przez M. Sosenkę pochodzi prawdopodobnie z r. 1888 i niewykluczone, że jest to w ogóle najstarsza polska pocztówka-widokówka. Marek Sosenko posiada zbiór 12 tysięcy (!) l w o w s k i c h widokówek (a łącznie pół miliona). Na wystawie pokazano ich zaledwie sto parędziesiąt, od najstarszej do ostatnich z 1945 roku.

— We Lwowie odbywają się corocznie festiwale muzyki najnowszej pn. „Kontrasty”. W ub. roku udało się tam ze swoimi utworami troje młodych kompozytorów z Krakowa. Prezes oddziału krakowskiego Związku Kompozytorów Polskich J. Stankiewicz ocenił: Nasi kompozytorzy są bardziej dojrzali.

W jednym z poprzednich festiwali swoje utwory prezentowała m.in. Krystyna Moszumańska-Nazar, profesor Akademii Muzycznej w Krakowie (lwowianka z urodzenia).

— W Krakowie na uroczystym spotkaniu na Wawelu święcono 80-lecie prof. Klementyny Żurowskiej, historyka, archeologa i historyka sztuki. Klementyna Żurowska wywodzi się z okolic Sokala.

— We wrześniu wystąpił w dwóch kościołach krakowskich damski chór z Kałusza. Panie śpiewały w czasie i po mszach św., odprawianych przez ks. K. Panasowca.