Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa Kontakt
ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
info@cracovia-leopolis.pl

Facebook

KWARTALNIKI

2005 | 2004 | 2006 | 2003 | 2007 | 2001 | 2002 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

UWAGA BYLI UCZESTNICY TAJNEGO NAUCZANIA W LATACH 1941–1944

Zwracam się z uprzejmą prośbą o kontakt listowny z osobami bądź z rodzinami osób, które w latach 1941–1944 uczęszczały na tajne komplety prowadzone podczas drugiej wojny światowej na ziemiach południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej. Wdzięczna będę za poinformowanie innych osób o mojej prośbie lub wskazanie adresów. Uzyskane dzięki Państwa uprzejmości informacje zostaną wykorzystane w pracy naukowej. Powyższa problematyka stanowi bowiem do dziś białą plamę w historii polskiego szkolnictwa lat II wojny i okupacji, a pokolenie, które pamięta – już odchodzi. Poszukuję również informacji o deportowanych i zamordowanych nauczycielach polskich z ziem południowo-wschodnich II RP w latach 1939–41 i 1944–50 – celem opracowania listy strat.

W załączeniu pozwalam sobie przedłożyć kwestionariusz badawczy: zawiera on pytania, które mogą ułatwić zorientowanie się w interesującej mnie problematyce.

Wyjaśniam, iż jestem asystentem naukowo-dydaktycznym we Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach i równocześnie doktorantką w Instytucie Socjologii Wydziału Nauk Społecznych KUL, uczennicą księdza prof. dra Romana Dzwonkowskiego.

Agnieszka Grędzik

ul. Bohaterów Warszawy 3/33

25-394 Kielce, tel./fax (41) 34-23-785

KWESTIONARIUSZ BADAWCZY

1. Proszę podać miejscowość, powiat i województwo, gdzie istniało tajne nauczanie polskie.

2. Jw. – w jakich latach?

3. Proszę o podanie imion i nazwisk nauczycieli, którzy prowadzili tajne nauczanie polskie. Jakie były ich dalsze losy (jeśli są znane)?

4. Z jakich podręczników i pomocy korzystano?

5. Jakie przedmioty były wykładane?

6. Ilu uczniów uczęszczało na tajne komplety? (proszę o podanie przybliżonej liczby).

7. Czy były wydawane zaświadczenia, świadectwa?

8. Czy nauka była odpłatna?

Będę wdzięczna za udostępnienie świadectw, fotografii i innych dokumentów ze wspomnianego okresu.